Svět motorů: Kde vázne výstavba středočeské dálnice D3?

Kilometr za miliardu? Kauza – Kde vázne výstavba středočeské části
dálnice D3? 19. 11. 2018 Svět motorů Petr Barták

Zatímco na jihu Čech výstavba dálnice D3 pokračuje slušným tempem, o
její části od Prahy po hranice středních Čech není mnoho slyšet.
Budeme na zprovoznění čekat ještě dalších deset let? Když na silniční
konferenci v Ostravě v polovině října zástupci Pragoprojektu
představili finální řešení průchodu dálnice D3 středními Čechami od D0
po Václavice v délce 25 kilometrů, zajásali jsme. Konečně se to pohne!
Požádali jsme tedy přednášející, aby nám v rozhovoru sdělili více
podrobností, ale kromě samotného výstupu z konference jsme nezískali
nic. Napřed že je to společné dílo, a tedy rozhovor poskytne pouze
ředitel Pragoprojektu. Ten nakonec jen suše oznámil, že odpovědi není
kompetentní sdělit!

Přetunelováno

Jak to tedy s D3 ve středních Čechách bude? Ze samotné studie vyplývá,
že na trase od Pražského okruhu do Nové Hospody v délce 58,5 kilometru
má být celkem šest ražených a jeden hloubený tunel v celkové délce
bezmála sedmi kilometrů. A s mosty se úplně roztrhl pytel! Jen mezi D0
a Václavicemi je jich vyprojektováno celkem 46, z toho dálničních je
19 v délce 3595 m. Zbytek jsou nadjezdy a mosty na přivaděčích,
přeložkách a přístupových komunikacích, v součtu to činí 2166 m (více
v přehledu Tunely a významné mosty na Středočeské D3).

Především nad počtem tunelů kroutí hlavou Jiří Landa, manažer
strategických projektů společnosti AF-CityPlan a někdejší projektant
dálničních staveb: „Na trase vidím velký rozsah a počet tunelů, což je
dáno současnými složitými podmínkami její projednatelnosti. Tunely
jsou investičně velmi drahé a rovněž z hlediska provozních nákladů
představují nejnákladnější úseky.“ O jejich uzavírky kvůli údržbě či
poruchám technologie tak podle něj nebude nouze. „Důvodem mnoha
dopravních omezení jsou provozní důvody – třeba pravidelná údržba
provozních technologií nebo čistění tubusů,“ ví Landa. Připravené
plány také dává do kontrastu s požadavky na někdejší výstavbu D1 z
Prahy do Brna. „Tenkrát bylo samozřejmostí se stavbě tunelů úplně
vyhnout, udělat maximálně zářezy,“ vysvětluje tehdejší postupy.

Miliardový průvan

Ve velmi členitém a zvlněném terénu bude výstavba náročná i finančně.
Jak nám potvrdila mluvčí Ministerstva dopravy Lenka Rezková, v cenách
z roku 2015 jsou investiční náklady (příprava stavby, její realizace a
DPH) na stavbu úseku D0 – Nová Hospoda vyčísleny na 56,366 miliardy
korun. Při délce necelých 60 kilometrů středočeské D3 to je bratru
skoro miliarda korun na každý kilometr! Novější propočty k dispozici
nejsou. Co kilometr, to miliarda – to je ještě optimistický odhad. Z
minulosti totiž dobře známe výrazně zvýšené náklady například na tunel
Blanka nebo průchod D8 přes České středohoří, které původně plánované
ceny vysoko přesáhly. Protože se dá čekat, že po roce 2021 vyschnou
evropské dotace na výstavbu dopravní infrastruktury, státní rozpočet
to sám neutáhne. Podle neoficiálních informací se proto i na tento
úsek počítá s financemi z projektů PPP (Public Privat Partnership),
tedy spojením státních a soukromých peněz. Zda to tak nakonec bude,
napoví zejména úspěch prvního projektu PPP, jímž je dostavba dálnice
D4 od Příbrami k Písku.

Za tři, nebo šest?

