Připomínky k DÚR dálnice D3 v katastru obce Tisem – úsek 0304

Trasa D3 v katastru obce Tisem prochází prostorem, kde jsou zásoby podzemních i povrchových vod, které je třeba zachovat pro případ vyčerpání nebo poškození či havarii současných zdrojů pitné vody pro obecní vodovod obce Tisem.

Stavba D3 v této trase je v rozporu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady číslo 2006/118/ES ze dne 12.prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu

Je v rozporu se zákonem České republiky číslo 254/2001 Sb. o vodách § 23a odst a , odst. B.

Je i v rozporu s Programovým prohlášením Rady Středočeského kraje ve volebním období 2016-2020 kapitola Životní prostředí a zemědělství v odst:

  • 55 Budeme chránit přírodu a krajinný ráz
  • 59 Vodní hospodářství a vodní zdroje.

Podle dokumentace trasy D3 jsou v katastru obce plánovány retenční nádrže přímo prostoru zdrojů podzemní i povrchových vod, které by tímto byly znehodnoceny což je v současné době kdy dochází k úbytkům podzemních vod nepřípustné.

V Tismi dne 24.3.2017.

Miroslav Hruška
Předseda výboru pro životní prostředí
ZO Tisem