Vyjadřuje se vaše zastupitelstvo k dálnici D3? A je si vědomo všech rizik?

(Sedlčanský kraj, Jana Špačková, 24. 1. 2018, publikováno se souhlasem autorky)

Koncem loňského roku využily obce Sedlec-Prčice, Netvořice, Maršovice či Lešany nabídku Alternativy středočeské D3 a nechaly si zpracovat posouzení projektové dokumentace, předložené Ředitelstvím silnic a dálnic. Posudek, zpracovaný odborníky, ukázal na závažné nedostatky a rizika jak v přípravné dokumentaci, tak v samotném projektu dálnice. Obdobně posupují i další obce.

„Alternativa Středočeské D3 je iniciativa obcí, spolků a jednotlivců, kteří usilují o kvalitní řešení dopravní obslužnosti dotyčného území při respektování zájmů zdejších obcí a životního prostředí obyvatel,“ říká Roman Andres, jeden z iniciátorů Alternativy a dodává: „Nesponzoruje nás žádná politická strana ani zájmová skupina.“
Andres se o výstavbu dálnice začal zajímat před jedenácti lety, kdy se přistěhoval do Vrchotových Janovic. „Plány na výstavbu dálnice pocházejí už z doby druhé světové války, mluvilo se o tom dlouho, tak jsem to tehdy bral jako nevyhnutelný fakt“ přiznává. Svůj postoj změnil v letech 2010-2011, kdy se mu jakožto odborníkovi na životní prostředí dostala do rukou EIA, což je dokument, posuzující vlivy stavby na životní prostředí. „Do sedmi set stránkové dokumentace jsem se ponořil a všiml si mnoha nesrovnalostí. Zkoumal jsem i další dokumenty, začaly ve mně hlodat pochybnosti a položil jsem si jednoduchou otázku: Převáží pozitiva, která projekt slibuje, nebo negativními dopady, které s sebou nevyhnutelně přinese?

Dálnice problémy neřeší
Dnes je Roman Andres k záměru výstavby dálnice od Jesenice po Mezno přes Posázaví velmi kritický. „Přizval jsem odborníky, kteří mě uvedli do širších souvislostí, ať už se týče dopravního stavitelství, práva nebo ekonomiky. Došel jsem k závěru, že vést dálnici D3 tak, jak je naplánovaná, je extrémně nehospodárné a z hlediska možného dopravního přínosu také nevhodné. Dálnice rozhodně není řešením zdejších dopravních problémů, byť je tak prezentována. Naopak může nové problémy vytvářet.“
Alternativa D3 si před dvěma lety, kdy vznikla, kladla za cíl vyburcovat občany k tomu, aby se začali o dálnici zajímat a vyvrátit argumenty, které zastánci dálnice, včetně Ředitelství silnic a dálnic jakožto prodloužené ruky Ministerstva dopravy ČR používají. „Prvním z nich je tvrzení, že už je rozhodnuto, že dálnice bude a kudy povede. Vzhledem k tomu, že důležitá správní řízení ještě nezačala, příprava projektu se zpožďuje, je napadána platnost EIA a zdroje financování chybí, je toto tvrzení nepravdivé. Stejně jako výrok „dálnice vás přivede rychleji do Prahy.“ Nepřivede, protože bude končit u Jesenice, na dosud nedořešeném a problematickém pražském okruhu.“ Problematické je podle Romana Andrese i tvrzení, že dálnice vyřeší dopravní problémy regionu, na což slyší hlavně ti, kteří denně dojíždějí do hlavního města. Pomalu se šinoucí kolona aut v neděli navečer a v pondělí ráno je na „státovce“ 1/3 (E55) obvyklým jevem. O páteční odpolední cestě z Prahy na jih netřeba mluvit… „Dálnice je řešením pro tranzitní dálkovou dopravu, nikoli pro dopravu v regionu, která je svou povahou příměstská. Výzkumy říkají, že do 5 let se nově otevřená trasa zaplní a celková dopravní zátěž území vzroste,“ tvrdí Andres.

