Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů

Jen málokdo nezná Posázaví, tradiční rekreační zázemí Prahy. Je druhým domovem pro tisíce chatařů a chalupářů, využívají jej turisté, vodáci, cyklisté. Hluboké lesy, romantická údolí, kaňon řeky Sázavy, přírodní a kulturní památky, oblíbená trať tzv. Posázavského pacifiku s druhým nejvyšším kamenným železničním mostem ve střední Evropě… Ne náhodou se Posázaví stalo historickým centrem českého trampingu.

Nyní je celý region a jeho rekreační potenciál ohrožen kontroverzní dálniční stavbou.

Podle projektu by dálnice vedla velmi členitým terénem, což si vynutí komplikované technické řešení (tunely, mosty), a v důsledku vysoké finanční náklady. Trasa prochází poddolovaným územím Jílovska. Trasa dálnice přitom byla prozkoumána velmi nekvalitně: revizí projektu bylo zjištěno, že průzkumné vrty byly provedeny mimo trasu dálnice a nedosahovaly ani ke stropu tunelu, pro nějž byly dělány. V oblasti chybějí objízdné komunikace a byly by tedy využívány stávající silnice vedoucí obcemi. Kdyby ke stavbě skutečně došlo (zatím není schválena v žádném správním řízení a je pouze zanesena v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje), velké škody by utrpělo celé široké okolí. Zatížení obcí by bylo kritické, a jak víme ze zkušenosti např. s D8, zodpovědnost za škody způsobené v souvislosti se stavbou Ministerstvo dopravy, resp. Ředitelství silnic a dálnic přiznává nerado.

Technické nedostatky ovšem nejsou jediný problém. Trasa dálnice je vedena nevhodně velmi cennou krajinou. Oficiální biologický posudek uvádí, že např. „úbočí Sázavy u ústí plánovaného tunelu a začátku mostu přes Sázavu nemá ve středních Čechách srovnatelnou hodnotu a je doslova nenahraditelným přírodním fenoménem. Jeho narušení by mohlo způsobit postupné zhroucení celého ekosystému.“ Odborníci se shodují, že jde o lokalitu národního významu. Dálniční přivaděč vedoucí od Benešova (tzv. Václavická spojka) by také bez náhrady přerušil dálkový migrační koridor velkých savců, mezi nimiž jsou i ikony naší ochrany přírody, rys či los.

Tuto daň by bylo trpké zaplatit i za dálnici funkční, smysluplnou a dobře připravenou, zde však stojíme před dálnicí, jejíž projekt je připraven nekvalitně a jejíž smysl je velmi diskutabilní. Místní dopravu totiž bohužel neřeší, přeplněným silnicím v posázavských obcích – a tedy i turistům – nepomůže. Nenabízí dostupnost Prahy, místo do hlavního města by dopravu dovedla  jen na problematický okruh u Jesenice. Do regionu, zatím relativně čistého a klidného, by dálnice naopak zavlekla tranzitní kamionovou dopravu ze zahraničí. Místo službou místním obyvatelům by tak byla službou nadnárodním dopravním firmám a studie ze zahraničí dokazují, že nemovitosti v okolí dálnice ztrácejí zhruba 30 procent své hodnoty.

Projekt dálnice je přitom protežován ve chvíli, kdy existuje vhodnější alternativa. Ta je ke krajině výrazně citlivější, je levnější a místní dopravní problémy může vyřešit. Jde zejména o zvýšení průjezdnosti a bezpečnosti na silnici I/3 (tzv. Benešovská) včetně vybudování obchvatů Benešova, Olbramovic a Miličína, mimoúrovňových křižovatek a navýšení počtu jízdních pruhů a dále pak jde o podporu moderní příměstské dopravy. To vše je možné udělat na rozdíl od dálnice relativně brzy a souběžně lze modernizovat cestní síť uvnitř regionu a pomoci dalším sídlům, které trpí tranzitní dopravou – Jílové, Netvořice, Neveklov, Kamenný Přívoz aj. Tvář Posázaví, která lákala generace Pražanů, by se tak stala dostupnou, aniž by ztratila svoji přitažlivost a hodnotu.

K dalšímu čtení:

Nedej se – díl Dálnice v háji

Nedej se plus – Komu zmizí voda

MZP – Adaptace na změnu klimatu