ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Aktuality

aktuality

Kdo když ne my, kdy když ne teď. Podáváme námitky v územním řízení.

13. 7. 2024 (Komentář)

Teď nastal ten správný okamžik ukázat, že naši krajinu Dolního Posázaví a České Sibiře nedáme. Ještě zbývá několik dní, kdy můžeme podat námitky do územního řízení středočeské D3 na úseku 305/I Voračice – Nová hospoda. A je jedno, zda v úseku žijeme, či nikoliv, námitky může podat každý.

POUZE DO 1. 8. 2024 můžete PODAT NÁMITKY/PŘIPOMÍNKY v územním řízení ohledně části trasy uvažované středočeské D3. Jde o úsek 305/1 Voračice - Nová Hospoda. Námitky či připomínky můžete podat bez ohledu na to, kde bydlíte či máte nemovitosti.

VZOR NÁMITEK SI STÁHNETE ZDE (stáhne se vám do složky Stažené soubory). Můžete ho použít, ať už jste účastníkem uvedeného územního řízení, nebo ne. Úřad sám vyhodnotí, zda jde o „námitky“, nebo jen o „připomínky“, Vy se tím nemusíte zabývat.

JAK A KAM PODAT NÁMITKY

- v přiloženém vzoru doplňte vytečkované pasáže (nacionále, místo)
- v přiloženém vzoru můžete doplnit vlastní připomínky a námitky v bodech III.7-III.11, pokud nic k doplnění nemáte, tyto body prosím vypusťte
- námitky vytiskněte a podepište (pokud podáte vlastní datovou schránkou, nemusíte tisknout ani podepisovat)
- námitky podejte některým z těchto způsobů:

  • doporučenou poštou na Magistrát hl.m. Prahy, odbor stavebního řádu, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. Uschovejte si podací lístek.
  • osobně v podatelně Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. Podání si nechte potvrdit na jeho kopii.
  • datovou schránkou, pokud ji máte na svoji osobu (ne na IČO či na firmu), do datové schránky 48ia97h, k  .j. MHMP 1115961/2024 a sp.zn. S-MHMP 667505/2023/STR. Uschovejte si doručenku.

PODPISOVÉ ARCHY PRO VEŘEJNOST V JEŠETICÍCH A ČERVENÉM ÚJEZDU U VOTIC

Další možnost, jak můžete podat námitky/připomínky, je podepsat je osobně na připravených arších 15. 7. 2024 od 17 do 19h:

- v Ješeticích na obecním úřadě, nebo
- v Červeném Újezdu čp. 32, v budově chráněné dílny náležející k Villa Vallila

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ je zřejmě POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST, JAK ZBYTEČNÉ DÁLNICI ZABRÁNIT

Děkujeme Vám, za podané námitky. Každý hlas se počítá.

Rozhodující bitva začala! Územní řízení na úseku Voračice - Nová Hospoda zahájeno

21. 6. 2024 (Komentář)

Vyzýváme vlastníky pozemků a staveb, obce, spolky a ostatní, kdo je či se cítí záměrem dálnice dotčen, k podání námitek či připomínek.

Námitky jsou pro účastníky řízení a připomínky může podat kdokoliv.

Kdo a kdy podat námitky

a) Bylo vám doručeno Oznámení o zahájení územního řízení

Námitky je třeba podat do 30ti dnů ode dne, kdy vám bylo doručeno Oznámení o zahájení územního řízení.

b) Jste spolek nebo obec, oznámení o zahájení územního řízení  vám stavební úřad neposlal, ale chcete podat námitky

Nejdříve je nutné se přihlásit do územního řízení, a to do 17. 7. 2024. Přihlášku do řízení vám připraví s námi spolupracující advokátní kancelář. Po přihlášení se do řízení je pak třeba podat námitky do 1. 8. 2024.

c) Vlastníte pozemek nebo stavbu v okolí plánované trasy, oznámení o zahájení územního řízení vám stavební úřad neposlal, ale chcete podat námitky

Námitky je třeba podat do 1. 8. 2024. Do územního řízení se nemusíte přihlašovat.

Vzor námitek vám můžeme poskytnout. Přihlášky do územního řízení pro spolky a obce připravíme.

