Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.

Jesenice, 26. 5. 2019. – Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda „Středočeská D3 u Jesenice: O projektu dálnice a jeho důsledcích pro okolí“. Odpor „zdola“, který se proti dálnici zdvihá, nelze přehlédnout: petici podepsalo více než 1100 lidí, proti stavbě je deset obcí a řada expertů potvrdila nevhodnodnost řešení i špatnou přípravu projektu. Stát však za každou cenu prosazuje projekt starý více než 40 let.

Obce na trase SD3 se bojí emisí a hluku, ztráty vodních a půdních zdrojů či zhoršení vodního a tepelného režimu krajiny. Obávají se rovněž živelného rozvoje průmyslových (logistických) staveb v blízkosti eventuální dálnice, které by negativně zasáhlo široké okolí. Obce se rovněž ohrazují proti postupu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a jsou zneklidněny i přístupem Krajského úřadu Středočeského kraje. Ten podle účastníků debaty nedostatečně řeší místní dopravní problémy (obchvaty obcí, odstranění kritických míst zejm. na silnici I/3), avšak prostřednictvím hejtmanky Jermanové (ANO) mohutně propaguje stavbu SD3. Dálnice však v reálu současné dopravní problémy těžko vyřeší a naopak bude indukovat další a rozsáhlejší dopravní zátěž okolí.

V Jesenici jsou již nyní překročeny hygienické limity v souvislosti s hlukem z okruhu. Odpovědí státu je úprava zákonných norem, manipulace s posudky apod. Stát také prosazuje další dálniční stavbu (SD3) v těsné blízkosti města. Ta je však v rozporu i s vládní strategii v boji se suchem, její projekt pracuje s neaktuální EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí), chybějí mu potřebné posudky a jeho příprava je vadná. Např. v oblasti poddolovaného Jílovska byly průzkumné vrty dělány mimo plánovanou trasu. Zarážející je zejména skutečnost, že na celý projekt SD3 nebyla nikdy provedena nezávislá analýza nákladů a přínosů. Obří investici ve výši 60 miliard korun tak v podstatě stát plánuje naslepo, aniž by měl zjištěnu její návratnost.

Besedu pořádalo město Jesenice ve spolupráci s iniciativou Alternativa středočeské D3, jako hosté vystoupili senátoři PČR Zdeněk Hraba a Ladislav Kos a starosta Vestce Tibor Švec. Ladislav Kos chápe SD3 jako nebezpečí pro rekreační zázemí. Podle jeho názoru se politici, kteří o stavbě rozhodují, chtějí před volbami prezentovat počtem postavených kilometrů dálnic. Zdeněk Hraba upozornil na alternativu dálniční stavby. Lze rozšířit stávající silnici I/3, na níž je již naplánována řada staveb a úprav, které by vedly k jejímu zkapacitnění. Využít to, co je již připravené, by bylo logické. V debatě byla zmiňována též změna stavebního zákona, která plíživě oklešťuje práva občanů ve prospěch dodavatelů staveb, mezinárodního obchodu a developerů. Hojně byla tematizována analogie středočeské D3 s dálnicí D8: projekty obou staveb jsou kritizovány odborníky i obyvateli dané lokality, obě mají komplikovanou trasu (v případě D8 se již ukázalo, jaké následky trasování nese) a obě stavby jsou přitom enormně protežovány státní mocí.

Projekt středočeské D3 nemá dosud územní rozhodnutí, stavební povolení, ani další potřebná schválení – např. potřebné výjimky ohledně dopadů na chráněné druhy organismů a jejich biotopy.

 

Další relevantní odkazy:

https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=17/05&rok=0&sestava=0

http://www.alternativad3.cz/wp-content/uploads/2018/12/otevreny_dopis_predsedovi_vlady_Babisovi.pdf

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410038-komu-zmizi-voda/

https://www.ceskenoviny.cz/pr/zpravy/spatny-projekt-ohrozuje-vodni-zdroje-i-rekreacni-zazemi-prazanu/1670693

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/216562248410004-decibely-pro-zdravi-aneb-kdo-chrani-obcany-pred-hlukem