Chci pomoci

O dálnici ještě není rozhodnuto. Navzdory nejrůznějším zkazkám je SD3 v podstatě stále jen záměrem Ministerstva dopravy, resp. Ředitelství silnic a dálnic a s ním spojené stavební lobby.

CO MŮŽE KAŽDÝ UDĚLAT  proti škodlivému projektu SD3 a pro alternativní řešení 0+?

Podepsat prohlášení AD3, přečíst si Právního rádce AD3 a dále, jste-li

  • obec: vydat nesouhlasné stanovisko k dálnici rozhodnutím zastupitelstva, odmítnout SD3 ve všech správních řízeních i při jednání s investorem, hájit obecní pozemky a další hodnoty veřejného prostoru před zničením dálnicí, informovat na svých stránkách a vývěskách o činnosti AD3, podpořit AD3 finančně či jinak. Přečtěte si Souhrn AD3 pro obce (PDF);
  • zastupitel: hájit zájmy svých voličů a jejich životního prostoru prosazováním odmítavého stanoviska obce k  SD3, uspořádat s pomocí AD3 veřejnou besedu, dohlížet na postup vedení obce a transparentnost jednání o dálnici, komunikovat s AD3 a podporovat debatu o SD3 a její alternativě ve své obci;
  • vlastník nemovitostí dotčených SD3: neposkytnout souhlas s jakýmkoli využitím svého majetku ve prospěch stavby dálnice, šířit informace AD3, využít všech příležitostí podávat námitky a negativní stanovisko k dálnici, apelovat na zastupitele a vedení své obce, aby dálnici odmítli a podpořili alternativu;
  • veřejnost a spolky: apelovat na zastupitele a vedení své obce, aby dálnici odmítli a podpořili alternativu, sdílet informace AD3 na webu a zejména petici, nabídnout AD3 svoji pomoc, poslat peněžní dar na transparentní účet AD3.
  • ODMÍTNĚTE ŠPATNÝ PROJEKT západní varianty středočeské D3 a požadujte přednostně řešení místních dopravních problémů obcí;
  • PODEPIŠTE PETICI na těchto webových stránkách či v papírové podobě na akcích;
  • ŠIŘTE INFORMACE, informační leták Alternativy středočeské D3, adresy webových stránek a našeho profilu na Facebooku;
  • VYZVĚTE PŘEDSTAVITELE SVÉ OBCE, ať odmítnou SD3 a podpoří alternativní řešení ve všech odpovídajících správních řízeních; 
  • VOLTE POLITICKÉ PŘEDSTAVITELE A STRANY, které vás ochrání před SD3;
  • PODPOŘTE TUTO INICIATIVU jakýmkoliv finančním příspěvkem na transparentní účet č. 2600996955/2010 (Fio banka).