Vlastníky nemovitostí v trase či okolí může při podání námitek zastoupit s námi spolupracující advokátní kancelář. Kontaktujte zuzana.topiarzova@alternativad3.cz  DO 10. 7. 2024, případné dotazy na 776 008 299.

Kam podat námitky

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, č.j. MHMP 1115961/2024, sp.zn. S-MHMP 667505/2023/STR, pro územní řízení “D3 0305/1 Voračice-Nová Hospoda“.

Připomínky

Může podat každý do 17. 7. 2024, a to stejnému úřadu a pod stejným číslem jednacím a spisovou značkou, jako námitky. Námitky jsou ale mnohem silnějším nástrojem.

Další kroky budeme koordinovat podle vývoje situace, buďte prosím připraveni na promptní reakce, lhůty nečekají.

Státní šlendrián, lobbysté a spolky

19. 6. 2024 (Komentář)

V roce 2006, kdy se ŘSD rozhodlo vést středočeskou D3 přes Českou Sibiř a dolní Posázaví, prohlásil mluvčí ŘSD Jan Hoření: „DAJÍ SE OČEKÁVAT BOJE S EKOLOGICKÝMI A OBČANSKÝMI SDRUŽENÍMI, složitá budou hlavně jednání v procesu EIA – posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Příprava potrvá v ideálním případě do roku 2010. Samotná výstavba potrvá tři roky, takže by dálnice D3 mohla být dokončena v roce 2013“. V roce 2024 má středočeská D3 DVAKRÁT PROPADLOU EIA a je PŘED ÚZEMNÍM ŘÍZENÍM. Na otázku, proč se ŘSD rozhodlo pro variantu přes Posázaví, Hoření uvedl: „Dokážeme ji nejrychleji zprovoznit“. Tak určitě.

Pokud se očekávají „boje“ s občanskými sdruženími, může to naznačovat, že TRASOVÁNÍ STŘEDOČESKÉ D3 PŘES POSÁZAVÍ JE PROBLEMATICKÉ. Přesto se ŘSD rozhodlo pro tuto variantu. Zkusme nahlédnout pod pokličku onoho rozhodování. Zdroj dobře obeznámený s dopravní politikou státu a pracující mnoho let v oboru, nám k tomu řekl: „Kartely zahraničních firem ve spolupráci se zkorumpovanými politiky a státními úředníky ovládají naši dopravní politiku, a protlačováním chybných, ale drahých projektů, ruinují naši ekonomiku“. A dále: „V roce 2006 se nám (firmě) podařilo zastavit projekt Pražského okruhu přes Suchdol jen proto, že zadavatelem studie byl ministr dopravy Řebíček (objednávku ale tajně podepsal jeho tehdejší náměstek). Bylo důležité, že dodavatelem studie byla renomovaná firma, a tak si nikdo netroufl studii odborně zpochybnit. Našim cílem samozřejmě nebylo dálniční okruh zastavit, ale dokázat, že argumentace pro vedení okruhu přes Suchdol byla postavena na podvodech a lžích, a alternativní řešení je nesrovnatelně lepší. Výstavba okruhu stojí už dvanáct let, protože se prosazovatelé trasy přes Suchdol nechtějí smířit s tím, že by přišli o obrovský profit z kšeftů s pozemky. Osobně jsem přesvědčen, že hnacím motorem středočeské D3 jsou také kšefty s pozemky“.

Sdružení a spolků, které v mnoha případech vyhrávají spory se státem a ŘSD, (ale i soudů) se nedávno zastal ombudsman Stanislav Křeček, když prohlásil: „Kritizovat tato soudní rozhodnutí je jistě možné, ale podstata věci je přece úplně jinde. Spolkům nejde o narušení potřebné dálniční sítě, nejde jim o soukromé zájmy, o majetek jednotlivých, stavbou dotčených jednotlivců, jak se často děje, ale právě jen O ZÁJEM VEŘEJNÝ. A ten by měly přece jen respektovat, ale chránit především příslušné úřady, které o těchto věcech rozhodují“. 

