Dálnice generují logistická centra a naopak

Upozorňujeme na alarmující článek týkající se patrně utajeného projektu, který ovlivní životy mnoha lidí v malých obcích. Pokud by se plán realizoval, znamenalo by to každý
Read More

Problémy s vodou se stavbou středočeské dálnice D3 nekončí, ale začínají!

Stručná reakce na článek S dálnicí by přitekla i pitná voda ze dne 13.2. 2017. Místo lokálního hospodaření a vodní soběstačnosti bude mít dálkový přivaděč spolu
Read More

VYVLASTNĚNÍ POZEMKŮ, VÝKUP, ZÁBOR? 3 MOŽNÉ SITUACE A JAK JE ŘEŠIT

SOUHLAS SE ZÁBOREM A NAKLÁDÁNÍ S POZEMKEM: ŘSD či jím pověřená instituce Vás žádá o souhlas se záborem pozemků v trase dálnice či její blízkosti. Neudělujte souhlas
Read More

VÝZVA VLASTNÍKŮM POZEMKŮ    

Byli jste osloveni firmou provádějící geologický průzkum s žádostí k udělení souhlasu s prací na vašem pozemku?

INFORMUJTE SE ZDE

Byli jste osloveni Ředitelstvím silnic a dálnic s výzvou k udělení souhlasu se záborem vašeho pozemku?

JEDNEJTE ROZVÁŽNĚ, ČTĚTE ZDE

Byli jste vyzváni jakoukoliv institucí (firmou, úřadem či fyzickou osobou) k odprodeji vašeho pozemku či strpění záboru?

ČTĚTE DALŠÍ INFORMACE ZDE

ŘEKNĚTE NE ŠPATNÉMU PROJEKTU STŘEDOČESKÉ D3 ! POŽADUJTE UŽITEČNĚJŠÍ VĚCI …

  • chytrou a dostupnou veřejnou dopravu
  • výstavbu dalších jízdních pruhů, obchvatů obcí a mimoúrovňových křižovatek na silnici I/3
  • kvalitní místní silniční síť pro lidi, ne pro zahraniční kamiony…

ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3 je iniciativa obcí, spolků a jednotlivců, kteří usilují o kvalitní řešení dopravní obslužnosti jižní části středních Čech při respektování zájmů zdejších obcí a životního prostředí všech obyvatel. Nesponzoruje nás žádná politická strana ani zájmová skupina.