Obce a spolky se brání ohrožující a předražené středočeské dálnici D3

Komplexní a výrazně levnější řešení dopravních problémů místo zastaralého projektu středočeské dálnice D3 získává stále více příznivců ze stran obcí, veřejnosti i odborníků. Letos v květnu však chce ŘSD začít územní řízení o dálnici, stůj co stůj.

„Na nedbalost a laxnost ŘSD při řešení dopravních problémů v území mezi Prahou a Táborem doplácí místní lidé přes 25 let. Proč mají ještě navíc zaplatit na daních přemrštěných 60 miliard za stavbu, která zničí jejich domovinu? Za zlomek této ceny mohla být už dávno zvýšená kapacita silnice 1/3 (tzv. Benešovská), postaveny obchvaty obcí a rozvinutá moderní hromadná doprava. Území také mohlo být už dávno dobře průjezdné pro tranzit i bez dálnice“ říká Roman Andres z iniciativy Alternativa středočeské D3.

Nezávislá iniciativa Alternativa středočeské D3, zastřešuje zájmy obcí, spolků a veřejnosti proti škodlivému řešení dálnice a podporuje pro region přínosnější řešení. Její Prohlášení na webu dosud podepsalo přes 500 signatářů-občanů a 5 obcí, které kriticky vnímají dosavadní přístup státu a prosazují, výrazně levnější a racionální dopravní řešení pro jih středních Čech. Další přibývají. Iniciativa obcím pomáhá v řešení rizik, které bezohledně naplánovaná dálnice přináší, nabízí spolupráci s projektanty a právníky.

Zastupitelka Alena Radová z Maršovic, které jsou rovněž kontroverzním projektem dálnice ohroženy komentuje situaci: „Problémem zde není nedostatečná kapacita dálkové tranzitní dopravy, ale zejména doprava lidí dojíždějících z a do Prahy a ohrožení obcí na trase silnice 1/3. Dálnice ani jedno z toho dobře neřeší a dokonce ani do Prahy vést nemá. Nové vedení Středočeského kraje by mělo namísto upřednostňování tranzitní dopravy věnovat prioritu dopravní obslužnosti dotyčného regionu“.

„Velmi varovné je i srovnání s provedením dálnice D8, které si ŘSD prosadilo za každou cenu, skrze chráněnou krajinnou oblast a navzdory varováním odborníků, veřejnosti a občanských sdružení. Výsledkem je předražená a riziková stavba, která neúnosně zatěžuje své okolí, a toho se obáváme i v případě středočeské D3. Vést trasu dálnice např. poddolovaným územím Jílovska či unikátním přírodním územím Posázaví, je veliká nezodpovědnost vůči současným i budoucím obyvatelům této země,“ upozorňuje Roman Andres.

Alternativní dopravní řešení místo středočeské D3 (stručný přehled)

Zkapacitnění a modernizaci silnice I/3, vč. obchvatů obcí, mimoúrovňových křižovatek a navýšení počtu jízdních pruhů.

Masivní rozvoj moderní příměstské dopravy – výrazné zkapacitnění příměstské železniční dopravy, parkoviště P + R, B + R, reorganizace autobusových linek atd.

Dokončit železniční koridor Praha – Budějovice – tím odlehčit silnici I / 3 od dálkové dopravy.

Vysokorychlostní železnice přes Benešov na Brno, která je v současné době v přípravě, uvolní kapacitu D1 natolik, že bude dlouhodobě schopna pojmout zbylou frekvenci silnice I/3.

Mimo uvedených návrhů mohou existovat i další, dosud nepopsaná řešení, která zůstávají ve stínu zastaralého, avšak stále protěžovaného projektu dálnice.