Rakušané otevřeli 25 km dálnice z Vídně na Brno

Rakušané otevřeli 25 km dálnice z Vídně na Brno

Další "příklad špatné praxe" Ředitelství silnic a dálnice, resp. Ministerstva dopravy ČR.  Stavba dálnice v Rakousku, jen pár kilometru od nás: nesrovnatelně efektivněji, levněji, rychleji a
Read More
K hlukové normě a kterak z důležitých šetření udělat bezcenný cár papíru.

K hlukové normě a kterak z důležitých šetření udělat bezcenný cár papíru.

Globální obchod na silnicích a zisky spekulantů na úkor zdraví a pohody obyvatel ČR. Současná česká legislativa dokonce ani neumožňuje chránit zdraví obyvatel dle doporučení
Read More
Experti na liniové stavby posoudili dokumentaci k dálnici pro vybrané obce

Experti na liniové stavby posoudili dokumentaci k dálnici pro vybrané obce

V uplynulých týdnech dokončilo ŘSD projektovou dokumentaci SD3 pro územní řízení, zaslalo ji dotčeným obcím a žádalo po nich stanovisko - souhlas s umístěním dálnice
Read More
Stručná informace AD3 pro starosty, zastupitele a veřejnost

Přečtěte si hlavní mýty o dálnici a argumenty, které je vyvrací…Byli jste vyzváni jakoukoliv institucí (firmou, úřadem či fyzickou osobou) k odprodeji vašeho pozemku či strpění záboru?

Čtěte další informace na našem webu.


ŘEKNĚTE NE ŠPATNÉMU PROJEKTU STŘEDOČESKÉ D3 ! POŽADUJTE UŽITEČNĚJŠÍ VĚCI …

  • chytrou a dostupnou veřejnou dopravu
  • výstavbu dalších jízdních pruhů, obchvatů obcí a mimoúrovňových křižovatek na silnici I/3
  • kvalitní místní silniční síť pro lidi, ne pro zahraniční kamiony…

ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3 je iniciativa obcí, spolků a jednotlivců, kteří usilují o kvalitní řešení dopravní obslužnosti jižní části středních Čech při respektování zájmů zdejších obcí a životního prostředí všech obyvatel. Nesponzoruje nás žádná politická strana ani zájmová skupina.