ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Iniciativa za účelné a hospodárné řešení dopravy ve středních Čechách
loading

Aktuality

Nový jižní tah - premiéra hudebního klipu

22. 12. 2020 (Komentář)

Pozor, už je to tady! Zveme Vás tímto na on-line premiéru videoklipu Nový jižní tah, která se uskuteční ve středu 23. 12. 2020 ve 20 hod na našem Facebooku.

Klip pojednává o neohroženém boji místních pistolníků, jejich squaw proti dálničním supům. Coming soon! JIŽ BRZY!!

Najdete na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JZ4MVEIRX44&t=9s

Pošlete připomínky k nové Dopravní politice ČR!

21. 12. 2020 (Komentář)

Nejpozději do 6. 1. 2021 (ale raději o pár dní dříve) pošlete Ministerstvu životního prostředí připomínky k nové Dopravní politice ČR. O podrobnější podklady či vzorové znění si napište co nejdříve e-mailem na adresu info@alternativad3.cz.

Vaše připomínky budou zapracovány v rámci zjišťovacího řízení, které právě probíhá. Požadujte zastavení přípravy středočeské dálnice D3, která je vedena duplicitně s dálnicí D4. Je to typicky nevhodné řešení, které podstatně zhoršuje problémy fragmentace krajiny i důsledky změny klimatu, a je v příkrém rozporu z řadou doporučení a předpisů. V ČR neexistuje efektivní systém monitoringu funkčnosti migračních objektů. Nejvyšší fragmentace krajiny v rámci ČR je dlouhodobě zaznamenána i v kraji Středočeském. Fragmentace populací se stává k závažným a také velmi složitým problémem ochrany přírody a může mít v budoucnu katastrofické následky pro flóru, faunu a ekosystémy.

V projektech dopravní infrastruktury (např. středočeské D3) chybí vyhodnocení jejich vlivu na adaptační strategii, odolnost a zranitelnost vůči klimatickým změnám.

Dokumentace zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP270K?lang=cs

Přípomínky zasílejte na adresu:

Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 1442/65
10000 Praha 10

E-mail: info@mzp.cz
ID: 9gsaax4

1. poštou, nejlépe dopuručeně (není nutné)
2. emailem, nejlépe s elektronickým podpisem (není nutné)
3. datovou službou (kdo má osobní - ne z firemní)

 

Výzva zaznamenejme minutku klidu

28. 10. 2020 (Komentář)

Milí příznivci Alternativy středočeské D3, člověk potřebuje a proto i vyhledává klidná, tichá místa, kde je slyšet zakokrhat kohouta, šum listí a další zvuky, které do krajiny patří. Na takových místech si nejlépe odpočineme, tato místa nás léčí, ovšem tato místa jsou právě stavbou středočeské D3 ohrožena.

Vyzýváme Vás v tomto čase nádherného barevného podzimu k vytváření krátkých videí z klidných, tichých míst, která by mohla být středočeskou dálnicí D3 zasažena. Mohou to být zátiší, ale i momentky, kde se něco zajímavého odehrává a mají k naší problematice nějaký vztah.

A že je takových míst v navržené trase dálnice požehnaně si můžete ověřit na mapě zde: https://www.alternativad3.cz/trasa-stredoceske-d3/1/131

Vaše krátká videa (v délce okolo 1 minuty) budeme shromažďovat a vznikne tak další podpůrný materiál pro medializaci naší problematiky. Doufáme, že tak společně pomůžeme i dalším lidem uvědomit si, jaké ztráty hrozí a prožít snad i trochu vděčnosti za to, co tu s námi stále JE. 

Videa zasílejte na pomahame@alternativad3.czovšem ne přímo, ale přes službu Úschovna.cz. U každého videa prosím napište místo a datum pořízení.

Děkujeme velmi za podporu a těšíme se na Vaše příspěvky.

Potíže růstu, nebo růst potíží?

5. 10. 2020 (Komentář)

Z tisku se dočteme, že „Zprovoznění D3 u Českých Budějovic se odkládá o další rok. Zdržuje ho tunel Pohůrka“. Ředitelství silnic a dálnic tedy nyní počítá se zahájením provozu až v roce 2024. Stalo se tak proto, že stavbaři musí kvůli agresivní spodní vodě změnit technologii stavby u kilometrového tunelu Pohůrka.

