Experti na liniové stavby posoudili dokumentaci k dálnici pro vybrané obce

V uplynulých týdnech dokončilo ŘSD projektovou dokumentaci SD3 pro územní řízení, zaslalo ji dotčeným obcím a žádalo po nich stanovisko – souhlas s umístěním dálnice i svolení s nakládáním s příslušnými pozemky.

Na žádost některých starostů a Alternativy středočeské D3 byla zaslaná dokumenace podrobena analýze expertů ze stínového ŘSD. Závažné závěry, které z ní vyplývají budou prezenovány přímo starostům ve čtvrtek 23.11. od 9 do 12 hodin v Praze, kam jsou dotyční starostové osobně zváni. Věříme, že si zjištěné závěry nenechají pro sebe a podělí se o ně s veřejností např. na obecních webových stránkách.