Špatný projekt je horší než nic

Dopravní spojení z Prahy do Budějovic přes Benešovsko je problematické. Ale špatný projekt je horší než nic. Lidé jsou právem naštvaní kvůli neustálému oddalování řešení dopravních problémů a proto slyší na osvědčenou pohádku „O spásonosné středočeské dálnici D3, jejích zlých odpůrcích a moudrých stavitelích“. Černobílé vidění je typický rys demagogické rétoriky. Řečeno s Martinem Fendrychem: Spolky mnohdy brání naprostým zhůvěřilostem, nesmyslným megaprojektům, stavbám, které ničí životní prostředí a otravují lidem život. Avšak obrana před nesmysly je stigmatizuje.

Pro přesnější rozlišení obsahu některých často užívaných pojmů proto přikládáme slovníček:

 • „zjednodušení výstavby“ = vyřazení kontrolních mechanismů z procesu povolování, výstavby a jejího financování z veřejných zdrojů;
 • „zákon, který urychluje nové stavby“ = zákon posilující pravomoci betonové lobby, který umožní stavět na cizích pozemcích (i když je úřady ještě nestihly vyvlastnit) a vytěsňijící z rozhodování o veřejném prostoru lidi a jejich spolky, kteří v něm žijí;
 • „každý normální člověk“ = člověk, který vnímá dopravní realitu skrze média a okno automobilu;
 • „ekologická sdružení blokují často nesmyslnými námitkami klíčové dopravní stavby“  = obecně rozšířený argument a způsob, jak odvést pozornost od konfliktu politické vůle a betonářské lobby s legislativou ČR (často též pouze papouškovaný bez znalosti kontextu)
 • „dálnice je veřejný zájem“ = nebudeme se obtěžovat vysvětlit její potřebnost a proč ji nadřazujeme ostatním veřejným zájmům a obyvatelnosti území.

Stát nehraje podle vlastních pravidel a klame své občany. Klamné je už samotné označení „dálnice z Prahy na Tábor“, neboť dálnice v uvažované západní trase do Prahy nevede. Má končit na nedostavěném pražském okruhu, kde řidiči skončí v obrovské dopravní zácpě u Jesenice. Projekt SD3 je předražený, plný chyb a rizik, na jeho realizaci chybí peníze. Vést trasu dálnice např. poddolovaným územím Jílovska či unikátním přírodním územím Posázaví, je veliká nezodpovědnost vůči současným i budoucím obyvatelům této země.

Strategie Ministerstva dopravy a jeho „partnerů“ je jasná: upravme si pravidla hry (= legislativu) tak, abychom prosadili svou. Nezajímají nás názory odborníků, správních orgánů, které mají dotčenou problematiku na starost, stanoviska obcí ani veřejnost. Stále při tom uhýbá před jasnou poptávkou a dopravními potřebami zdejších obcí. Prostě to uděláme – ať se vám to líbí nebo ne, a když tomu brání zákony a další pravidla hry, tak je prostě změníme, zrušíme či obejdeme. Důkladná studie nákladů a přínosů investice pro ČR, resp. Středočeský kraj, resp. pro dotčený region stále chybí. Stále se jen skanduje dálnice, dálnice, dálnice. Ale za jakou cenu? A převáží její ev. přínosy nad ztrátami? Jsou velké dopravní stavby nad ostatní veřejné zájmy, jako např. veřejné zdraví, environmentální bezpečnost, právo na kvalitní životní prostředí, prostupná krajina apod. ?

Přibývají silnice, ubývají stromy, keře a tráva, rostou betonové a asfaltové plochy, v nichž se voda nevsakuje. V době ohrožení území klimatickými abnormalitami (sucha, povodně, bouře a větry), které jsou a budou aktuální, jsou rizika značná – záměry Ministertva dopravy s nimi nepočítají, zato ohrožují schopnost území se s extrémy vypořádat a zvyšují jeho zranitelnost. Záměr středočeské D3 je navíc v rozporu s těmito národními a mezinárodními dohodami:

 1. Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (viz MŽP, adaptační strategie ČR),
 2. Adaptační strategií EU (viz MŽP),
 3. Pařížskou dohodou (viz MŽP, 2015)
 4. Směrnicí Evropského parlamentu a Rady číslo 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu
 5. zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách § 23a odst a , odst. B.,
 6. Programovým prohlášením Rady Středočeského kraje ve volebním období 2016-2020 (kapitola Životní prostředí a zemědělství v odst. 55 a 59)

Dálniční spojení Praha – Jihočeský kraj relativně brzy zajistí dálnice D4. Debata o další dálnici, resp. nějaké budoucí podobě středočeské D3 by měla probíhat až po odmítnutí špatného projektu, který v současnosti předkládá ŘSD, a každopádně až po rozsáhlé modernizaci silnice I/3 – tedy zvýšení její bezpečnosti a průjezdnosti výstavbou obchvatů obcí, mimoúrovňových křižovatek apod.

https://nazory.aktualne.cz/komentare/stavebni-zakon-obcan-at-drzi-hubu-a-krok/r~2edb40b45be911e7897b0025900fea04/

https://neovlivni.cz/zlocin-na-dalnici-proc-stoji-investice-do-paterni-site/

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zemanovo-tvrzeni-o-vydirani-stale-postrada-dukazy