Samotná výstavba všech pěti úseků najednou by podle mluvčí i vzhledem
k náročnosti například výstavby tunelů měla trvat zhruba 4,5 roku.
Stavět se tedy bude, otázka je, kdy to začne. Ministr dopravy Dan Ťok
i vláda se letos v červnu při návštěvě jižních Čech nechali slyšet, že
stavba odstartuje už za tři roky a hotovo by mělo být v roce 2024.
Starší zdroje serveru Českédálnice. cz ovšem počítají se zahájením až
v roce 2024 a dokončením 2028. Potvrzují to i nejnovější vizualizace
ze stránek ŘSD z letošního října. Navíc se dá předpokládat, že se s
vlastními požadavky vynoří Děti Země a další ekologičtí aktivisté. A
nejen oni. Ostatně potvrdila nám to i Rezková: „Téměř všechny kroky
investora ŘSD v povolovacích procesech jsou napadány jednotlivci i
občanskými aktivisty, kteří také mnohdy tlačí na obce, aby se k tomuto
boji proti státu připojily.“

Zbytečnému protahování chce ovšem Ministerstvo dopravy čelit
zjednodušením povolovacího řízení, tedy spojením umístění a povolení
stavby do jediného řízení s méně podrobnou dokumentací. Aktivistům by
měla srazit křídla kauce ve výši 25 000 korun, v případě napadení
závazného stanoviska pak dosahuje 10 000 korun. Připravovaná novela
zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury je ovšem zatím v
meziresortním řízení, v platnost tak vejde nejdříve napřesrok. Rádi
bychom se mýlili, ale máme za to, že než se zakousnou bagry do
krajiny, uplyne ještě více času – ani předpokládaná realistická
varianta startu prací v roce 2024 se nám nezdá moc reálná. Podle nás
se středočeskou D3 podaří na jihočeský úsek od Mezna k Táboru, Českým
Budějovicím a dále na rakouské hranice napojit v nejlepším případě až
okolo roku 2030.

Proč právě tudy?

Trasu úseku D3 mezi Prahou a Meznem odborníci zvolili na základě
technických studií uskutečněných v roce 2009 i vyhodnocení v rámci EIA
(vliv na životní prostředí) jako výhodnější než zkapacitnění I/3 od D1
přes Benešov. V roce 2015 byla technická studie aktualizována, a na
jejím základě o rok později zpracována Dokumentace pro územní
rozhodnutí (DÚR). Aktuálně se tento dokument projednává se všemi
dotčenými stranami. Podle Ministerstva dopravy byly 31. října 2018
podány žádosti o vydání územního rozhodnutí na všech pět úseků
najednou. Bez něho nelze zahájit výkup pozemků, natož vydat stavební
povolení.

Víte, že…

… dálnice D3 má projektovanou délku 172 km? Z toho je aktuálně hotovo
50 km, většina území Jihočeského kraje.
… jihočeská část D3 až na rakouské hranice by měla být kompletně
hotova v roce 2022

Trasa D3 ve Středočeském kraji

D0 – Jílové u Prahy 9,5 km
Plánovaný start: 2024
Dokončení: 1 2028
Náklady na stavbu: 12,6 miliardy korun

Jílové u Prahy – Hostěradice 4,5 km
Plánovaný start: 2024
Dokončení: 2028
Náklady na stavbu: 8,8 miliardy korun

Hostěradice – Václavice 11,3 km
Plánovaný start: 2024
Dokončení: 2028
Náklady na stavbu: 11,1 miliardy korun

Václavice – Voračice 16,7 km
Plánovaný start: 2024
Dokončení: 2028
Náklady na stavbu: 12,2 miliardy korun

Voračice Votice – Nová Hospoda 16,5 km
Plánovaný start: 2024
Dokončení: 2028
Náklady na stavbu: 11,6 miliardy korun

Nová Hospoda – Mezno 1,7 km
Zprovozněno v prosinci 2009

Tunely a velké mosty na středočeské D3

D0 – Jílové u Prahy
Tunel Libeř 1500 m
Most Záhořany 580 m
Tunel Kamenná Vrata 1690 m

Jílové u Prahy – Hostěradice
Tunel Luka 1872 m
Most přes Sázavu 783 m

Hostěradice – Václavice
Tunel Hostěradice 360 m
Tunel Vršky 120 m
Tunel Krňany 410 m
Most Maskovice 470 m
Most Netvořice 720 m
Most přes údolí Konopišťského potoka
(přivaděč Benešov) 330 m

Václavice – Voračice
Tunel Prostřední vrch 964 m

Děkujeme za možnost zveřejnění textu autorovi článku panu Bartákovi a šéfredaktorovi časopisu Svět motorů.