Alternativní řešení 0+

Nejste také znepokojeni, že vám hrozí radikální změna základních podmínek pro život s velmi nejistým přínosem a za absurdně vysokých nákladů? Podpořte alternativu středočeské D3, tzv. „0+“.

Navrhujeme zejména

  1. Zvýšení průjezdnosti a bezpečnosti na silnici I/3 (tzv. Benešovská), vč. obchvatů obcí Benešov, Olbramovice a Miličín, mimoúrovňových křižovatek a navýšení počtu jízdních pruhů. 
  2. Masivní rozvoj moderní příměstské dopravy – výrazné zkapacitnění příměstské železniční dopravy, vybudování/rozšíření parkovišť u vlakových a autobusových nádraží (P + R), reorganizace autobusových linek atd. 
  3. Modernizovat cestní síť uvnitř regionu a pomoc dalším sídlům, které trpí tranzitní dopravou – Jílové, Netvořice, Neveklov, Kamenný Přívoz aj.

Odmítáme veskrze špatný záměr a požadujeme vypracovat jiný. Takový, který reaguje na aktuální potřeby regionu, a ne pouze na potřeby tranzitní kamionové dopravy a betonové lobby. 

Upozorňujeme na nevhodná dopravní řešení, na ohrožení obcí, obyvatel a krajiny, na předem připravené tunelování veřejných financí ve prospěch stavební lobby, ale i další rizika západní varianty středočeské D3.

Požadujeme vypracování alternativních řešení, protože projekt středočeské D3 nevyhovuje současné realitě, na tož době kolem roku 2030, kdy může být realizován. Chceme levnější, efektivnější, šetrnější a udržitelnější řešení.

Zde se můžete podívat na vizualizaci úprav na I/3. Zdroj: ŘSD

Doprovodný text a vysvětlivky k mapě – PDF

Mailové připomínky vítáme na info@alternativad3.cz. Na profesionální studii se pracuje.