Důvod číslo čtyři

Čtvrtým důvodem, proč zvolit alternativu AD3 místo projektu dálnice SD3 z osmdesátých let, je ekonomická nevýhodná investice.

  • dle vyjádření STAN (viz jejich volební program) u 1 kilometru dálnice se dá očekávat následný ekonomický přínos pro daný region ve výši 100 až 160 tisíc Kč za rok – to znamená pro středočeskou část dálnice D3 max 960 000 000 za 100 let?
    • k této obrovské investici (zhruba 60 miliard Kč, 1 miliarda Kč/1 km) neexistuje objektivní analýza nákladů a přínosů (CBA, MSA či CEA analýza)!
    • Je nezbytně nutné vypracování důkladné studie nákladů vs. přínosů investice pro ČR, resp. SČK, resp. pro dotčený region. Skutečně nezávislou institucí!

Alternativa D3 má výrazně lepší poměr ceny a přínosů pro obyvatele:

  • obchvaty Olbramovic, Benešova, Miličína na silnici 1/3 + stavba 2-3 tří mimoúrovňových křižovatek, rozšíření silnice /3 o 1-2 jízdní pruhy + obchvaty některých obcí uvnitř regionu… To vše nepřevýší v součtu 1/10 ceny SD3 (zdroj dat pro pořízení odhadu: situační zpráva ŘSD)
  • lokální řešení mají pozitivní ekonomický efekt pro obce a lidi v ČR, dálnice spíše pro velké nadnárodní firmy

S projektem SD3 nesouhlasí v současné době 1027 signatářů a 10 dotčených obcí nevydalo souhlasné stanovisko, v projektu bylo Nejvyšším kontrolním úřadem odhaleno přes 150 nedostatků.

Petici můžete podepsat zde