Dálnice D3 z pohledu práva, historie, krajiny, životního prostředí a ekonomické výhodnosti

Dálnice D3 je s větší či menší aktivitou připravována již od 2. světové války. Bezhlavé lpění na průchodu dálnice výjimečnou krajinou s řadou přírodních krás s sebou přináší značné právní komplikace. Předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí, úřady příslušné k ochraně těchto hodnot, dotčené obce a veřejnost, to vše se může ukázat jako nepřekonatelná překážka pro takovýto záměr a pojistka pro ochranu veřejného zájmu na zachování krás dolního Posázaví, Neveklovska a České Sibiře. Příslušné úřady mají za úkol vybrat takovou variantu spojení Prahy s jižními Čechami, která přinese nejmenší škody lidem a přírodě. Namísto objektivního a spravedlivého srovnání jednotlivých možností je dlouhodobě mocensky prosazováno řešení pouze jedno. Nicméně z níže uvedeného textu je zřejmé, že dálnice D3 ve Stabilizované variantě není tak pevně ukotvena, jak tvrdí její zastánci – Středočeský kraj a Ředitelství silnic a dálnic. Doba rozhodování o definitivní trase D3 teprve přichází a pevně věříme, že bude objektivně a spravedlivě vybrána a uskutečněna ta varianta, která přinese nejmenší škody lidem i přírodě.

Více v publikaci (PDF) vydané Sdružením obcí Klid – ke stažení zde.