Glosa k jednání Osadního výboru Luka pod Medníkem se zástupci ŘSD

Dne 12. března 2019 se zástupci ŘSD a Pragoprojektu sešli s osadním výborem Luk pod Medníkem a Studeného a zastupiteli Jílového u Prahy nad projektem středočeské dálnice D3 (SD3), kterou se obyvatelé cítí ohroženi. Jednání přineslo celou řadu zajímavých momentů a nelze je zde celé rekapitulovat (pro zájemce zápis z jednání zde).

Zastavme se alespoň u jednoho bodu. Jedním z klíčových problémů celého projektu je voda: obyvatelé se bojí, že tak náročná a rozsáhlá stavba, navíc tak nedbale připravená, jako je SD3, zničí přirozené vodní zdroje a připraví je o vodu. Jejich obavám nahrává i aktuálně prováděný hydrogeologický průzkum (ostatně i sám fakt, že se tento průzkum děje teprve nyní, kdy už má být celý projekt hotov, je výmluvný – a děsuplný), při němž se průzkumné vrty plní vodou – tou vodou, která odtéká lidem ze studní.

Zástupci ŘSD v zásadě říkají, že situaci ohledně vody budou sledovat (to je pěkné ujištění). Jílovský starosta Pešek situaci bagatelizuje (Peškův vztah k dálnici a zároveň arogance vůči obyvatelům je ostatně takového rázu, že byl během jednání otázán, není-li placeným zaměstnancem ŘSD).

Hlavním argumentem ŘSD je vodovod: voda, o niž vás, občané, dálnice připraví, bude nahrazena vodou z vodovodu, který postavíme, tj. vodou ze Želivky. Místo vlastní vody zdarma budete mít vodu za peníze. Ponechme stranou otázku, co se stane, až bude málo vody v Želivce. V celé debatě ovšem nezazněl zásadní fakt: voda z vodovodu nahradí vodu ze studní pro obyvatele. Ale místní vodní zdroje zásobují také, a zejména, krajinu: napájejí pole, lesy, louky; napájejí zvěř, ptactvo…

Krajina a její potřeba vody zůstala v celé dlouhé debatě mimo hru. Kdyby došlo na scénář ŘSD a SD3 by se realizovala, občané s největší pravděpodobností přijdou o svou vodu, namísto ní budou užívat placenou vodu ze Želivky; tou si budou moci zalít zahradu, ale krajina za jejich plotem začne valem vysychat a umírat. V době, kdy se celá republika potýká se suchem a kdy se hydrologické předpovědi nelepší, je to scénář vpravdě pekelný.