Tisková zpráva AD3 – špatnému projektu se starostové budou aktivně bránit

Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
Tisková zpráva Alternativy středočeské D3
Benešov, 9.9.2016

Na pozvání iniciativy Alternativa středočeské D3 se v pátek 9.9. v Benešově sešlo patnáct starostů a dalších zástupců obcí v trase plánované dálnice. Dohodli se na společném postupu proti projektu, který obcím přinese řadu problémů. Setkání se koná v době, kdy Ředitelství silnic a dálnic zesiluje
tlak na obce, aby přistoupily na podobu dálnice, kterou jim navrhuje.
„Na setkání s ŘSD jsme v okolí Červeného újezda požadovali, aby byla dálnice zapuštěna do tunelu. Projektanti nás odmítli, aniž by byl vznesen jediný důvod, proč to není možné,“ charakterizoval styl jednání ŘSD David Peknic ze spolku Klidné údolí a člen Alternativy. 

„DUR obsahuje pouze umístěni trasy a nikoliv řešení trasy, tedy mosty, tunely, valy, protihlukové stěny apod. Je třeba, aby si starostové vyžádali rozpracovaná technická řešení a včas je připomínkovali. Pokud budou připomínky uvedeny pozdě, nebude na ně brán zřetel. Stínové ŘSD je připraveno pomoci starostům v připomínkách k technickému řešení jednotlivých objektů.“ povzbudila starosty Miloslava Pošvářová z organizace Stínové ŘSD ve svém vystoupení. 

Ředitelství silnic a dálnic v současnosti připravuje dokumentaci pro územní řízení. To je posledním správním procesem, ve kterém lze podobu dálnice účinně ovlivnit nebo celou stavbu odmítnout.

„Musíte se bránit hned. Jakmile bude stavba schválena, žádné sliby, třeba o dodatečných protihlukových opatřeních, nebudou platit. V Jesenici slibovali vyřešit hluk z Pražského okruhu tak dlouho, až musel jeho zkušební provoz zrušit Nejvyšší soud.“ varovala účastníky Renata Voláková ze
Spolku občanů proti hluku z dopravy v Jesenici.

Spolupráci mezi obcemi, odborníky a právníky zprostředkovává Alternativa středočeské D3. „Navržená podoba dálnice D3 je politický projekt, který prosazuje úzká lobbistická skupina. Chceme dát všem aktivním občanům do rukou účinné nástroje, aby mohli bránit své zdraví a životní prostředí,“ nabídl za iniciativu koordinátor Ondřej Pašek.

Zájemci se na Alternativu mohou obracet přes kontakty uvedené na webu AlternativaD3.cz.
____________________________
Poznámky pro editory:
Alternativa středočeské D3 je nezávislá iniciativa občanů, spolků a obcí, kteří usilují o udržitelné řešení dopravy v jižní části Středočeského kraje.
Ing. Miloslava Pošvářová je bývalá ředitelka úseku kontroly a kvality staveb na Ředitelství silnic a dálnic.
Kontakty:
Mgr. Ondřej Pašek
608 381 602
info@alternativad3.cz

Tisková zpráva ke stažení (PDF)