Důvod číslo pět

Důvod číslo pět, proč zvolit alternativu AD3 místo projektu dálnice SD3, přinese lehké rozčarování pro všechny, kteří touží být z Českých Budějovic v Praze co nejrychleji… SD3 totiž téměř vůbec neřeší dopravní problémy dotčeného regionu.

  • SD3 má být podle projektu připnuta na problematický silniční okruh Prahy u Jesenice, kde není z hygienických důvodů možné dálnici připnout (normy, ochrana ŽP Jesenice ) 
  • je už teď jasné, že dálnice nemůže být postavena před rokem 2030, ačkoliv zdejší dopravní problémy už měly a mohly být vyřešeny dávno
  • SD3 tedy nevede do Prahy, jak se mylně uvádí, ale do obrovské dopravní zácpy u Jesenice, odkud neexistuje odpovídající kapacitní spojení s hlavním městem, ani terminály veřejné dopravy
  • SD3 se hodí pouze pro tranzitní kamionovou dopravu, ale ne pro dopravní obslužnost regionu a příměstskou dopravu (= hlavní dva problémy, viz intenzity dopravy  www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Scitani-dopravy)

S projektem SD3 nesouhlasí v současné době 1029 signatářů a 10 dotčených obcí nevydalo souhlasné stanovisko, v projektu bylo Nejvyšším kontrolním úřadem odhaleno přes 150 nedostatků.

Petici můžete podepsat zde