VYVLASTNĚNÍ POZEMKŮ, VÝKUP, ZÁBOR? 3 MOŽNÉ SITUACE A JAK JE ŘEŠIT

SOUHLAS SE ZÁBOREM A NAKLÁDÁNÍ S POZEMKEM: ŘSD či jím pověřená instituce Vás žádá o souhlas se záborem pozemků v trase dálnice či její blízkosti. Neudělujte souhlas
Read More

Prodloužení platnosti EIA k záměru středočeské dálnice D3 snadno a rychle

Dne 2. června 2017 vydalo ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) souhlasné stanovisko s prodloužením platnosti EIA k záměru výstavby D3 – Středočeská část ze dne 2. února
Read More

Plánovaná středočeská dálnice D3 ohrožuje vlastní vodní zdroje obcí.

Podpořte lepší dostupnost vody a hospodaření s ní bez vazby na dálnici! Vyzýváme obecní zastupitelstva, aby nepřistupovala na tuto riskantní hru, ve které nemohou vyhrát,
Read More

VÝZVA VLASTNÍKŮM POZEMKŮ    

Byli jste osloveni firmou provádějící geologický průzkum s žádostí k udělení souhlasu s prací na vašem pozemku?

INFORMUJTE SE ZDE

Byli jste osloveni Ředitelstvím silnic a dálnic s výzvou k udělení souhlasu se záborem vašeho pozemku?

JEDNEJTE ROZVÁŽNĚ, ČTĚTE ZDE

Byli jste vyzváni jakoukoliv institucí (firmou, úřadem či fyzickou osobou) k odprodeji vašeho pozemku či strpění záboru?

ČTĚTE DALŠÍ INFORMACE ZDE

ŘEKNĚTE NE ŠPATNÉMU PROJEKTU STŘEDOČESKÉ D3 ! POŽADUJTE UŽITEČNĚJŠÍ VĚCI …

  • chytrou a dostupnou veřejnou dopravu
  • výstavbu dalších jízdních pruhů, obchvatů obcí a mimoúrovňových křižovatek na silnici I/3
  • kvalitní místní silniční síť pro lidi, ne pro zahraniční kamiony…

ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3 je iniciativa obcí, spolků a jednotlivců, kteří usilují o kvalitní řešení dopravní obslužnosti jižní části středních Čech při respektování zájmů zdejších obcí a životního prostředí všech obyvatel. Nesponzoruje nás žádná politická strana ani zájmová skupina.