Plánovaná středočeská dálnice D3 ohrožuje vlastní vodní zdroje obcí.

Podpořte lepší dostupnost vody a hospodaření s ní bez vazby na dálnici! Vyzýváme obecní zastupitelstva, aby nepřistupovala na tuto riskantní hru, ve které nemohou vyhrát, ale mohou hodně ztratit. 

Plánovaná středočeská dálnice D3 ohrožuje vlastní vodní zdroje obcí. Krajský úřad přesto vyvíjí nátlak na obce, aby s dálnicí souhlasily.
Stavba dálnice v navrhované trase je v příkrém rozporu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady číslo 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu se zákonem České republiky číslo 254/2001 Sb. o vodách § 23a odst a , odst. B., s Programovým prohlášením Rady Středočeského kraje ve volebním období 2016-2020 kapitola Životní prostředí a zemědělství v odst:

  • 55 Budeme chránit přírodu a krajinný ráz
  • 59 Vodní hospodářství a vodní zdroje

Voda je nenahraditelná surovina, krajina bez volně dostupné kvalitní vody není dlouhodobě udržitelným způsobem obyvatelná.