S dálnicí přiteče voda! Ale za jakou cenu?

Vodovodní přivaděč podél plánované středočeské D3 NENÍ žádný blahodárný projekt, jak se jej Středočeský Kraj snaží prezentovat. Ve skutečnosti je to polovičaté a v konečném důsledku škodlivé řešení, jak zmírnit negativní důsledky dálnice na krajinu a její vodní zdroje. Slogan zní: S dálnicí přiteče voda! Ale za jakou cenu?

Dodáváme k tomu:

a) pokud by se opravdu tak nevýhodný projekt, jako je středočeská D3 jednou realizoval,

b) možná poteče jen někdy a pouze za předpokladu, že bude vody v nádrži na Želivce a její zdrojové oblasti dostatek pro všechny zájemce,

c) příjemci si vodu budou muset kupovat za stále se zvyšující ceny a konečně

d) vlivem dálnice a doprovodných staveb se vodní režim okolní krajiny natolik zhorší, že sucha, letní vedra a další fenomény spojené s klimatickou změnou budou natolik závažné, že celé dotyčné území téměř ztratí svoji obyvatelnost a atraktivitu.


Plánovaný, jednostranně propagovaný, vodovodní přivaděč má vlastní vodní zdroje lidem (prostřednictvím dálnice) nejprve vzít a pak vodní režim rozsáhlé části krajiny poškodit. Je to současně lákavá příležitost pro distribuční společnosti jelikož, pokud budou lidé a obce s takovým řešením souhlasit, nebudou mít v budoucnosti na vybranou a veškerou vodu si budou muset kupovat. Za jakoukoliv cenu.

Středočeský kraj a jeho PR pracovníci pokračují v mediální podpoře záměru výstavby vodovodního přivaděče, aniž by brali v úvahu reálné možnosti povodí Želivky a důsledky klimatické změny, která se v ČR projevuje čím dál závažnějšími nápory sucha. Dělají tak za nesmyslně vysokých finančních, materiálních a energetických nákladů s jediným cílem: obhájit ještě nesmyslnější projekt středočeské dálnice D3 a zmírnit jeho předem známé škodlivé dopady na lokální zdroje pitné vody. Ohrožení vodního režimu v krajině a tím i zhoršení důsledků klimatické změny zatím Středočeský Kraj a jeho partneři jednoduše ignorují.


Adaptace území na hrozící nedostatek vody, vysychání krajiny a nápory veder musí začít od toho, že přestaneme realizovat záměry, které tyto problémy citelně zhoršují. Efektivním řešením je adaptace krajiny na větší zadržování vody a zabránění jejímu zrachlenému odtoku. Doplňkové přivaděče pro obce, které jsou skutečně ohroženy suchem (nikolik však jako podpora dálnice) jsou pak samozřejmě na místě. Centrálně řízený a rovněž centrálně ohrožený megaprojekt, jaký nyní předkládá Kraj, jen zvyšuje závislost lidí na dodávkách vody a plýtvá obrovskými penězi občanů.

Komentář k tiskovým výstupům:

https://berounsky.denik.cz/z-regionu/podel-dalnice-ma-pritect-voda-pro-dvacet-tisic-lidi-20190129.html

https://www.nase-voda.cz/pro-stavbu-privadece-vody-koridoru-d3-zacaly-projekcni-prace/