Důvod číslo jedna

První důvod, proč přijmout alternativu AD3 a odmítnout plánovaný projekt, je ten, že SD3 odčerpává peníze, a hlavně pozornost od jiných, mnohem potřebnějších dopravních staveb!

  • Proč už dávno není bezpečná, rozšířená a modernizovaná silnice I/3? Potřebné obchvaty obcí Olbramovice (20 let je známé řešení) a Benešov jsou neustále oddalovány, Miličín dosud nemá projekt a na silnici I/3 se dělají jen kosmetické úpravy (patníky, svodidla, čáry na vozovce), avšak žádné zásadní úpravy; ŘSD do ní nechce investovat, ani ji rozšiřovat – kvůli dálnici!
  • Kvůli SD3 se nestaví účinná dopravní a bezpečnostní opatření, především na silnici I/3, prioritu prý má „dálnice.“
  • Po ev. výstavbě dálnice se počítá s přeznačením stávajících silnic – např. 1. tř. bude 2. tř. atd. To znamená pokles priority těchto silnic při údržbě, opravách aj.

S projektem SD3 nesouhlasí v současné době 1027 signatářů a 10 dotčených obcí nevydalo souhlasné stanovisko, v projektu bylo Nejvyšším kontrolním úřadem odhaleno přes 150 nedostatků.

Podepsat petici můžete zde: http://www.alternativad3.cz/petice