Jaké jsou alternativy středočeské D3?

Doprovodný text a vysvětlivky k mapě – PDF

Mailové připomínky vítáme na info@alternativad3.cz. Na profesionální studii se pracuje.

Odmítáme veskrze špatný záměr a požadujeme vypracovat jiný – takový, který reaguje na aktuální potřeby regionu, a ne pouze na potřeby tranzitní kamionové dopravy a betonové lobby. Projektu středočeské dálnice D3 se věnují odborníci (a politici, spekulanti a lobbisté) už přes 30 let, avšak doprava je v předmětném území stále nevyhovující. 

Upozorňujeme na nevhodná dopravní řešení, na ohrožení obcí, obyvatel a krajiny, na předem připravené tunelování veřejných financí ve prospěch spekulantů s pozemky a stavební lobby, ale i další rizika západní varianty středočeské D3.

Požadujeme vypracování a posouzení alternativních řešení, protože projekt středočeské D3 nevyhovuje současné realitě, na tož době kolem roku 2030, kdy může být teprve realizován. Levnější, efektivnější, šetrnější, udržitelnější, chytřejší.

Nejste také jako my znepokojeni, že vám hrozí radikální změna základních podmínek pro život s velmi nejistým přínosem a za absurdně vysokých nákladů?

Navrhujeme zejména

  1. Zvýšení průjezdnosti a bezpečnosti na silnici I/3 (tzv. Benešovská), vč. obchvatů obcí Benešov, Olbramovice a Miličín, mimoúrovňových křižovatek a navýšení počtu jízdních pruhů. IHNED.
  2. Masivní rozvoj moderní příměstské dopravy – výrazné zkapacitnění příměstské železniční dopravy, vybudování/rozšíření parkovišť u vlakových a autobusových nádraží (P + R), reorganizace autobusových linek atd. To je možné aspoň z části udělat prakticky IHNED.
  3. Modernizovat cestní síť uvnitř regionu a pomoci dalším sídlům, které trpí tranzitní dopravou – Jílové, Netvořice, Neveklov, Kamenný Přívoz aj.

Mimo uvedených návrhů mohou existovat i další, dosud nepopsaná řešení, které dosud nikdo nerozpracoval, nebo dostatečně nepropagoval a zůstávají ve stínu zastaralého, avšak stále protěžovaného projektu dálnice.