Důvod číslo šest

Šestým argumentem, který odhaluje nevýhodnost projektu středočeské dálnice D3 je ten fakt, že stavba středočeské části dálnice D3 by ochromila dopravu a poškodila obce na mnoho desítek let dopředu.


•  Obáváme se mnohaletých průtahů stavby, objížděk při nekončících opravách, navyšování nákladů a zátěže okolí, přičemž negativní důsledky ponesou především místní obyvatelé. Nechvalně známá dálnice D8 a další výsledky činnosti ŘSD jsou vážné varování.
•  Stavba by poškodila infrastrukturu obcí: pohyb techniky, vibrace, splachy půdy aj.
•  Stavba by poškodila nemovitosti lidí, zkušenosti z D8 hovoří za vše.
•  Stavba by znehodnotila půdu, vodu a další cenné zdroje.
•  Stavba AD3 spočívá v mnoha dílčích opatřeních, které lze realizovat na rozdíl od SD3, s minimálními riziky.

S projektem SD3 nesouhlasí v současné době 1029 signatářů a 10 dotčených obcí nevydalo souhlasné stanovisko, v projektu bylo Nejvyšším kontrolním úřadem odhaleno přes 150 nedostatků.

Petici můžete podepsat zde