Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská

TZ Alternativy středočeské D3 ze dne 22-2-2018

21. února 2018 se na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku srazily tři osobní vozy a jedno nákladní auto. Při nehodě zemřel člověk, další dva jsou zranění. Na téže silnici o pár kilometrů vedle umírají lidé na nechvalně známém „esíčku smrti“ u Olbramovic, na nebezpečných nájezdech u Benešova a velké problémy působí doprava při průjezdu Olbramovicemi či Miličínem.

O nekonečných kolonách na této silnici, zdržování řidičů i obtěžování místních obyvatel ani nemluvě. Tato silnice měla mít už dávno další bezpečné mimoúrovňové křižovatky, měla být rozšířená, měla mít středové svodidlo a měla být doplněna o obchvaty obcí. Takto modernizována měla být bez ohledu na jakékoli další dopravní stavby. Proč to tak není? To, že na silnici I/3 a v okolních obcích není plynulý a bezpečný provoz, je trestuhodné zanedbání péče ze strany státu a kraje.

Stát místo této aktuální a potřebné stavby protežuje středočeskou dálnici D3. Její projekt je však plný chyb, na její předraženou stavbu chybí peníze. A kdyby se nakonec středočeská D3 postavila – znamená to, že se automaticky stane silnice I/3 bezpečnou? Pokud by skutečně došlo ke stavbě dálnice, jistě s sebou přinese do území nové problémy a stávajícím komunikacím mnoho neuleví. Bezpečnost silničního provozu se nedá zaručit budováním dalších dopravních kapacit. Bohužel, ani v případě realizace západní varianty středočeské dálnice D3 nebude silnice I/3 méně vytížená – lidé ji využívají pro místní a příměstskou dopravu, a případný odliv tranzitu by během pár let vykompenzovala nová doprava, jak potvrzuje řada současných studií o dopravní indukci.

A jestli dálnice ochrání životy a zdraví lidí? Copak na dálnicích nedochází k tragickým nehodám? Copak hluk a emise z dopravy, kterou by sem zavedly kamiony a další vozidla z širého evropského okolí, zdraví místních obyvatel pomůže?

Alternativa středočeské D3 odmítá v mnoha ohledech škodlivý projekt této dálnice a usiluje o urychlené řešení skutečných dopravních problémů v dotčeném regionu namísto navyšování dopravní kapacity pro transevropský tranzit.