Problémy s vodou se stavbou středočeské dálnice D3 nekončí, ale začínají!

Stručná reakce na článek S dálnicí by přitekla i pitná voda ze dne 13.2. 2017.

Místo lokálního hospodaření a vodní soběstačnosti bude mít dálkový přivaděč spolu s dálnicí značně odlišné důsledky: závislost na dodávkách, postupné zvyšování vodního dluhu v krajině a „uzamčení“ zákazníků na vynuceném nákupu vody. Dopustit, aby voda z krajiny postupně mizela, dopustit ohrožení podzemních zdrojů stavbou dálnice, tolerovat plýtvání pitnou vodou na kropení trávníků či napouštění bazénů a konečně spojit dodávky pitné vody s výstavbou dálnice může být také vhodná strategie, jak lidi ovládat či vydírat. Chcete naši vodu? Pak nejdřív musíte přijít o tu svoji a musíte strpět výstavbu dálnice.

Jistě, prognózy dostupnosti vody nejsou nijak růžové (a můžeme si za to sami), a nikdo nechce jít do rizika jejího nedostatku. Mít zajištěný bivalentní zdroj (lokální i dálkový) je strategicky dobrý tah. Avšak rovněž vzdálené zdroje mají své limity (ani Želivka není nevyčerpatelná) a při jejich překročení pak kolabují celé rozsáhlé regiony, které vsadili na dálkové zásobování přivaděči.

Otázkou ale je

  1. proč Středočeský kraj nepodpoří lepší dostupnost vody a hospodaření s ní (ev. i výstavbu přivaděče) bez vazby na dálnici – že by šlo o oboustranně výhodný obchod Krajského úřadu s ŘSD?
  2. zda je rozumné podporovat souběžně opatření na zajištění zdrojů vody souběžně s opatřením na jejich likvidaci, čímž stavba středočeské D3 nepochybně je (narušila by i samotný vodní režim krajiny)
  3. zda si za nedostatek vody nemohou dotyčné obce tak trochu samy, když
    a) plýtvají pitnou vodu na napouštění bazénů a zalévání trávníků – k tomu účelu přece slouží voda užitková
    b) dopustí budování rozsáhlých zpevněných ploch a další výstavbu (která vodu degraduje a způsobuje její ztrátu) na úkor nezastavěné půdy (která vodu akumuluje a čistí)

Voda je nahraditelná surovina a krajina bez volně dostupné kvalitní vody není dlouhodobě udržitelným způsobem obyvatelná. Pokud dopustíme postupnou privatizaci přírodních zdrojů vody a změnu vodní soběstačnosti v závislost na podnikatelských záměrech, důsledky budou velmi bolestivé. S vodou to totiž začíná být trochu jako s ropou…

Dobré objasnění vodní problematiky podává např. článek Voda je v Česku moc levná. Bazény u vil jsou symbolem plýtvání, říká expert, který bojuje se suchem nebo  www.pocitamesvodou.cz