ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Iniciativa za účelné a hospodárné řešení dopravy ve středních Čechách
loading

Aktuality

Výzva zaznamenejme minutku klidu

28. 10. 2020 (Komentář)

Milí příznivci Alternativy středočeské D3, člověk potřebuje a proto i vyhledává klidná, tichá místa, kde je slyšet zakokrhat kohouta, šum listí a další zvuky, které do krajiny patří. Na takových místech si nejlépe odpočineme, tato místa nás léčí, ovšem tato místa jsou právě stavbou středočeské D3 ohrožena.

Vyzýváme Vás v tomto čase nádherného barevného podzimu k vytváření krátkých videí z klidných, tichých míst, která by mohla být středočeskou dálnicí D3 zasažena. Mohou to být zátiší, ale i momentky, kde se něco zajímavého odehrává a mají k naší problematice nějaký vztah.

A že je takových míst v navržené trase dálnice požehnaně si můžete ověřit na mapě zde: https://www.alternativad3.cz/trasa-stredoceske-d3/1/131

Vaše krátká videa (v délce okolo 1 minuty) budeme shromažďovat a vznikne tak další podpůrný materiál pro medializaci naší problematiky. Doufáme, že tak společně pomůžeme i dalším lidem uvědomit si, jaké ztráty hrozí a prožít snad i trochu vděčnosti za to, co tu s námi stále JE. 

Videa zasílejte na pomahame@alternativad3.czovšem ne přímo, ale přes službu Úschovna.cz. U každého videa prosím napište místo a datum pořízení.

Děkujeme velmi za podporu a těšíme se na Vaše příspěvky.

Potíže růstu, nebo růst potíží?

5. 10. 2020 (Komentář)

Z tisku se dočteme, že „Zprovoznění D3 u Českých Budějovic se odkládá o další rok. Zdržuje ho tunel Pohůrka“. Ředitelství silnic a dálnic tedy nyní počítá se zahájením provozu až v roce 2024. Stalo se tak proto, že stavbaři musí kvůli agresivní spodní vodě změnit technologii stavby u kilometrového tunelu Pohůrka.

Není to první, ani poslední  problém se kterými se potýká stavba dálnice D3. Zdá se, že na této stavbě končí etapa potíže růstu a začíná růst potíží. A to nejen na stavbě Jihočeské části D3. Podobné problémy zcela jistě již začínají a budou následovat další i na stavbě Středočeské části D3.

Na této části stavby se ještě ani nekoplo, a doufám, že ani nekopne a už se problémy staví do fronty. Ředitelství silnic a dálnic mění technické řešení dálnice na úseku od Jílového po Hostěradice, jehož součástí je i tunel Luka. EIA pro tuto stavbu byla schválena už v roce 2012, nyní je rok 2020 a zásah do projektu je tak velký, že tuto nelze již použít.

V některých místech dálnice poklesne až o deset metrů oproti původním plánům. Tunel Luka  se tím prodlouží o celých 645 metrů  na 1843 metrů což znamená, že trasa dálnice D3 v tomto místě nepovede na povrchu, tak jak měla, ale pod povrchem terénu. Součástí úseku je i most přes řeku Sázavu dlouhý 780 metrů, který navazuje na tunel a dvě mimoúrovňové křižovatky, Jílové  a Hostěradice. MÚK Jílové bude posunuta  a most přes řeku bude asi o 20 metrů kratší.

Zajímavostí je, že dokumentace k těmto změnám má 227 MB, což je čtyřikrát více než původní dokumentace k celému úseku Středočeské D3 z roku 2012.Tedy nejde o žádný malý zásah.

A není to jen tento zásah. 6. ledna 2020 schválili středočeští radní požadavek na pokračování posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Ten se týká záměru vybudovat obří oboustrannou odpočívku Dunávice, poblíž Netvořic. Tento záměr se nezamlouvá jak krajským radním, tak výboru pro životní prostředí a zemědělství krajského zastupitelstva. Nezamlouvá se jim velikost záboru zemědělské půdy, ani blízkost přírodně hodnotné oblasti Dunávických rybníků. Vliv na zemědělský půdní fond  lze označit jako významný, jak uvedl zastupitel Miloš Petera. Jedná se o 13 hektarů ZPF.

