Právní rádce k aktuální situaci pro vlastníky, obce, spolky a veřejnost

Právní rádce AD3 ke stažení ve formátu PDF obsahuje rozbor následujících témat:

  • stav přípravy D3
  • jací hráči jsou ve hře
  • doporučení pro jednání s ŘSD
  • jak si pojistit vymahatelnost slibů
  • na co v dohodách nepřistupovat a co požadovat
  • důležité odkazy

Ve věci SD3 je vydáno stanovisko EIA (Ministerstvo životního prostředí, únor 2012) a aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, tzv. „AZUR“ č. 1 (zastupitelstvo Středočeského kraje, účinnost srpen 2015).

Právní rádce AD3 ke stažení ve formátu PDF

Nyní se připravuje územní řízení o umístění stavby. Rozhodnutí o umístění stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. V případě, že by došlo ke zrušení vymezeného koridoru SD3 v AZUR, či pozbylo platnosti
stanovisko EIA, nemůže být rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „ÚR“) vydáno.

Lhůta na soudní přezkum AZUR je 3 roky, uplyne v srpnu 2018.

Právní rádce AD3 ke stažení ve formátu PDF