Důvod číslo devět

Dálnice by citelně zhoršila životní prostředí obyvatel v širokém okolí.

Devátým důvodem, proč dát přednost alternativě před stavbou kontroverzního projektu, je nutnost ochrany zdejších sídel a krajiny před významným novým zdrojem hluku.

  • Argument ŘSD, že dálnice uleví obcím a zlepší životní prostředí je absurdní a nezakládá se na pravdě. Je doloženo, že v případě realizace dálnice se uvolněná kapacita okolních silnic záhy zaplní (tzv. dopravní indukce). Celkový objem dopravy v území se tedy jednoznačně zvýší, a to pochopitelně i se všemi negativními dopady, které přináší – jako např. hlukovou zátěží.
  • Okolí do 2 km na obě strany od dálnice by bylo postižené permanentním hlukem. Vzhledem k převažujícímu směru větrů by na tom sídla na východ od dálnice byla hůře, než ta na západ od ní. Už nebudete moci kvůli neustálému hluku z dálnice otevřít v noci okno, posedět v létě na zahradě…
  • Nejde ani tak o špičky, jako spíš o permanentní hluk 24 hodin denně, od kterého si neodpočinete. Stres z permanentního hluku (i takového, který nepřekračuje hygienické limity) poškozuje lidskou psychiku, hormonální a kardiovaskulární systém. V důsledku vede k mnoha zdravotním potížím a podle řady studií prokazatelně zkracuje lidský život.
  • Paradoxně jsou na tom lépe domy stojící těsně u protihlukových zdí, než ty vzdálenější. Ovšem vyvýšené náspy nájezdů a sjezdů z dálnice, stejně tak jako mimoúrovňové křižovatky, zabezpečit proti úniku hluku prakticky nejdou.
  • Problém s hygienickým dozorem a hlukovými limity v ČR je známý problém.  Současná česká legislativa dokonce ani neumožňuje chránit zdraví obyvatel dle doporučení WHO a jsou v ní připouštěna zdravotní rizika pro obyvatele s ekonomickým zdůvodněním!  Pro lepší pochopení problému shlédněte tyto pořady Nedej se

Alternativa středočeské D3 prosazuje m.j. důslednou modernizaci silnice I/3 (zvýšení její průjezdnosti a bezpečnosti) a výstavbu silničních obchvatů kolem sídel v dotčeném území.

S projektem SD3 nesouhlasí v současné době 1029 signatářů a 10 dotčených obcí nevydalo souhlasné stanovisko, v projektu bylo Nejvyšším kontrolním úřadem odhaleno přes 150 nedostatků.

Petici můžete podepsat zde