Jaké jsou alternativy středočeské D3?

Doprovodný text a vysvětlivky k mapě – PDF

Mapa je pracovní verzí našich návrhů, mailové připomínky vítáme na info@alternativad3.cz.

Odmítáme veskrze špatný záměr a požadujeme vypracovat jiný – takový, který reaguje na aktuální potřeby regionu, a ne na potřeby tranzitní dopravy. Nejsme a priori proti stavbě dálnic, a také nejsme vševědi. Projektu středočeské dálnice D3 se věnují odborníci (a politici, spekulanti a lobbisté) už přes 30 let a my nemáme ambice během několika měsíců někomu diktovat, jak a kudy se mají stavět silnice. Nepředkládáme jasný opoziční návrh řešení, ale pouze obecnější požadavky a směry, kudy se při tvorbě vhodné alternativy ubírat.

Upozorňujeme na nevhodná dopravní řešení, na ohrožení obcí, obyvatel a krajiny, napředem připravené tunelování veřejných financí ve prospěch spekulantů s pozemky a stavební lobby, ale i další rizika západní varianty středočeské D3.

Požadujeme vypracování a posouzení alternativních řešení, protože projekt středočeské D3 nevyhovuje současné realitě, na tož době kolem roku 2030, kdy může být teprve realizován. Levnější, efektivnější, šetrnější, udržitelnější, chytřejší.

Nejste také jako my znepokojeni, že vám hrozí radikální změna základních podmínek pro život s velmi nejistým přínosem a za absurdně vysokých nákladů?

Navrhujeme zejména

  1. Zkapacitnění a modernizaci silnice I/3, vč. obchvatů obcí, mimoúrovňových křižovatek a navýšení počtu jízdních pruhů. IHNED.
  2. Masivní rozvoj moderní příměstské dopravy – výrazné zkapacitnění příměstské železniční dopravy, dále P + R, B + R, reorganizace autobusových linek atd. To je možné aspoň z části udělat prakticky IHNED.
  3. Dokončit železniční koridor Praha – Budějovice – tím odlehčit silnici I / 3 od dálkové dopravy – STŘEDNĚDOBÝ HORIZONT.
  4. Vysokorychlostní železnice přes Benešov na Brno, která je v současné době v přípravě, uvolní kapacitu D1 natolik, že bude dlouhodobě schopna pojmout zbylou frekvenci silnice I/3 – DLOUHODOBÝ HORIZONT.

Uvědomujeme si, že mimo uvedených návrhů mohou existovat i další, dosud nepopsaná inovativní řešení, které dosud nikdo nerozpracoval, nebo dostatečně nepropagoval a zůstávají ve stínu zastaralého, avšak stále protěžovaného projektu dálnice.