Důvod číslo tři

Třetím pádným důvodem, proč přijmout alternativu AD3 a odmítnout projekt dálnice SD3, je fakt, že SD3 není pro region ani Českou republiku potřeba! Je potřeba zlepšit hlavně příměstskou dopravu v okolí velkých sídel a kvalitu silniční sítě uvnitř regionu:

  • Dálniční spojení Praha –  České Budějovice totiž zajistí velice brzy D4.
  • Brzy bude dostavěn IV. železniční koridor Praha – ČB a chystají se vysokorychlostní tratě. Budoucnost totiž není v automobilové dopravě. 
  • Zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti silnice 1/3 má velký potenciál.
  • Dotčené území trápí příměstská doprava, to dálnice nemůže vyřešit! Je potřeba zlepšit stav silniční sítě uvnitř regionu.

AD3 je potřeba, neboť řeší

  • Je třeba P+R parkoviště, kyvadlová autobusová doprava k železnici, chytrý a pro všechny obyvatele dostupný dopravní mix veřejné dopravy a zprovozněný IV. železniční koridor!
  • odstranění kritických míst silnice I/3: obchvat Benešova + Olbramovic + Miličína, nové mimoúrovňové křižovatky Benešov, Jírovice, (Petrovice), Miličín (subvarianta V3b trasy D3), vyloučení pohybu traktorů na silnici I/3 a průjezdu kamionů obcemi;
  • zkapacitnění silnice I/3: 4 pruhy z Mirošovic do Benešova či Olbramovic (křížení s II/18), dále střídavý 3pruh, vyloučit 2pruh;
  • další úpravy cestní sítě v území: obchvaty Křešic (II/18), Jílového, Netvořic, řešení pro Kamenný přívoz, Týnec nad Sázavou aj.

S projektem SD3 nesouhlasí v současné době 1027 signatářů a 10 dotčených obcí nevydalo souhlasné stanovisko, v projektu bylo Nejvyšším kontrolním úřadem odhaleno přes 150 nedostatků.

Podepsat petici můžete zde:/petice