Bráníme se upřednostňování dálnice, která odvádí pozornost i finance od potřebnějších řešení.
Je v naší moci tato řešení společně prosadit.

Projekt středočeské D3 má vážné vady a nemůže naplnit očekávání příznivců. Pro okolní obce představuje vážná rizika.

Zveme i vás, abyste se podíleli na rozhodování o území, v němž žijete.

Alternativa středočeské D3 je nezávislá iniciativa občanů, spolků a obcí. Odmítá v mnoha ohledech škodlivý projekt středočeské dálnice D3 a usiluje o urychlené řešení skutečných dopravních problémů v našem regionu na místo navyšování dopravní kapacity pro transevropský tranzit. Tato iniciativa hájí zájmy celého dotčeného území a distancuje se od postojů typu „ne pod naším oknem“.