Ani to není však konec problémů. V Posázaví a na Neveklovsku vzrůstá odpor proti trase dálnice D3. Obce se brání znehodnocení rekreačního potenciálu Posázaví, riziku, že přijdou stavbou D3 o své prameny pitné vody a tím i o studny a vodovody v těchto obcích což už se stalo na stavbách jiných dálnic. Bez významu není ani znehodnocení či zničení rozsáhlých ploch mokřadů a tím prostředí, které je zásobárnami spodních vod a pro život mnoha druhů živočichů.

Zajímavé také bude sledovat, jak si projektanti a ŘSD poradí s tzv. kolektory u Jesenice (připojovací pruhy), kde má vzniknout osmiproudá dálnice v délce téměř 2 km. Smutné na tom je, že již dnes jsou u Jesenice překračovány hlukové normy.

Proč tak tak má být? Projekt D3 v západní variantě je nejdražší a nejhorší jaký může být. A nejvíce na něj doplatí právě životní prostředí v tomto jinak krásném kraji. A jestliže stavba Jihočeské části přinesla podobné problémy jako u tunelu Pohůrka, tak ve Středočeské části s množstvím mostů, tunelů, mimoúrovňových křižovatek, poddolovaným územím, krajem žuly, rizikem stáje ještě hrozící nevybuchlé munice na Neveklovsku lze očekávat problémy ještě větší.

Začátek všech problémů je zcela jistě v projektu a nedostatečném průzkumu celé trasy, jak geologických, tak  hydrologických, biologických i jiných.

Není tedy na čase se už konečně zamyslit nad tím, zda vedení trasy D3 ve Středočeském kraji je to správné a stojí za to zničit desítky či stovky hektarů zemědělské půdy, lesů, mokřadů, pramenů vody, cenné krajiny a tedy životního prostředí pro lidi i živočichy. To co se má stát s krajinou už bude nevratné.

Miroslav Hruška, Tisem

Nepropásněte příležitost – jděte k volbám. Volte proti dálnici a pro AD3 0+!

30. 9. 2020 (Komentář)

Vážení příznivci Alternativy středočeské D3, volby do krajských zastupitelstev 2. - 3. 10. 2020 jsou další šancí změnit rovnováhu sil, které rozhodují o naší věci! Pokud volit nepůjdete, posílíte tím prodálniční politiky.

Nejsme příznivci konkrétní politické strany, můžeme Vám však alespoň přibližně doporučit, jak se kandidující strany staví k problému SD3 vs. AD3 0+. Dle předvolebních programů, historické mediální stopy a v řadě případů i osobních zkušeností z jednání s představiteli stran víme, že Piráti a STAN jsou otevřené k řešení AD3 0+. Ostatní strany jsou prodálniční. Nepropásněte příležitost - jděte k volbám. Volte proti dálnici a pro AD3 0+!

 

Pokrytci

29. 9. 2020 (Komentář)

Na internetu a v mediích proběhla nedávno  zpráva, že pánové Babiš, premiér vlády, a ministr životního prostředí Richard Brabec navštívili Jihočeský kraj a u Soběslavi se zúčastnili a dokonce vlastnoručně i vysadili perlorodky říční. Nebylo uvedeno kolik kusů, zda desítky či stovky, ale to už je jedno.

Byl by to od nich jistě velice záslužný čin, zejména proto, že v podobných akcích na záchranu a zlepšení životního prostředí a zvláště chráněných živočichů chtějí údajně pokračovat. Bohužel tuto akci zcela zastínila jiná zpráva, a to, že tatáž vláda a titíž pánové odmítli pár dní předtím  návrh KDU-ČSL na posílení ochrany zemědělské půdy.

Tento zákon měl být vydán už dříve, než jsme začali ztrácet tuto půdu a to ve stovkách a tisících hektarů. Ale i nyní by měl určitě svůj velký význam pro naši zem. Bohužel naše vláda jej odmítla a patrně jej chce kompenzovat vysazováním perlorodek a jiných ohrožených živočichů, a to je málo.

Takže díky tomuto rozhodnutí vlády je možno i nadále stavět betonové hrůzy na nejlepší zemědělské půdě, stavět na této půdě další a další silnice a dálnice, betonováním půdy zabraňovat propouštění dešťových vod do spodních, likvidaci pramenů pitné vody, a tak dále.