-mim-

Dejte nám vědět o rizicích dálnice

17. 6. 2024 (Komentář)

V úterý 4. 6. proběhla v Červeném Újezdu beseda Alternativy středočeské D3 s občany. O besedu byl solidní zájem a zúčastnil se jí i místní starosta. Za to mu patří náš dík. V poslední době se setkáváme s tím, že LIDÉ v dotčených obcích VŮBEC NEJSOU INFORMOVÁNI O RIZICÍCH, která středočeská D3 může přinést. Vidí jen možné pohodlí pro řidiče, bez ohledu na devastaci, kterou středočeská D3 pro danou obec a její široké okolí znamená.

📣 Citujeme jednu z účastnic debaty v Červeném Újezdu: „Má tudy vést nejdelší most na trase dálnice dlouhý téměř 900 m, nejvíce hlučná dálnice je na mostech. Zasáhne to BOREK, STYROV, DOLNÍ NOVÉ DVORY, HORNÍ NOVÉ DVORY i část domků v ČERVENÉM ÚJEZDU v oblasti hřiště. U Styrova je vodní zdroj, který by byl dálnicí znehodnocen. Tato oblast se nazývá ČESKÁ SIBIŘ. Jsou zde časté změny počasí, brzké mrazíky, kdy se tvoří na mostech námraza. Znamená to používání posypových hmot a solí v nemalých dávkách. Divím se myslivcům, že nepodali protest. Hluk vyžene zvěř. Zničí to vzhled poklidného údolí.“

☝️ Co z toho plyne? Obec není podřízeným ŘSD, nemusí souhlasit s jeho návrhy, má hájit SVOJE zájmy bez ohledu na politické ambice právě úřadujícího ministra dopravy.

Ptejte se představitelů svých obcí, jaké mají záruky a vizi rozvoje, a zda mají i jiné informace NEŽ BÁCHORKY ŘSD a MINISTRA DOPRAVY.

-mim-

Co se stalo s Ministerstvem životního prostředí?

11. 6. 2024 (Komentář)

A vůbec, co se stalo s námi? V roce 2020 jednali naši zástupci Alternativy středočeské D3 s poslankyní PSČR a předsedkyní výboru PS pro životní prostředí Danou Balcarovou. Dodnes si pamatuji její slova: „tady (v parlamentu) životní prostředí nikoho nezajímá, ti slyší jenom na peníze“. O kom byla řeč? Přeci o poslancích parlamentu ČR. A ti jsou názorovým vzorkem české společnosti.

Byly časy, kdy Mnisterstvo životního prostředí (MŽP) vedl Martin Bursík. Toto MŽP vždy stálo na straně životního prostředí a to i v případě středočeské D3, kdy požadovalo po ŘSD vypracovat další varianty trasy, protože vedení D3 krajinou České Sibiře a dolního Posázaví považovalo za nepřípustné. Ale i jiní ministři byli proti dálnici přes Posázaví, zejména ministr Jiří Skalický nebo Ambrozek.

Co si máme myslet o současném MŽP, které již podruhé prodloužilo zastaralou EIA a toto rozhodnutí obhajuje vyjádřením, že: „DOŠLO KE ZMĚNÁM PODMÍNEK v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, ale zákon prý neříká, že na základě toho nemůže být EIA prodloužena“. Dobro došli! -mim-