Není to první, ani poslední  problém se kterými se potýká stavba dálnice D3. Zdá se, že na této stavbě končí etapa potíže růstu a začíná růst potíží. A to nejen na stavbě Jihočeské části D3. Podobné problémy zcela jistě již začínají a budou následovat další i na stavbě Středočeské části D3.

Na této části stavby se ještě ani nekoplo, a doufám, že ani nekopne a už se problémy staví do fronty. Ředitelství silnic a dálnic mění technické řešení dálnice na úseku od Jílového po Hostěradice, jehož součástí je i tunel Luka. EIA pro tuto stavbu byla schválena už v roce 2012, nyní je rok 2020 a zásah do projektu je tak velký, že tuto nelze již použít.

V některých místech dálnice poklesne až o deset metrů oproti původním plánům. Tunel Luka  se tím prodlouží o celých 645 metrů  na 1843 metrů což znamená, že trasa dálnice D3 v tomto místě nepovede na povrchu, tak jak měla, ale pod povrchem terénu. Součástí úseku je i most přes řeku Sázavu dlouhý 780 metrů, který navazuje na tunel a dvě mimoúrovňové křižovatky, Jílové  a Hostěradice. MÚK Jílové bude posunuta  a most přes řeku bude asi o 20 metrů kratší.

Zajímavostí je, že dokumentace k těmto změnám má 227 MB, což je čtyřikrát více než původní dokumentace k celému úseku Středočeské D3 z roku 2012.Tedy nejde o žádný malý zásah.

A není to jen tento zásah. 6. ledna 2020 schválili středočeští radní požadavek na pokračování posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Ten se týká záměru vybudovat obří oboustrannou odpočívku Dunávice, poblíž Netvořic. Tento záměr se nezamlouvá jak krajským radním, tak výboru pro životní prostředí a zemědělství krajského zastupitelstva. Nezamlouvá se jim velikost záboru zemědělské půdy, ani blízkost přírodně hodnotné oblasti Dunávických rybníků. Vliv na zemědělský půdní fond  lze označit jako významný, jak uvedl zastupitel Miloš Petera. Jedná se o 13 hektarů ZPF.

Ani to není však konec problémů. V Posázaví a na Neveklovsku vzrůstá odpor proti trase dálnice D3. Obce se brání znehodnocení rekreačního potenciálu Posázaví, riziku, že přijdou stavbou D3 o své prameny pitné vody a tím i o studny a vodovody v těchto obcích což už se stalo na stavbách jiných dálnic. Bez významu není ani znehodnocení či zničení rozsáhlých ploch mokřadů a tím prostředí, které je zásobárnami spodních vod a pro život mnoha druhů živočichů.

Zajímavé také bude sledovat, jak si projektanti a ŘSD poradí s tzv. kolektory u Jesenice (připojovací pruhy), kde má vzniknout osmiproudá dálnice v délce téměř 2 km. Smutné na tom je, že již dnes jsou u Jesenice překračovány hlukové normy.

Proč tak tak má být? Projekt D3 v západní variantě je nejdražší a nejhorší jaký může být. A nejvíce na něj doplatí právě životní prostředí v tomto jinak krásném kraji. A jestliže stavba Jihočeské části přinesla podobné problémy jako u tunelu Pohůrka, tak ve Středočeské části s množstvím mostů, tunelů, mimoúrovňových křižovatek, poddolovaným územím, krajem žuly, rizikem stáje ještě hrozící nevybuchlé munice na Neveklovsku lze očekávat problémy ještě větší.

Začátek všech problémů je zcela jistě v projektu a nedostatečném průzkumu celé trasy, jak geologických, tak  hydrologických, biologických i jiných.

Není tedy na čase se už konečně zamyslit nad tím, zda vedení trasy D3 ve Středočeském kraji je to správné a stojí za to zničit desítky či stovky hektarů zemědělské půdy, lesů, mokřadů, pramenů vody, cenné krajiny a tedy životního prostředí pro lidi i živočichy. To co se má stát s krajinou už bude nevratné.

