Fakta, mýty, otazníky

Pro starosty a zastupitele:
– 6 hlavních mýtů odálnici a argumenty, které je vyvrací 
– dálnice představuje pro obce vážná rizika a ohrožení
– projekt nestojí jen na falešných zd

Přehledný dokument k těmto tématům si můžete stáhnout ve formátu MS Word.


Pro veřejnost:
Základní mýty a jejich vyvrácení
„Středočeská dálnice D3 vede do Prahy“

Není to pravda. Tato dálnice má být napojena na (nedostavěný a problematický) pražský okruh u města Jesenice bez jakékoliv návaznosti na město jako takové.

„záměr dálnice je ve veřejném zájmu“

Veřejný zájem nebyl zjišťován, ani doložen relevantní studií. D3 prosazuje zájmová skupina lidí. Např. Spolek pro výstavbu D3 a R4 je zájmové uskupení, nikoliv státní instituce a neprezentuje stát, i když se tak snaží působit.

„už je rozhodnuto, že dálnice bude a kudy povede – musíte se s tím smířit“

V tomto duchu jednají zástupci ŘSD, Spolek pro výstavbu D3 a R4, někteří politici a většina neinformované veřejnosti. Věc je však stále otevřená a lze ji ovlivnit. V roce 2016 není zcela jistá trasa, ani to, že ke stavbě vůbec dojde.

„dálnice je přínosem pro obce“

Dálnice způsobí spíše nestabilitu a závislost na vzdálenějších regionech, než místní rozvoj. Většina obcí bude mít k dálnici komplikovaný přístup a nebudou mít ani nájezd. Naopak se jich citelně dotknou negativní vlivy
a budou postiženy např. při objížďkách či zácpách na dálnici.

„dálnice usnadní spojení s Prahou“

Dálnice nás nepřivede rychleji do Prahy, ale do obrovské dopravní zácpy u Jesenice a způsobí i na jižním okraji Prahy další problémy.

„dálnice je lék na zdejší dopravní problémy“

Dopravní problémy regionu dálnice bohužel vůbec neřeší, naopak je zhoršuje. Zintenzivní tranzitní dopravu, způsobí problémy v okolí přivaděčů, degraduje důležité silnice na nižší stupeň významnosti (II. a III. třída), zhorší prostupnost krajiny a přístup na pozemky.

stránka je průběžně doplňována!