Důvod číslo osm

Samotná dálnice nepomůže přetížené a zanedbané silnici I/3.

Osmý argument vyvrací obecně rozšířené tvrzení, že dálnice vyřeší problémy na stávající silnici I/3 (tzv. Benešovské). Silnice I/3 by měla být modernizovaná bez ohledu na jakékoli další dopravní stavby. Dopravní zácpy a bezpečnostní rizika existují v místech, kde dochází k redukci jízdních pruhů a snížení rychlosti vozidel. Zde je třeba začít s řešením.

 • Bohužel, ani v případě realizace západní varianty středočeské dálnice D3 nebude silnice I/3 méně vytížená. Lidé ji využívají pro místní a příměstskou dopravu, a případný odliv tranzitu by během pár let vykompenzovala nová doprava, jak potvrzuje řada současných studií o dopravní indukci.
 • Dokud nebudou odstraněny překážky bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici I/3, nelze se spolehnout, že by dálnice situaci zlepšila. Projekt dálnice však odčerpává pozornost i finance od potřebných místních řešení.
 • Realizace obchvatů obcí na silnici I/3 (Olbramovice, Benešov, Miličín) je neustále oddalována a na této silnici se dělají jen kosmetické úpravy, avšak žádné zásadní změny. Na téže silnici umírají lidé např. na nechvalně známém „esíčku smrti“ u Olbramovic, na nebezpečných nájezdech aj.
 • V případě existence dálnice není nikde a nikým zaručeno, že stávající doprava, vč. kamionů ze silnice I/3 zmizí. Naopak, tato silnice bude využívána jako náhrada za dálnici v době jejích uzavírek a to (jak vidíme např. na D1 či jihočeské D3) nebývá právě zřídka.

AD3 může učinit dopravu na páteřní silnici I/3 dostatečně bezpečnou a plynulou.

 • V zásadě jde o tato řešení:
  • odstranění kritických míst silnice I/3: obchvaty obcí Benešov, Olbramovice, Miličín a nové mimoúrovňové křižovatky;
  • vyloučení průjezdu kamionů obcemi;
  • silnice 1/3 by měla mít na úseku Mirošovice – Benešov (možná až ke křížení s II/18 u Olbramovic) středové svodidlo a 4 pruhy, dále střídavý 3pruh (vyloučit 2pruh);
  • efektivní dopravní mix s využitím veřejné dopravy – P+R parkoviště u železnice, terminály bus/vlak/osobní auta/kola aj.
  • Dopravní spojení s Jihočeským krajem celkem brzy posílí dálnice D4, osobní dopravu pomůže zlepšit IV. železniční koridor.

S projektem SD3 nesouhlasí v současné době 1029 signatářů a 10 dotčených obcí nevydalo souhlasné stanovisko, v projektu bylo Nejvyšším kontrolním úřadem odhaleno přes 150 nedostatků.

Petici můžete podepsat zde