Právě začínáme!

Rozjíždíme informační kampaň, která si klade za cíl vyvážit dosavadní mediální aktivity Ředitelství silnic a dálnic, Spolku pro výstavbu D3 a dalších zájmových skupin, které doposud jednostranně a mnohdy zkresleně informují veřejnost o nevyhnutelnosti Západní varianty středočeské dálnice D3. Chceme především hájit zájmy obyvatel dotčených tímto záměrem a hájit jejich právo na kvalitní životní prostředí a další hodnoty života, které by byly stavbou dálnice ohroženy. Chceme upozornit na těžko vyvážitelná rizika uvedeného záměru a obrátit pozornost veřejnosti k efektivnějším, šetrnějším a levnějším alternativám.

PŘEDEVŠÍM ALE SDĚLUJEME DOSUD ZADRŽOVANOU ZPRÁVU: NIC JEŠTĚ NENÍ ROZHODNUTO A STÁLE JE MOŽNÉ PROSADIT LEPŠÍ ŘEŠENÍ. NENECHTE SE OKLAMAT.

ZÁPADNÍ VARIANTA STŘEDOČESKÉ DÁLNICE D3 PROBLÉMY NEŘEŠÍ, ALE DRAZE PROHLUBUJE.