zavřít

Aktuality

Kdo když ne my, kdy když ne teď. Podáváme námitky v územním řízení.
13. 7. 2024
Teď nastal ten správný okamžik ukázat, že naši…
Rozhodující bitva začala! Územní řízení na úseku Voračice - Nová Hospoda zahájeno
21. 6. 2024
Vyzýváme vlastníky pozemků a staveb, obce, spolky…
Státní šlendrián, lobbysté a spolky
19. 6. 2024
V roce 2006, kdy se ŘSD rozhodlo vést…
Dejte nám vědět o rizicích dálnice
17. 6. 2024
V úterý 4. 6. proběhla v Červeném Újezdu beseda…
Co se stalo s Ministerstvem životního prostředí?
11. 6. 2024
A vůbec, co se stalo s námi? V roce 2020 jednali…
Proč je to teď v Jílovém jinak?
31. 5. 2024
Alternativa D3 pátrá, radí, informuje – díl 3.…
Jak se u nás stavějí dálnice
29. 5. 2024
Postup dálniční lobby je jednoduchý: na různých…
Jsou lidé v Jílovém dostatečně informováni?
6. 5. 2024
Vedení města Jílového je pro STŘEDOČESKOU D3.…
ŘSD - výrobce kvalitních špuntů
24. 4. 2024
Byli se plánovači z Ředitelství silnic a dálnic …
Šetrnost a udržitelnost ale pouze na papíře
10. 4. 2024
Podle Ministerstva dopravy hraje prim aktuální…
Dobrá zpráva! Přerušení územního rozhodnutí.
27. 3. 2024
Vydání územního rozhodnutí pro stavbu II/105…
Dobrá zpráva překvapivě z ŘSD!
27. 3. 2024
Pro modernizaci silnice 1/3, která je jedním z…
Bezpečnost jako argument pro výstavbu středočeské D3
17. 3. 2024
V lese nenabouráš. Další nehody a zranění na…
Vydali jsme výroční zprávu za rok 2023
16. 2. 2024
Činnost spolku v roce 2023, hodnocení a…
Poděkování příznivcům Alternativy
3. 11. 2023
Velice děkujeme všem našim příznivcům, kteří se v…
Program setkání s Alternativou 1. 11. 2023
24. 10. 2023
Milí přátelé, připomínáme blížící se setkání s…
Podivná argumentace o stavbě dálnic v Česku
16. 10. 2023
Vybíráme z tisku (Jan Zeman - Ekolist). Autor…
Setkání s Alternativou středočeské D3
13. 10. 2023
Milí přátelé, srdečně Vás zveme na setkání s…
Další dezinformace "Průlom v přípravě D3 ve středních Čechách"
12. 10. 2023
Krajský soud v Plzni včera zamítl žalobu spolků…
Alternativa středočeské D3 se transformuje a sílí!
5. 10. 2023
V souvislosti s blížícím se územním řízením…
Ministerstvo dopravy za uplynulý půlrok dvakrát překročilo svoje kompetence
22. 9. 2023
Poprvé, když prostřednictvím Ministerstva…
Nejsou peníze. ŘSD odkládá obchvaty u Budějovic na neurčito, ač jsou připraveny
24. 7. 2023
Slib vlády, že na důležité dopravní stavby se…
Důležité pro vlastníky pozemků na trase středočeské D3
6. 6. 2023
On-line seminář: Náhrady za omezení vlastnického…
Pomozte upozornit na ohrožení unikátní krajiny Dolního Posázaví a Českého Meránu
6. 6. 2023
Hned dvě akce se konají v sobotu 10. 6. Cílem…
Ještě k vyhlášce, která navyšuje hlukové limity na silnicích a dálnicích
5. 6. 2023
Hezky se nám k tomu vyjádřili představitelé vlády.
Úředník ŘSD získal desítky milionů sekáním trávy
22. 5. 2023
Podle portálu Seznam.cz za systém, který roky…
Zločinné spolčení na ŘSD
18. 5. 2023
Detektivové Národní centrály organizovaného…
Zpravodaj AD3 č. 55 právě vyšel
20. 4. 2023
Vybíráme pro vás článek: Zmatek s příchutí salámu.
Zpravodaj AD3 č. 54 právě vyšel
26. 2. 2023
Uvnitř najdete: Setkání představitelů obcí s…
Krajina logistických hal
20. 2. 2023
Zamoření krajiny logistickými halami - zejména v…
Kritici středočeské D3 se kvůli uděleným výjimkám odvolali k soudu
13. 2. 2023
Kritici středočeské dálnice D3 se odvolali k…
Situační zpráva o přípravě Silnice I/3 Benešov a souvisejících staveb
13. 2. 2023
Dokument Situační zpráva o přípravě „Silnice I/3…