Ti, kteří chtějí denně dojíždět po dálnici „za lepším platem“ si mnohdy neuvědomují, kolik času, peněz a energie promrhají každodenní cestou. Nemalou část získaných peněz pak utratí na cestovních nákladech, nemluvě o riziku a ztrátě životního času, který padne na řízení auta. Cestu vlakem či autobusem, můžete aspoň strávit užitečně. Co by ev. dálnice znamenala pro náš region? Názorný příklad můžeme vidět v přípražských obcích kolem dálnice D1 – skladové haly, příliv levné pracovní síly, zdražení služeb a výrobků.

Jak je vidět na mnoha místech v ČR, Ředitelství silnic a dálnic neumí projekty uskutečňovat podle plánu. Podle Andrese je už teď jasné, že dálnice nemůže být postavena před rokem 2030, ačkoliv zdejší dopravní problémy už měly a mohly být vyřešeny dávno. Obává se mnohaletých průtahů stavby, objížděk při nekončících opravách, navyšování nákladů a zátěže okolí, při čemž negativní důsledky ponesou především místní obyvatelé. Nechvalně známá dálnice D8 je vážné varování.

Semínko pochybností bylo zaseto
Některá zastupitelstva obcí a měst už stanovisko vydala, jiná vyčkávají. „Přístupy měst a obcí k dálnici se liší. Mnozí již hrozby, spojené s tímto projektem začali zlehčovat, o čemž mluví výrok „kdo ví, jestli se té dálnice vůbec dožijeme,“ říká Roman Andres. Ten za úspěch Alternativy středočeské D3 považuje, že se podařilo obrátit pozornost lidí k problémům, které by stavba přinesla. Pomyslné semínko pochybností bylo zaseto. Na zasedání zastupitelstev obcí zaznívají obavy o nevratném zničení vodních zdrojů, před kontaminací povrchové vody, obavy z hluku, ale i znehodnocení majetku obcí a občanů, souvisejícího se stavbou. Obavy před nedostatkem vody měl rozptýlit velkolepý plán na vodovodní přivaděč, který by měl do obcí přivést podél dálnice pitnou vodu ze Želivky. „Doufám, že si mnohé obce uvědomí, že by tak vyměnily svoje stávající vodní zdroje, z nichž mají vodu prakticky zadarmo za draze přiváděnou vodu. A to mluvím pouze o pitné vodě – přivaděč neřeší úbytek vody užitkové v krajině jako celku,“ odmítá pomyslné vytloukání klínu klínem Roman Andres.

Alternativa nabízí řešení
Vzhledem k tomu, že dosud Alternativa středočeské D3 hlavně „burcovala“, mohli ji někteří vnímat jako kritickou platformu, která však nenabízí řešení. „Tak to není, rádi bychom se nyní soustředili právě na prezentaci řešení. Dopravní zácpy a nehody na silnice 1/3 jsou především důsledkem trestuhodného zanedbání péče od ŘSD. Podporujeme dostavbu železničního koridoru s navazující dopravou a záchytnými parkovišti, který by pomohl přemístit v rámci regionu a do měst hlavně pravidelné cestující bez zavazadel. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud v Olbramovicích nasednete do rychlíku, jste v centru Prahy za padesát minut, a bez hledání místa pro parkování. To vám dálnice nezaručí. Důležité je využít již připravené projekty na obchvaty Benešova, Olbramovic a Křešic, připravit obchvat Miličína. Určitě by mělo dojít k obchvatu Kamenného Přívozu, Týnce nad Sázavou, Netvořic a Neveklova,“ vypočítává Roman Andres a dodává, že některá z nabízených řešení jsou již připravena, jiná je třeba připravit. „Každopádně jde o hospodárnější a šetrnější řešení, které myslí na území jako celek.“