I když je vysazení  a ochrana perlorodky do vod jistě chvályhodným činem, rozhodně je v příkrém protikladu k  akcím, jako je například výstavba dálnice D3, údajně ve veřejném zájmu, jedním z nejkrásnějších koutů naší země, to je Posázavím. Zde na trase této stavby existuje mnoho obcí, kterým hrozí ztráta jejich pramenů čisté vody, existuje zde mnoho mokřadů, které jsou plné živočichů všech druhů, dojde ke ztrátám patrně stovek hektarů zemědělské půdy a lesů, které už i tak jsou ničeny kůrovcem a krajina ztratí svůj ráz i rekreační význam. A podobných příkladů je mnoho.

Je to snad naším veřejným zájmem? A vláda nemůže říci, že o tom neví. Proběhlo už mnoho akcí proti výstavbě D3, kterých se i pan premiér a ministr životního prostředí zúčastnili, a byla z této strany i vyřčena spousta slibů. Naposled jsem panu ministrovi Brabcovi loni na schůzce v Jílovém předal fotografie mokřadů a krajiny i některé své články o tomto problému, a za to jsem získal slib, že se o to bude zajímat, a že se pokusí k nám podívat. Ale dosud se nestalo nic, patrně je zaměstnán škeblemi.

Říká se, že slibem neuškodíš. Je to pravda jen z poloviny. Slibem neuškodí naši představitelé svým občanům. Ale o to více uškodí sobě, protože každým takovým nesplněným slibem ztrácí důvěru svých občanů a voličů. A volby se pomalu, ale jistě blíží.
    
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ NAŠÍ VLÁDY?
„Budeme důsledně chránit  nejkvalitnější zemědělskou půdu a její využití pro jiné než zemědělské účely umožníme jen z důvodu nejvyššího veřejného zájmu“.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY STŘEDOČESKÉHO K Ú:
Budeme minimalizovat zábory zemědělského půdního fondu pro novou investiční výstavbu a podporovat využití brownfieldů. Současně budeme podporovat opatření na zlepšení kvality ZPF.

K investiční výstavbě budeme přistupovat s respektem k přírodě a zájmům její ochrany.

Zbývá jen jedna otázka: lžou nám vědomě nebo o tom co se děje v této zemi neví?

Hruška Miroslav

Byli jsme poškozeni v médiích

25. 9. 2020 (Komentář)

Vážení, Alternativa středočeské D3 nemá nic společného s předvolebním bojem politických stran, nicméně proti populistické předvolební kampani jihočeské ODS a výrokům pana ministra Havlíčka, které nás poškozují, se vymezujeme.

Jsme přesvědčeni, že k dobré kultuře medií patří, že pokud se jedna strana vyjádří k problému a druhá je tím vyjádřením dotčena (poškozena), že dotyčná redakce reakci uveřejní, nebo obsah zapracuje při nejbližší příležitosti.

V reakci proti kampani jihočeské ODS a její parapetici "za výstavbu středočeské D3" jsme vydali již 3 tiskové zprávy

https://www.alternativad3.cz/predstavitele-rezortu-dopravy-v-cele-s-ministrem-havlickem-v-mediich-zamerne-prekrucuji-debatu-o-reseni-dopravy-na-jih-od-prahy/news/detail/1/2/59/0

https://www.alternativad3.cz/spor-o-stredoceskou-dalnici-d3-neni-soutez-petic-ale-hodnot/news/detail/1/2/60/0

https://www.alternativad3.cz/vydeseny-kuba/news/detail/1/2/61/0

Názorově vyvážená žurnalistika v tomto případě bohužel vzala za své - média převážně upřednostňují materiály ODS a naše reakce ignorují.

Také Vás to štve? Jediná odpověď: JDĚTE K VOLBÁM A VOLTE PROTI DÁLNICI. Na výběr máte prakticky ze dvou stran: STAN, Piráti, ostatní strany podporují výstavbu středočeské D3.

