Jak se postaví Starostové a nezvávislí ke svým předvolebním slibům?

Před volbami zazněla na našich debatách s krajskými kandidáty řada prohlášení o tom, co budou dělat v oblasti dorpavy a dálnice D3. Jedna ze stran, která se s občany nebojí debatovat, Starostové a nezávislí, získala ve volbách 15 křesel v zastupitelstvu kraje a stala se součástí rýsující se koalice.

Starostové a nezávislí dávali před volbami rozumně přednost řešení místních problémů, třeba obchvatům na silnici I/3, před překotným prosazováním megalomanských záměrů jako je dálnice D3. Teď je na čase proměnit slova v činy.

Proto jsme včera vyzvali zastupitele za Starosty a nezávislé, aby se zasadili se o účinné řešení dopravních problémů.

V dopise jsme jim napsali:

„Za iniciativu Alternativa středočeské D3 vás vyzýváme, aby ve svém Programovém prohlášení:

 • Rada dala jasnou prioritu ochraně cenných přírodních a rekreačně využívaných území před degradací suburbanizací, vznikem liniových bariér, zdrojů hluku a emisí a ohrožením vodních zdrojů.
 • Rada ustanovila, že bude podporovat aktivní dialog mezi občany, obcemi, spolky, vedením kraje, investory dopravních staveb a příslušnými státními úřady. Cílem dialogu bude zajistit, aby dopravní stavby sloužily zejména občanům kraje a byly plánovány a realizovány s maximálním ohledem na zdraví a životní prostředí.
 • Rada stanovila jasné priority dopravní koncepce kraje v oblastech v gesci kraje i tam, kde má vedení kraje roli politickou či poradní, a systematicky pracovala na jejich realizaci:
  • integrace dopravních systémů kraje a Prahy a zlepšení kvality a dostupnosti veřejné dopravy
  • komplexní modernizace silnice I/3
  • obchvaty středočeských obcí a opravené silnice kraje
  • dostavba východního obchvatu Prahy při zachování práva účasti veřejnosti na rozhodování a v trase, která neporušuje porušování hygienické normy.
 • Rada stanovila, že podmínkou souhlasu kraje s dalšími kroky vedoucími k realizaci vybraných velkých dopravních staveb, například D3, bude naplnění předcházejících priorit dopravní koncepce.

Podle nás je totiž akutně potřeba řešit zejména dopravní problémy v kraji, soustředit se na spolehlivou veřejnou dopravu, dostavbu obchvatů obcí a kvalitní místní silniční síť. Řada těchto řešení byla odkládána a jedním z často citovaných důvodů byla jejich nepotřebnost vzhledem k plánované dálnici D3. Začátek výstavby je přitom plánován až po roce 2023.

Právě Starostové a nezávislí na předvolebních debatách pořádaných Alternativou středočeské D3 opakovaně vyjadřovali, že je třeba řešit řadu problémů dříve, než přijde na řadu úvaha, zda je výstavba D3 vůbec nutná. Nejprve je podle zástupců STAN potřeba dořešit pražský okruh, integrovat a zlepšit veřejnou dopravu kraje a Prahy, vystavět obchvaty obcí a zlepšit místní silniční infrastrukturu. Zástupci STAN také vyjádřili vůli podporovat z pozice Středočeského kraje občany a obce, kteří budou díky dálnici D3 čelit negativním dopadům na zdraví a životní prostředí.

Podpis koaliční dohody a Programové prohlášení Krajské rady můžeme očekávat v horizontu přibližně jednoho týden. Budeme vás dál informovat o tom, zda politici své sliby drží.
Tisková zpráva zde.