Alternativní řešení dopravních problémů území dotčeného středočeskou dálnicí D3

Vysvětlivky:

(značka + SO) silniční obchvaty obcí na prioritních silnicích:

 • Benešov – severovýchodní obchvat města spojující silnici I/3 se silnicí 112 na Vlašim. Řešení je připraveno, termín realizace neznámý. Obchvat by citelně ulevil městu od průjezdu tranzitní dopravy a zrychlil cestu odbočujícím vozidlům.
 • Olbramovice – východní obchvat odvádějící tranzitní dopravu na silnici I/3 mimo intravilán obce. Řešení je připraveno, stavba se začíná realizovat (IX 2017). Obchvat řeší zdravotní zátěž a ohrožení Olbramovic projíždějící tranzitní dopravou a řeší i pověstné „esíčko smrti“ před obcí.
 • Miličín – západní obchvat odvádějící tranzitní dopravu mimo intravilán obce. Toto řešení vychází ze subvarianty V3b původní východní varianty trasy dálnice SD3, není však v parametrech dálnice (max. 2+1). Řešení je připraveno částečně, termín realizace neznámý. Obchvat řeší zdravotní zátěž a ohrožení obyvatel Miličína projíždějící tranzitní dopravou. Řeší i napojení modernizované silnice I/3 na již postavený úsek dálnice.
 • Křešice – severní obchvat odvádějící na silnici II/18tranzitní dopravu mimo intravilán obce a vyhne se prudkému stoupání a nebezpečným serpentýnám. Řešení je připraveno, termín realizace neznámý. Obchvat řeší zdravotní zátěž a ohrožení obyvatel Křešic projíždějící tranzitní dopravou
 • Významná lokální řešení (převážně obchvaty obcí a modernizace silnic) uvnitř regionu (Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz, Týnec nad Sázavou, Neveklov, Netvořice aj.). Projekty jsou připravené, realizace vázne mnohdy v souvislosti s prosazováním západní varianty dálnice.

(značka) zahloubení a 2 mimoúrovňové křižovatky u Benešova

 • MÚK Červené Vršky řeší problematické křížení výjezdu z města se silnicí I/3. Řešení je připraveno, termín realizace nejspíše 2018 – 2020.
 • MÚK U Topolu řeší problematické křížení výjezdu z města se silnicí I/3 na opačném konci města. Řešení je připraveno, termín realizace nejspíše 2018 – 2020.
 • zahloubení silnice I/3 u Benešova spojuje obě MÚK a umožňuje dlouho postrádaný bezpečný přechod silnice I/3 mezi Benešovem a zámeckým parkem Konopiště. Řešení je připraveno, termín realizace nejspíše 2020.

(značka + MÚK) nové mimoúrovňové křižovatky

 • Jírovice: dosud nechráněné, málo přehledné místo křížení silnice 114 se silnicí I/3, kde zpomaluje provoz a dochází zde k častým a vážným dopravním nehodám. MÚK není v plánu ŘSD ačkoliv by významně zvýšila bezpečnost a průjezdnost silnice I/3.
 • Hostišov: dosud nechráněné místo křížení silnice 124 se silnicí I/3.
 • Zahradnice a Petrovice: obě nechráněná místa křížení vedlejší, avšak hojně užívané silnice se silnicí I/3. Řešení zatím není připravené, pomohla by realizace aspoň jednoho z nich.

(značka) optimalizace počtu jízdních pruhů na páteřní komunikaci I/3

 • Údaje z celostátního sčítání dopravy jasně říkají, že na severním konci silnice I/3 u Mirošovic je její vytížení přibližně dvojnásobné, oproti místu jejího napojení na již existující D3 u Mezna. Tomu by měla odpovídat i kapacita silnice I/3 v jejích jednotlivých částech.
 • Návrh představuje provedení 2+2 na úseku Mirošovice – Olbramovice (k místu křížení se silnicí II/18). Dále by měla být tato silnice vedena 2+1 (střídavý třípruh).
 • Na silnici I/3 by mělo být vyloučeno uspořádání pruhů 1+1 a pohyb vozidel zpomalujících provoz (traktory, kombajny aj.).

(značka) IV železniční koridor

 • Moderní železniční koridor je blízko dokončení. Urychlí dopravu osob z Jihočeského kraje a jižní části Středočeského kraje pohodlně a bezpečně přímo do centra Prahy (na rozdíl uvažované SD3). Také z tohoto důvodu postrádá stavba středočeské D3 smysl. Budoucnost dává šanci využít jeho kapacitu i pro tranzit zboží, namísto toho, aby bylo bezohledně k lidem a jejich životnímu prostředí přepravováno kamiony po silnicích.
 • Důležitým předpokladem efektivního využití veřejné dopravy je dobrá provázanost autobusy + vlaky + osobní automobily, zřizování a modernizace odpovídajících terminálů v uzlových místech a především výstavba dostatečné parkovací kapacity v přestupních místech (P+R).
 • V případě obcí a měst, které jsou stranou IV. železničního koridoru či nezastavují zde rychlíky (Votice, Sedlčany, Bystřice, Miličín aj.) lze pomoci zavedením kyvadlové autobusové (elektrobusové) dopravy.

(značka) dálnice D4

 • Probíhá na druhém břehu Vltavy, vzdušnou čarou cca necelých 30 km od plánované středočeské D3. Dálnice D4 zajistí v dohledné době kýžené dálniční spojení Prahy s Jihočeským krajem a jeho metropolí. Také z tohoto důvodu postrádá stavba středočeské D3 smysl.

Všechna uvedená řešení jsou technicky mnohem jednodušší, v souhrnu 10-20 násobně levnější a časově významně dostupnější ve srovnání s projektem připravované středočeské dálnice D3, který za každou ceny prosazuje Ministerstvo dopravy, ŘSD a vedení Krajského úřadu Středočeského kraje se silnou podporou dodavatelských firem dálničních staveb.