Výzva zaznamenejme minutku klidu
28. 10. 2020
Milí příznivci Alternativy středočeské D3, člověk…
Potíže růstu, nebo růst potíží?
5. 10. 2020
Z tisku se dočteme, že „Zprovoznění D3 u Českých…
Nepropásněte příležitost – jděte k volbám. Volte proti dálnici a pro AD3 0+!
30. 9. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Pokrytci
29. 9. 2020
Na internetu a v mediích proběhla nedávno  zpráva…
Byli jsme poškozeni v médiích
25. 9. 2020
Vážení, Alternativa středočeské D3 nemá nic…
Chceme všichni jezdit jen do Prahy?
15. 9. 2020
Autobusy i osobní vlaky ve středních Čechách jsou…
Jsou železnice z Prahy do jižních Čech přetížené? A proč?
14. 9. 2020
Železniční doprava je základní alternativou k…
Dálnice a krajské volby
1. 9. 2020
Stojíme před volbami do krajského zastupitelstva.…
Nezahálíme, ale potřebujeme vaši pomoc
4. 8. 2020
I když jsou prázdniny a dovolené v plném proudu,…
Jermanová 4. v anketě Ropák 2019
30. 6. 2020
Pěkné 4. místo obsadila hejtmanka Středočeského…
Vyhlásili jsme novou sbírku na odborné posudky. Pomozte nám.
24. 6. 2020
Ještě jednou děkujeme všem dárcům ze sbírky…
Zpravodaj č. 23 právě vyšel
21. 6. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,
Vyfoť hada
7. 4. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Nový Zpravodaj AD3 č. 22
3. 4. 2020
Přečtěte si poslední vydání našeho Zpravodaje
O nás bez nás?
31. 3. 2020
Již jednou se o nás v historii takto jednalo.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 3
30. 3. 2020
Právě vyšel!
Výroční zpráva AD3 za rok 2019
29. 3. 2020
Alternativa středočeské D3 z.s. vydala svou…
Světový den vody
25. 3. 2020
Dvacátý druhý březen je Světový den vody. Slaví…
Co je to vlastně veřejný zájem?
22. 12. 2019
Je to kouzelné slůvko, něco jako abrakadabra,…
Nevědomost je největší nepřítel aneb reportáž z akce Informační stánek ŘSD v Jílovém u Prahy
30. 10. 2019
V pondělí 21. 10. 2019 se na náměstí v Jílovém u…
Středočeská D3: výhledy a možnosti
25. 12. 2018
Argumentem pro západní variantu D3 je pomoc…
Plánovaná dálnice má jít přes území plné munice
13. 12. 2018
Západní varianta dálnice D3, prosazovaná…
Pohádky pro dospělé z resortu dopravy
10. 12. 2018
Ministerstvo dopravy prosazuje předraženou…
Tisem se brání před staviteli D3
10. 12. 2018
Středočeský kraj zrušil stavební uzávěru na…
Obce se brání projektu D3 – příklad Šebáňovic
7. 12. 2018
Šebáňovice jsou malá vesnice, část městyse…
Malý český horor
1. 12. 2018
Občas mne situace donutí, abych si dal do pořádku…
Suché zákony proti mokré vodě aneb anabáze jedné stavební uzávěry
10. 11. 2018
Dnes a téměř denodenně čteme v tisku, vidíme na…
Reakce na článek „Dálnice ano či ne“, otištěný v Jílovských novinách V/2018.
1. 6. 2018
V uvedeném článku se objevila zavádějící či…
Středočeská D3 jako politikum, lobby a arogance
10. 2. 2018
Jak se v Čechách plánují dálnice v době, kdy se v…
Prodloužení platnosti EIA k záměru středočeské dálnice D3 snadno a rychle
1. 7. 2017
Dne 2. června 2017 vydalo ministerstvo životního…
Co se (NE)ví o plánované dálnici D3 u Maršovic
22. 3. 2017
Vzhledem k dosud převažujícím zprávám o…
Problémy s vodou se stavbou středočeské dálnice D3 nekončí, ale začínají!
1. 3. 2017
Stručná reakce na komentář České televize ze dne…
Jak (NE)má vypadat doopravdy dobrá doprava na jih od Prahy? I
21. 1. 2017
Západní varianta středočeské dálnice D3 má pro…
Císařovy nové šaty
22. 12. 2016
Ta Andersenova pohádka mě zaujala už v dětství a…
ANO, pane ministře...
25. 8. 2016
Život a zdraví tisíců lidí v obcích ležících na…
Tento web používá ke správné činnosti cookies. Rozumím