Co můžete udělat

  • ODMÍTNĚTE ŠPATNÝ PROJEKT západní varianty středočeské D3 a požadujte přednostně řešení místních dopravních problémů obcí
  • ŠIŘTE INFORMACE, informační leták Alternativa středočeské D3, adresy webových stránek a našeho profilu na Facebooku
  • PODEPIŠTE PETICI na těchto webových stránkách či v papírové podobě na akcích
  • VYZVĚTE PŘEDSTAVITELE SVÉ OBCE, ať jednají o D3 veřejně a vyjednají lepší podmínky s ŘSD
  • VOLTE POLITICKÉ PŘEDSTAVITELE A STRANY, které vás ochrání před D3
  • NEPODLEHNĚTE NÁTLAKU propagátorů dálnice, neprodávejte pozemky v trase západního koridoru aj.
  • ZORGANIZUJTE SBĚR PODPISŮ – obdoba naší internetové petice, vytiskněte si Prohlášení SD3 a vyplněné zašlete na adresu Alternativy středočeské D3.
  • PODPOŘTE TUTO INICIATIVU jakýmkoliv finančním příspěvkem na transparentní účet č. 2600996955/2010 (Fio banka)