Obce z Posázaví boj proti dálnici D3 nevzdávají
7. 2. 2023
Přinášíme Vám článek o boji proti dálnici D3,…
Alternativa D3 hledá zkušeného fundrisera
30. 1. 2023
Hledáme zkušeného člověka pro fundrising a…
Výroční zpráva Alternativy za rok 2022
27. 1. 2023
Alternativa D3 vydala výroční zprávu za rok 2022.
Ministr dopravy Kupka míří do Jílového
16. 1. 2023
Ve čtvrtek 19. ledna od 12 hodin se uskuteční v…
ŘSD tlačí na vlastníky pozemků s tím, že je rozhodnuto, a opět mlží
9. 1. 2023
V současné době zástupci investora stavby (ŘSD)…
Odborný posudek, který jsme nechali vypracovat, odhaluje zásadní nedostatky v DUR
25. 10. 2022
Víte jak probíhá příprava projektu středočeské D3…
Vymění jílovští čistý vzduch za rychlejší dopravu na pražský okruh?
6. 10. 2022
Podle politické reprezentace města Jílového si…
O propadlé EIA informuje nasregion.cz
15. 4. 2022
Další komplikace pro středočeskou část D3. V…
Další ohlas na naší tiskovou zprávu na Novinky.cz
13. 4. 2022
Titulek článku zní: stavba dálnice Posázavím…
Plánovaná D3 nespadne, slibují silničáři. ŘSD tvrdí, že se s riziky vypořádá
1. 3. 2022
Toto je název článku, který vyšel na Idnes…
Je jednání Alternativy SD3 projevem NIMBY efektu?
16. 2. 2022
V nedávném článku o středočeské dálnici D3 v…
"Chráníme 60 km české krajiny před přívalem kamionů a developerů"
25. 1. 2022
To je motto naší výzvy pro získávání prostředků…
Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili činnost Alternativy středočeské D3 v roce 2021
21. 1. 2022
Velmi si vaší podpory ceníme, bez ní bychom…
Hotovo ještě zdaleka není
6. 1. 2022
Hotovo: Soud potvrdil vedení dálnice D3 přes…
Vánoční nadílka úředníků
5. 1. 2022
Dne 22.12. (!) byla zveřejněna další objemná…
Pojďme k volbám. AD3 volí PirSTAN.
6. 10. 2021
již jen dny nás dělí od možná nejdůležitějších…
Právě vyšel Zpravodaj AD3 č. 39
7. 9. 2021
Uvnitř najdete Dopravní žurnál babky kořenářky č.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 5 právě vyšel
7. 9. 2021
Neotřelé zpravodajství babky kořenářky z dopravní…
USILUJME O ZLEPŠOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
13. 8. 2021
Nemůžeme dovolit utratit 62 miliard za…
ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ NA JIH OD PRAHY
12. 8. 2021
Řešení dopravních problémů v území na jih od…
Převáží nakonec reálný pohled na věc?
2. 6. 2021
Dostavba dálnice mezi Pískem a Příbramí může…
Děkujeme pane Hruško, kdyby na zodpovědných místech byli lidé jako Vy...
19. 5. 2021
S lístostí oznamujeme, že koncem března podlehl…
Pozor na PPP projekty
15. 5. 2021
Jak jsme již informovali, Ministerstvo dopravy a…
Dostavba D4 je nyní finančně pokryta
15. 5. 2021
Dálnice D4 z Prahy do Písku by měla být dokončena…
Dvě mouchy jednou ranou zřejmě neplatí pro dvojministra Havlíčka
15. 5. 2021
Problémy se mu kupí jak na Ministerstvu průmyslu…
Radek Mátl: Pokud by vázla stavba D3, musel by se zřejmě vybudovat obchvat Miličína
18. 4. 2021
Pokud by se dlouho nedařilo postavit středočeskou…
Začíná stavba obchvatu Olbramovic na I/3
16. 4. 2021
U Olbramovic se poprvé koplo. Po 30 létech čekání…
Chválíme nové vedení Středočeského kraje za podporu rozumné dopravy
10. 4. 2021
Již léta panuje před nádražím v Olbramovicích…
Zpravodaj AD3 č. 34 právě vyšel
11. 3. 2021
Aktuální zprávy ohledně dění kolem středočeské D3.
Nový jižní tah - premiéra hudebního klipu
22. 12. 2020
Pozor, už je to tady! Zveme Vás tímto na on-line…
Pošlete připomínky k nové Dopravní politice ČR!
21. 12. 2020
Nejpozději do 6. 1. 2021 (ale raději o pár dní…
