Důvod číslo dva

Další důvod, proč odmítnout projekt středočeské D3 a přijmout alternativu, kterou navrhujeme, by měl mít na paměti nejen správný hospodář, ale každý z nás, jelikož se jedná o veřejné peníze! SD3 je totiž předražená!!!

• interní situační zpráva ŘSD (2016) uvádí zcela odlišné ceny než PR výstupy Kontrolního úřadu, Ministerstva dopravy a ŘSD

• náklady na středočeskou D3 jsou cca 60 mld. Kč, náklady na 1 km dálnice: středočeské D3 1 mld. Kč, celá D3 0,5 mld. Kč (Německo 0,3 mld. Kč)

• projekt má závažné nedostatky ekonomiky a řízení výstavby Ministerstva dopravy, resp. ŘSD viz zpráva NKÚ č.10/15

neexistuje analýza výhodnosti investice! Varianta, kterou navrhuje Alternativa D3 je mnohem levnější!

• obchvaty Olbramovic, Benešova, Miličína na silnici 1/3 (Benešovska)+ stavba 2-3 tří mimoúrovňových křižovatek, rozšíření silnice 1/3 o 1-2 jízdní pruhy + obchvaty některých obcí uvnitř regionu. To vše nepřevýší v součtu 1/10 ceny plánované středočeské D3

• lokální řešení mají pozitivní ekonomický efekt pro obce a lidi v ČR, dálnice spíše pro velké nadnárodní firmy

Zdroj dat pro pořízení odhadu: situační zpráva ŘSD.

S projektem středočeské D3 nesouhlasí v současné době 1027 signatářů a 10 dotčených obcí nevydalo souhlasné stanovisko, v projektu bylo Nejvyšším kontrolním úřadem odhaleno přes 150 nedostatků.

Podepsat online petici můžete zde: http://www.alternativad3.cz/petice