O nás

ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3, zapsaný spolek, je iniciativa obcí, spolků a jednotlivců, která usiluje o kvalitní řešení dopravní obslužnosti jižní části středních Čech při respektování zájmů zdejších obcí a životního prostředí všech obyvatel. Zastřešuje obce, spolky i jednotlivce a zesiluje jejich kritický hlas proti kontroverznímu projektu ŘSD.

Lidé v Alternativě.

AD3 není populistická ani ekoteroristická. Obcím v trase dálnice poskytuje právní a odbornou pomoc, spolupracuje s experty, komunikuje s úřady, organizuje besedy a mnohé další.

AD3 nesponzoruje žádná politická strana ani zájmová skupina.

Podpořte iniciativu alternativa středočeské D3
jakýmkoliv finančním příspěvkem na transparentní účet
č. 2600996955/2010 Fio banka

Kontaktujte nás
e-mail: info@alternativad3.cz
web: www.alternativad3.cz
FB: facebook.com/alternativaD3

IČ: 07074417

 • POMÁHÁME PROSTŘEDNICTVÍM

  • vyhledávání a analýz odborných podkladů pro lepší informovanost veřejnosti
  • spolupráce s nezávislými experty, obcemi, neziskovými organizacimi a místními spolky
  • monitorování médií a publikování zpráv o dopravní problematice
  • správy Facebooku AD3 s více jak 300 příznivci
  • provozu webu AD3 a internetové petice s více jak 700 signatáři
  • informování veřejnosti v obcích dotčených záměrem SD3
  • vydávání e-mailového zpravodaje pro příznivce Alternativy středočeské D3
  • prezentace AD3 v obcích a získání jejich podpisu Prohlášení
  • spolupráce s obcemi
  • poskytování technické a právní pomoci obcím pro úspěšné vyjednávání s ŘSD
  • schůzek s představiteli ŘSD
  • jednání s krajskými zastupiteli
  • setkávání se starosty obcí v trase D3
  • účasti na zasedání zastupitelstev obcí
  • předvolebních debat s kandidáty do krajských voleb v říjnu 2016
  • pořádání exkurzí v krajině ohrožené projektem dálnice
  • vystupování v médiích apod.