Stručně o projektu

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROJEKTU

Aktuální informace jsou k dispozici na webové stránce projektu, která je ve správě ŘSD.


Na webu se k D3 mísí názory, tiskové zprávy, počítačové vizualizace se zastaralými nákresy, velmi hrubé odhady i účelově zkreslené informace. Níže jsou stručná fakta, získaná v roce 2016 převážně z Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic v době, kdy však projektová dokumentace nebyla ještě definitivní. Konečná čísla se mohou (i když ne výrazně!) lišit.

západní varianta sTŘEDOČESKé d3 CELKOVĚ

DÉLKA TRASY:            60 km              ŠÍŘKA TĚLESA DÁLNICE: 50 m

VÝŠKA NÁSPŮ/ZÁŘEZŮ: až 30 m, most přes Sázavu ve výšce 110 m

NÁKLADY:                  60 mld. Kč       NÁKLADY NA 1 KM 1 mld. Kč

POČET MOSTŮ:               až 20          POČET TUNELŮ:    9

DOPRAVNÍ ZATÍŽENÉ V ROCE 2030        48.000 vozidel/den (u Jesenice)                                                                                                                           28.000 vozidel/den (u Mezna)

POČET ODPOČÍVEK:    min. 3 obousměrné

ZÁBOR PŮDY SAMOTNOU DÁLNICÍ:    410 ha (zemědělská + lesní)

ZÁBOR PŮDY SOUVISEJÍCÍMI OBJEKTY A PŘI STAVBĚ:    nezjištěno

POČET MIMOÚROVŇOVÝCH KŘÍŽENÍ:   13

POČET SJEZDŮ:  nezjištěno

SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽE: počet a rozloha neznámá

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍNOSY: dobrá dopravní dostupnost do Prahy, Českých Budějovic a dalších cílů, spojení severních a jižních zemí přes ČR pro tranzitní dopravu

PŘEDPOKLÁDANÉ PROBLÉMY: permanentní hluk, rušivé světlo, emise, ohrožení vodních zdrojů v obcích i mimo ně, zvýšená půdní eroze, zábor území, narušení struktury krajiny a její pohledové poškození, zhoršení prostupnosti krajiny a přístupu na pozemky, degradace historicky stabilizované cestní sítě a zhoršení dopravní obslužnosti v regionu, zvýšené riziko škod od povětrnostních výkyvů, vyšší závislost na vzdálených lidských i materiálových zdrojích, odliv aktivních lidí a narušení života komunity v obcích, příliv tranzitní dopravy (vč. kamionové), notnost dlouhých objížděk pro překonání bariéry dálnice, rozvoj velkých skladových a výrobních hal podél dálnice, suburbanizace obcí a nevhodný rozvoj další výstavby v krajině, dopravní kolapsy v místě připojení dálnice na pražský okruh, malá vytíženost dálnice ve větší vzdálenosti od velkých měst (využití spíše pro příměstskou dopravu)

JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ ÚSEKY:

Praha – Jílové (D3 0301) – souhrnnÉ informace ŘSD

V blízkosti se nachází: město Jesenice, obce Psáry, Libeř, Zlatníky-Hodkovice, Horní Jirčany, Okrouhlo-Zahořany, osada Kamenná vrata aj.

Zvláštní stavby: MÚK Jesenice, MÚK Psáry, tunel Kamenné vrata (1610m), tunel Libeř (1500m)

Předpokládané náklady: 12 622 142 000 Kč

Předpokládané problémy: neprůjezdnost v souvislosti s problémy na  nedostavěném pražském okruhu, průchod dálnice v poddolovaném území aj.

Jílové – Hostěradice (D3 0302) – SOUHRNNÉ INFORMACE ŘSD

V blízkosti se nachází: obce Luka pod Medníkem, Petrov, Hostěradice, Bohuliby, Kamenný přívoz, údolí Sázavy aj.

Zvláštní stavby: tunel Bohuliby (200m), tunel Luka (1260m), most přes Sázavu (1200m dlouhý, 110m vysoký)

Předpokládané náklady:  8 772 654 000 Kč

Předpokládané problémy: zničení krajiny údolí Sázavy aj. cenných míst, ohrožení vodních zdrojů tunely, ohrožení rekreačního území hlukem, průchod dálnice v poddolovaném území aj.

trasa Jílové-Luka-1

trasa Jílové-Luka-2

trasa-Studené

trasa-Luka-Hostěradice přes Sázavu

Hostěradice – Václavice (D3 0303) – SOUHRNNÉ INFORMACE ŘSD

V blízkosti se nachází: město Netvořice, obce Dunávice, Krňany, Lešany, Chrášťany, rybníky u Chlebů, Chrášťany, Václavice aj.

Zvláštní stavby: MÚK Netvořice, most přes Tloskovský potok, MÚK Dunávice, silniční přivaděč Týnec n. S., tunel Hostěradice (258m), tunel Vršky (90m), tunel Krňany (350m), most (370m) přes silnici II/105, most (660m) přes Brejlovský potok

Předpokládané náklady: 11 140 506 000 Kč

Předpokládané problémy: znehodnocení krajiny, ohrožení obcí hlukem aj., Václavická spojka (přivaděč pro Benešov)

trasa-netvorice

Václavice – Voračice (D3 0304) – SOUHRNNÉ INFORMACE ŘSD

V blízkosti se nachází: Neštětice, Přibyšice, Řehovice, Mstětice, Maršovice, Tikovice, Strnadice, Šebáňovice, Mrvice, Sledovice, Vrchotovy Janovice, Minartice, Voračice, Bezmíř, Lhotka, Velká Lhota

Zvláštní stavby: MÚK Václavice, MÚK Neštětice, vedení trasy u Šebáňovic, velká obousměrná odpočívka Voračice, MÚK Voračice, nadjezd silnice III/11445, MÚK s I/18, tunel Prostřední vrch (760m), estakáda Maršovice (560m),

Předpokládané náklady: 12.212.394.000 Kč

Další předpokládané problémy: MÚK Voračice, přeložení silnice III/11445,  odpočívka u Voračic, možná kolize s přivaděčem pitné vody Benešov -Sedlčany, poškození krajiny nevhodným vedením po horizontu u Šebáňovic, ohrožení hlukem aj.

trasa-marsovice-1

trasa-marsovice-2

Šebáňovice-Voračice

Václavice-Voračice-kat

Václavická-spojka

 

Voračice – Nová Hospoda (D3 0305/1) – SOUHRNNÉ INFORMACE ŘSD

V blízkosti se nachází: Bezmíř, Klokočov, Zahrádka, Bučovice, Dědkov, Březina, Velké Heřmanice, Heřmaničky, Ješětice, Horní Borek, Červený Újezd, Chotětice, Mrákotice, Loudilka, Miličín, Mezno

Zvláštní stavby: most přes údolí u Bezmíře (188m), most přes údolí Mastníku (258m), estakáda přes údolí Mastník (890m), estakáda u obce Žibkov (566m), MÚK Loudilka, celkem 17 dalších menších mostů

Předpokládané náklady: 11 618 761 000 Kč

Předpokládané problémy: vedení trasy těsně kolem obcí, devastace dosud hodnotné krajiny aj.

trasa-Heřmaničky-1

trasa-Heřmaničky-2

Křenovice-Bučovice

trasa-Křenovice-Bučovice

MÚK-mezno

přemostění-Horní-borek-Styrov

trasa-Heřmaničky-Prčice

trasa-Ješetice-Horní-Borek

trasa-Velké-Heřmanice-Dědkov