Výzva vlastníkům pozemků

Byli jste osloveni firmou provádějící geologický průzkum s žádostí k udělení souhlasu s prací na vašem pozemku?

Byli jste osloveni Ředitelstvím silnic a dálnic s výzvou k udělení souhlasu se záborem vašeho pozemku?

Byli jste vyzváni jakoukoliv institucí (firmou, úřadem či fyzickou osobou) k odprodeji vašeho pozemku či strpění záboru?

ODMÍTNĚTĚ ŠPATNÝ PROJEKT STŘEDOČESKÉ DÁLNICE, JAKO ZODPOVĚDNÝ HOSPODÁŘ A VLASTNÍK POZEMKU, KTERÝ BY DÁLNICE ZNIČILA!

NEMUSÍTE SOUHLASIT, NEMUSÍTE PRODÁVAT!

ODEPIŠTE STRUČNĚ, ŽE NESOUHLASÍTE SE ZÁSAHEM DO VAŠEHO VLASTNÍCKÉHO PRÁVA ANI S PROJEKTEM STŘEDOČESKÉ DÁLNICE D3.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ ZVEŘEJNÍME V BRZKÉ DOBĚ A POŠLEME E-MAIL PŘÍZNIVCŮM ALTERNATIVY STŘEDOČESKÉ D3.

PODEPIŠTE PROHLÁŠENÍ AD3 A ČERPEJTE VĚTŠÍ PODPORU OD ALTERNATIVY STŘEDOČESKÉ D3