Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!

21. 7. 2019, Praha. – Zahájeni stavby středočeské D3 v roce 2024 je zcela nereálné. Schvalovací proces kontroverzního projektu je prakticky na začátku. ŘSD a Ministerstvo dopravy klame veřejnost a možná i premiéra.

Na setkání premiéra, ministrů dopravy a životního prostředí se starosty obcí ležících na trase středočeského úseku dálnice D3, jež se konalo ve středu 17. července v Jílovém u Prahy, premiér uvedl jako termín zahájení výstavby tohoto dálničního úseku rok 2024 (viz např. https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-vystavba-stredoceskeho-useku-d3-by-mohla-zacit-v-roce-2024/1778461). Toto datum, které premiér získal z vyjádření Ministerstva dopravy, a které následně převzala média, je však zcela nereálné. Schvalovací proces středočeské D3 je totiž – přestože se o dálnici mluví již několik desítek let – prakticky na samém začátku a nabírá zpoždění. Kritici upozornují na zásadní vady a nepřesnosti zanesené v projektové dokumentaci, které v praxi znamenají pro okolní obce vážná rizika. Nejde zde o to, kdo by si dálnici přál či nepřál, ale o zákonný aspekt stavby, zda je projekt dobře pripravený, zda ho jeho političtí propagátoři dostatečně znají a zda bude středočeská D3 pro území ČR a jeho obyvatele prospěšná.

Projekt má za sebou zanesení do zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR, aktuálně přezkoumáváno správním soudem), posouzení vlivu na životní prostředí EIA (ovšem připravené na základě zastaralých podkladů; proces EIA se bude částečně opakovat.). Nyní se připravuje dokumentace pro územní rozhodnutí (krátce po neúspěšném zahájení bylo přerušeno). Záměr dosud neprošel řízením o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů. Záměr tedy neprošel ani územním řízením (včetně závazných stanovisek a vyjádření všech dotčených subjektů), nemá dokumentaci pro stavební povolení a pochopitelně ani stavební povolení a vypořádání vztahů s vlastníky dotčených pozemků.

Proti stavbě dálnice se v tuto chvíli ostře staví již 11 obcí na trase a řada souvesejících správních úkonů je napadána soudně. Petice iniciativy Alternativa středočeské D3 požaduje zvýšení bezpečnosti a průjezdnosti páteřní silnice I/3 (vč. obchvatů Benešova, Olbramovic a Miličína), které by mohlo dopravě v regionu pomoci mnohem dříve a levněji, než s pomocí problematické středočeské D3. Ta nejen že nevyřeší místní dopravní problémy, ale situaci by naopak mohla ještě zhoršit, neboť přitáhne do daného území další dopravu – především zahraniční tranzit s kamiony a otevře dosud málo zastavěnou krajinu developerským projektům.