JAK ŘSD ZÁPLATUJE VADNÝ PROJEKT

V poslední době se množí zprávy o přípravných pracích, které v okolí Jílového u Prahy pro stále neschválenou SD3 provádí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a s ním spojené firmy (Pragoprojekt). Jde o průzkumné vrty, vyměřování trasy, pozemní značkování i značky na stromech atd. Práce jsou mnohdy prováděny nešetrně k přírodě i k obyvatelům, automobily blokují lidem vstup na pozemky atd. Jak nám píše jedna z obyvatelek Luk pod Medníkem, „velká nákladní auta, vrtné soupravy a cisterna devastují nejen les, ale i příjezdovou cestu, kterou na vlastní náklady opravují a udržují vlastníci pozemků“.

Obyvatelé se nás ptají, co celá situace znamená. Odpověď je následující:

ŘSD tvrdošíjně prosazuje nesmyslný projekt, který ohrožuje obce i krajinu (vodní zdroje, emise atd. na konkrétní nebezpečí dlouhodobě upozorňujeme), a to i přes varování odborníků. Hrozí zde stejný scénář jako u D8 – sesuvy půdy, průtahy a prodražování stavby, trvající hrozby pro okolí.

ŘSD promeškalo řádnou přípravu projektu, dokud v minulosti dával smysl, a nyní předkládá ke schválení dokumentaci, kterou znalci hodnotí jako k danému účelu nezpůsobilou a která je plná vad a rizik. Aby ŘSD umlčelo kritické hlasy, snaží se vady dokumentace dodatečně zalepovat různými aktualizacemi a dodatečnými průzkumy. K zásadní nápravě projektu však odmítá přistoupit, a bazální vady tak přetrvávají.

Vlastníci pozemků a obce by neměli souhlasit s vrty a jinými průzkumnými pracemi na svých pozemcích, neboť tím umožňují  postup přípravy projektu dálnice, která je bude ohrožovat a která pro ně je nevýhodná. V případě, že byste byli s těmito pracemi konfrontování, doporučujeme, abyste o nich informovali vlastníka pozemku; v případě průzkumných vrtů se lze obracet na ŘSD se žádostí o poskytnutí výsledků těchto vrtů.