Konečně jsme se dočkali

Po mnoha nepravdivých zprávách v médiích, že o středočeské části dálnice D3 je už rozhodnuto, vítá Alternativa D3 začátek skutečného rozhodovacího řízení. Ředitelství silnic a dálnic (dále ŘSD) i přes varování odborníků a nesouhlas řady obcí podalo žádost o umístění stavby, a sice pro všechny úseky 60kilometrové kontroverzní středočeské dálnice D3 NAJEDNOU.

Příprava tohoto kontroverzního projektu i přesvědčovací kampaň stála stovky milionů korun a probíhá s přestávkami již od osmdesátých let 20. století. Projekt je často kritizován právě pro neprovázanost a neaktuálnost podkladů i pro řešení, které neodpovídá ani současným, resp. budoucím potřebám, ani možnostem území.
Celou věc má na starost stavební úřad v Benešově. Vlastní územní řízení ještě nezačalo – to vyhlásí úřad, až se seznámí s dodanou dokumentací.

Dopravní přínos tohoto záměru je skutečně velmi sporný. Jedná se o velmi složitý projekt s nepřehledným financováním a velkým prostorem pro „nepředvídatelné okolnosti.“ Nahrává tunelování státních peněz, tedy peněz daňových poplatníků (obdobně jako v případě dalších projektů ŘSD poslední doby, jako byly D8, D1, JD3…)
Jako podklad k podání žádosti ŘSD použilo Dokumentaci k územnímu řízení, kterou kritizovala nejen Alternativa D3 ale i mnoho odborníků, a s níž nesouhlasí řada obcí, jichž se záměr týká.

Dokumentace obsahuje fatální chyby a soudní znalci o ní prohlásili, že není k takovému účelu vůbec způsobilá. Mezi její hlavní vady patří např. zastaralost podkladů; údaje o území neodpovídající realitě; odborné posudky chybí nebo jsou nedostatečné, studie jsou účelově zkreslené, maskují se problematická místa, objevují se nesoulady s předpisy Ministerstva dopravy aj.

Až bude územní řízení skutečně zahájeno, bude Alternativa D3 i nadále pomáhat obcím, vlastníků a veřejnosti. Doufáme, že řízení bude probíhat v souladu se zákony a že budou spravedlivě zohledněny zájmy všech dotčených stran.