Problémy s vodou se stavbou středočeské dálnice D3 nekončí, ale začínají

V reakci na článek http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2035644-s-dalnici-pritekla-i-pitna-voda-dostavba-d3-mohla-vyresit-problemy-nekterych-obci ze dne 13.2.

Místo lokálního hospodaření a vodní soběstačnosti bude mít dálkový přivaděč spolu s dálnicí značně odlišné důsledky: závislost na dodávkách, postupné zvyšování vodního dluhu v krajině a „uzamčení“ zákazníků na vynuceném nákupu vody. Dopustit, aby voda z krajiny postupně mizela, dopustit ohrožení podzemních zdrojů stavbou dálnice, tolerovat plýtvání pitnou vodou na kropení trávníků či napouštění bazénů a konečně spojit dodávky pitné vody s výstavbou dálnice může být také vhodná strategie, jak lidi ovládat či vydírat. Chcete naši vodu? Pak nejdřív musíte přijít o tu svoji a musíte strpět výstavbu dálnice.

Jistě, prognózy dostupnosti vody nejsou nijak růžové (a můžeme si za to sami), a nikdo nechce jít do rizika jejího nedostatku. Mít zajištěný bivalentní zdroj (lokální i dálkový) je strategicky dobrý tah. Avšak rovněž vzdálené zdroje mají své limity (ani Želivka není nevyčerpatelná) a při jejich překročení pak kolabují celé rozsáhlé regiony, které vsadili na dálkové zásobování přivaděči. Otázkou ale je

  1. proč Středočeský kraj nepodpoří lepší dostupnost vody a hospodaření s ní (ev. i výstavbu přivaděče) bez vazby na dálnici – že by šlo o oboustranně výhodný obchod Krajského úřadu s ŘSD?
  2. zda je rozumné podporovat souběžně opatření na zajištění drojů vody souběžně s opatřením na jejich likvidaci, čímž stavba středočeské D3 nepochybně je (narušila by samotný vodní režim krajiny)
  3. zda si za nedostatek vody nemohou dotyčné obce tak trochu samy, když
    1. plýtvají pitnou vodu na napouštění bazénů a zalévání trávníků – k tomu účelu přece slouží voda užitková
    2. dopustí budování rozsáhlých zpevněných ploch a další výstavbu (která vodu degraduje a způsobuje její ztrátu) na úkor zemědělské půdy (která vodu akumuluje a čistí)

Voda je nenahraditelná surovina a krajina s volně dostupnou kvalitní vodou není dlouhodobě udržitelným způsobem obyvatelná. Pokud dopustíme postupnou privatizaci přírodních zdrojů vody a změnu vodní soběstačnosti v závislost na podnikatelských záměrech, důsledky budou velmi bolestivé. S vodou to totiž začíná být trochu jako s ropou…
Roman Andres, Alternativa D3

Viz Voda je v Česku moc levná. Bazény u vil jsou symbolem plýtvání, říká expert, který bojuje se suchem