Výzva zaznamenejme minutku klidu
28. 10. 2020
Milí příznivci Alternativy středočeské D3, člověk…
Potíže růstu, nebo růst potíží?
5. 10. 2020
Z tisku se dočteme, že „Zprovoznění D3 u Českých…
Nepropásněte příležitost – jděte k volbám. Volte proti dálnici a pro AD3 0+!
30. 9. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Pokrytci
29. 9. 2020
Na internetu a v mediích proběhla nedávno  zpráva…
Byli jsme poškozeni v médiích
25. 9. 2020
Vážení, Alternativa středočeské D3 nemá nic…
Chceme všichni jezdit jen do Prahy?
15. 9. 2020
Autobusy i osobní vlaky ve středních Čechách jsou…
Jsou železnice z Prahy do jižních Čech přetížené? A proč?
14. 9. 2020
Železniční doprava je základní alternativou k…
Dálnice a krajské volby
1. 9. 2020
Stojíme před volbami do krajského zastupitelstva.…
Nezahálíme, ale potřebujeme vaši pomoc
4. 8. 2020
I když jsou prázdniny a dovolené v plném proudu,…
Jermanová 4. v anketě Ropák 2019
30. 6. 2020
Pěkné 4. místo obsadila hejtmanka Středočeského…
Vyhlásili jsme novou sbírku na odborné posudky. Pomozte nám.
24. 6. 2020
Ještě jednou děkujeme všem dárcům ze sbírky…
Zpravodaj č. 23 právě vyšel
21. 6. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,
Vyfoť hada
7. 4. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Nový Zpravodaj AD3 č. 22
3. 4. 2020
Přečtěte si poslední vydání našeho Zpravodaje
O nás bez nás?
31. 3. 2020
Již jednou se o nás v historii takto jednalo.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 3
30. 3. 2020
Právě vyšel!
Výroční zpráva AD3 za rok 2019
29. 3. 2020
Alternativa středočeské D3 z.s. vydala svou…
Světový den vody
25. 3. 2020
Dvacátý druhý březen je Světový den vody. Slaví…
Co je to vlastně veřejný zájem?
22. 12. 2019
Je to kouzelné slůvko, něco jako abrakadabra,…
Nevědomost je největší nepřítel aneb reportáž z akce Informační stánek ŘSD v Jílovém u Prahy
30. 10. 2019
V pondělí 21. 10. 2019 se na náměstí v Jílovém u…
Středočeská D3: výhledy a možnosti
25. 12. 2018
Argumentem pro západní variantu D3 je pomoc…
Plánovaná dálnice má jít přes území plné munice
13. 12. 2018
Západní varianta dálnice D3, prosazovaná…
Pohádky pro dospělé z resortu dopravy
10. 12. 2018
Ministerstvo dopravy prosazuje předraženou…
Tisem se brání před staviteli D3
10. 12. 2018
Středočeský kraj zrušil stavební uzávěru na…
Obce se brání projektu D3 – příklad Šebáňovic
7. 12. 2018
Šebáňovice jsou malá vesnice, část městyse…
Malý český horor
1. 12. 2018
Občas mne situace donutí, abych si dal do pořádku…
Suché zákony proti mokré vodě aneb anabáze jedné stavební uzávěry
10. 11. 2018
Dnes a téměř denodenně čteme v tisku, vidíme na…
Reakce na článek „Dálnice ano či ne“, otištěný v Jílovských novinách V/2018.
1. 6. 2018
V uvedeném článku se objevila zavádějící či…
Středočeská D3 jako politikum, lobby a arogance
10. 2. 2018
Jak se v Čechách plánují dálnice v době, kdy se v…
Prodloužení platnosti EIA k záměru středočeské dálnice D3 snadno a rychle
1. 7. 2017
Dne 2. června 2017 vydalo ministerstvo životního…
Co se (NE)ví o plánované dálnici D3 u Maršovic
22. 3. 2017
Vzhledem k dosud převažujícím zprávám o…
Problémy s vodou se stavbou středočeské dálnice D3 nekončí, ale začínají!
1. 3. 2017
Stručná reakce na komentář České televize ze dne…
Jak (NE)má vypadat doopravdy dobrá doprava na jih od Prahy? I
21. 1. 2017
Západní varianta středočeské dálnice D3 má pro…
Císařovy nové šaty
22. 12. 2016
Ta Andersenova pohádka mě zaujala už v dětství a…
ANO, pane ministře...
25. 8. 2016
Život a zdraví tisíců lidí v obcích ležících na…