Pohádky pro dospělé z resortu dopravy

Reakce Alternativy D3 na reportáž a článek ČT24

Ministerstvo dopravy prosazuje předraženou středočeskou D3 za každou cenu, místo aby řešilo kritická místa, kde doprava ohrožuje lidi. Jaká je šance úspěšně postavit 60 km nové dálnice s mosty a tunely, když si ŘSD dosud neporadilo s mnohem méně nákladnou trasou silnice I/3 a méně náročnými obchvaty obcí? Ministr dopravy Dan Ťok je v případě středočeské D3 optimistou Začít stavbu dálnice v roce 2021 je zcela nereálné.

Na většině území dotyčného regionu obce potřebují lepší dostupnost do blízkých i vzdálených měst, rozvinutější veřejnou dopravu, kvalitnější a bezpečnější silnice. Lidé jsou právem naštvaní kvůli neustálému oddalování řešení problémů, které je skutečně trápí. Ministerstvo dopravy, ŘSD mají pro ně po dlouhá léta jen jediné řešení: pohádku „O spásonosné středočeské dálnici D3, jejích zlých odpůrcích a moudrých stavitelích“.

Strategie MD je jasná: upravme si pravidla hry (legislativu) tak, abychom vyhráli. Nezajímají nás názory odborníků, správních orgánů, které mají dotčenou problematiku na starost, stanoviska obcí ani veřejnost. Stále při tom uhýbá před jasnou poptávkou a dopravními potřebami zdejších obcí. Prostě to uděláme – ať se vám to líbí nebo ne, a když tomu brání zákony a další pravidla hry, tak je prostě změníme, zrušíme či obejdeme. Sami budeme rozhodovat o veřejném prostoru a určovat, co je a není tzv. veřejný zájem.

Klamné je už samotné označení „dálnice z Prahy na Tábor“, neboť dálnice v uvažované západní trase do Prahy nevede. Má končit na nedostavěném pražském okruhu, kde řidiči skončí v obrovské dopravní zácpě u Jesenice. Termín stavby je již poněkolikáté odložen, neboť s výjimkou zakotvení SD3 v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, nebyla tato dálnice schválena v žádném správním řízení. Projekt SD3 je předražený, plný chyb a rizik, na jeho realizaci chybí peníze. Vést trasu dálnice např. poddolovaným územím Jílovska či unikátním přírodním územím Posázaví, je veliká nezodpovědnost vůči současným i budoucím obyvatelům této země.

I kdyby se nakonec středočeská D3 postavila – znamená to, že se automaticky stane silnice I/3 bezpečnou? Bohužel, ani v případě realizace západní varianty středočeské dálnice D3 nebude silnice I/3 méně vytížená – lidé ji využívají pro místní a příměstskou dopravu, a případný odliv tranzitu by během pár let vykompenzovala nová doprava, jak potvrzuje řada současných studií o dopravní indukci. Na této silnici umírají lidé na nechvalně známém „esíčku smrti“ u Olbramovic, na nebezpečných nájezdech u Benešova a velké problémy působí doprava při průjezdu Olbramovicemi či Miličínem apod. To, že na silnici I/3 a v okolních obcích není plynulý a bezpečný provoz, je trestuhodné zanedbání péče ze strany státu a kraje. Za zlomek ceny uvažované dálnice by při tom mohlo být celkem brzy dotčené území dobře průjezdné i bez dálnice.

A jestli dálnice ochrání životy a zdraví lidí? Copak na dálnicích nedochází k tragickým nehodám? Copak hluk a emise kamionů a dalších vozidel z širého evropského okolí, zdraví místních obyvatel pomůže?

Alternativa středočeské D3 je nezávislá iniciativa občanů, spolků a obcí. Odmítá v mnoha ohledech škodlivý projekt dálnice a usiluje o urychlené řešení skutečných dopravních problémů v dotčeném regionu namísto navyšování dopravní kapacity pro transevropský tranzit. Tato iniciativa hájí zájmy celého dotčeného území a distancuje se od postojů typu „ne pod naším oknem“.

Hlavní okruhy problémů SD3 (stručné shrnutí)

 1. Trasa dálnice je vedena nevhodně a projekt je špatně připraven, takže je neustále záplatován a představuje pro své okolí značné hrozby.
 2. K projektu SD3 chybí nezávislá ekonomická analýza, která by posoudila její ekonomickou výhodnost a věrohodně prokázala poměr nákladů a přínosů.
 3. SD3 je předražená. Interní situační zpráva ŘSD (2016) uvádí zcela odlišné ceny než PR výstupy v médiích.
 4. Hrozí nám katastrofální sucho. Budovat obří stavbu, která ohrozí místní zdroje půdy, pitné vody obcí a vodní i tepelný režim krajiny, je sebevražda.
 5. Stavba dálnice v navrhované trase je v příkrém rozporu s evropskou i českou legislativou zejm. v souvislosti s ochranou vod.
 6. Obáváme se průtahů stavby, objížděk při nekončících opravách, navyšování nákladů a zátěže okolí. Negativní důsledky ponesou především místní obyvatelé. Nechvalně známá dálnice D8 (aj.) je vážné varování.
 7. Není jasné, jak si ŘSD poradí s komplikovanou stavbou v náročném území, když i v rovinatém území Jihočeské D3 máme místo dálnice stále jen nekonečné staveniště.
 8. Projekt ohrožuje bezpečnost, kvalitu života a zdraví i ekonomické zájmy obyvatel nemalé části středočeského kraje.
 9. Dopravní význam SD3 pro ČR je přeceňovaný. Dopravní spojení s Jihočeským krajem celkem brzy zajistí dálnice D4, modernizovaná silnice I/3 a železniční koridor.
 10. Projekt SD3 nevyřeší dopravní problémy regionu, avšak bude indukovat další dopravní zátěž daného území i celé ČR.

Hlavní příležitosti řešení místo středočeské D3 (stručné shrnutí)

 • Zkapacitnění a modernizaci silnice I/3, vč. obchvatů obcí, mimoúrovňových křižovatek a navýšení počtu jízdních pruhů.
 • Masivní rozvoj moderní příměstské dopravy – výrazné zkapacitnění příměstské železniční dopravy, parkoviště P + R, B + R, reorganizace autobusových linek atd.
 • Další potřebná opatření, která by pomohla obcím uvnitř dotyčného území od přetížení automobilovou dopravou (Jílové, Kamenný přívoz, Neveklov aj.)

Ptejte se ředitele ŘSD a ministra dopravy:

 • Jaká je ekonomická výhodnost projektu SD3 a jaká byla užita metodika a zdroje a stáří použitých dat
 • Jak chtějí dokázat SD3 postavit a z jakých zdrojů má být financována, když si dosud nedokázali poradit s menšími, avšak potřebnějšími stavbami na silnici I/3.
 • Proč dosud nezvládli odstranit překážky bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici I/3 a nepostavily se obchvaty obcí Olbramovice, Miličín, MÚ křižovatky a zahloubení u Benešova, proč zde chybí 1–2 jízdní pruhy a bezpečné nájezdy a MÚK.
 • Jak zajistí, aby v případě existence SD3 nebyla silnice I/3 přetěžována tranzitní dopravou a obce zde nebyly ohrožovány.
 • Proč je realizace obchvatů obcí na silnici I/3 neustále oddalována (Olbramovice, Benešov, Miličín) a na této silnici se dělají jen kosmetické úpravy, avšak žádné zásadní zásahy.