Miroslav Hruška, Tisem

Nepropásněte příležitost – jděte k volbám. Volte proti dálnici a pro AD3 0+!

30. 9. 2020 (Komentář)

Vážení příznivci Alternativy středočeské D3, volby do krajských zastupitelstev 2. - 3. 10. 2020 jsou další šancí změnit rovnováhu sil, které rozhodují o naší věci! Pokud volit nepůjdete, posílíte tím prodálniční politiky.

Nejsme příznivci konkrétní politické strany, můžeme Vám však alespoň přibližně doporučit, jak se kandidující strany staví k problému SD3 vs. AD3 0+. Dle předvolebních programů, historické mediální stopy a v řadě případů i osobních zkušeností z jednání s představiteli stran víme, že Piráti a STAN jsou otevřené k řešení AD3 0+. Ostatní strany jsou prodálniční. Nepropásněte příležitost - jděte k volbám. Volte proti dálnici a pro AD3 0+!

 

Nový jižní tah - premiéra hudebního klipu
22. 12. 2020
Pozor, už je to tady! Zveme Vás tímto na on-line…
Pošlete připomínky k nové Dopravní politice ČR!
21. 12. 2020
Nejpozději do 6. 1. 2021 (ale raději o pár dní…
Výzva zaznamenejme minutku klidu
28. 10. 2020
Milí příznivci Alternativy středočeské D3, člověk…
Potíže růstu, nebo růst potíží?
5. 10. 2020
Z tisku se dočteme, že „Zprovoznění D3 u Českých…
Nepropásněte příležitost – jděte k volbám. Volte proti dálnici a pro AD3 0+!
30. 9. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Pokrytci
29. 9. 2020
Na internetu a v mediích proběhla nedávno  zpráva…
Byli jsme poškozeni v médiích
25. 9. 2020
Vážení, Alternativa středočeské D3 nemá nic…
Chceme všichni jezdit jen do Prahy?
15. 9. 2020
Autobusy i osobní vlaky ve středních Čechách jsou…
Jsou železnice z Prahy do jižních Čech přetížené? A proč?
14. 9. 2020
Železniční doprava je základní alternativou k…
Dálnice a krajské volby
1. 9. 2020
Stojíme před volbami do krajského zastupitelstva.…
Nezahálíme, ale potřebujeme vaši pomoc
4. 8. 2020
I když jsou prázdniny a dovolené v plném proudu,…
Jermanová 4. v anketě Ropák 2019
30. 6. 2020
Pěkné 4. místo obsadila hejtmanka Středočeského…
Vyhlásili jsme novou sbírku na odborné posudky. Pomozte nám.
24. 6. 2020
Ještě jednou děkujeme všem dárcům ze sbírky…
Zpravodaj č. 23 právě vyšel
21. 6. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,
Vyfoť hada
7. 4. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Nový Zpravodaj AD3 č. 22
3. 4. 2020
Přečtěte si poslední vydání našeho Zpravodaje
O nás bez nás?
31. 3. 2020
Již jednou se o nás v historii takto jednalo.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 3
30. 3. 2020
Právě vyšel!
Výroční zpráva AD3 za rok 2019
29. 3. 2020
Alternativa středočeské D3 z.s. vydala svou…
Světový den vody
25. 3. 2020
Dvacátý druhý březen je Světový den vody. Slaví…
Co je to vlastně veřejný zájem?
22. 12. 2019
Je to kouzelné slůvko, něco jako abrakadabra,…
Nevědomost je největší nepřítel aneb reportáž z akce Informační stánek ŘSD v Jílovém u Prahy
30. 10. 2019
V pondělí 21. 10. 2019 se na náměstí v Jílovém u…
Středočeská D3: výhledy a možnosti
25. 12. 2018
Argumentem pro západní variantu D3 je pomoc…
Plánovaná dálnice má jít přes území plné munice
13. 12. 2018
Západní varianta dálnice D3, prosazovaná…
Pohádky pro dospělé z resortu dopravy
10. 12. 2018
Ministerstvo dopravy prosazuje předraženou…
Tisem se brání před staviteli D3
10. 12. 2018
Středočeský kraj zrušil stavební uzávěru na…
Obce se brání projektu D3 – příklad Šebáňovic
7. 12. 2018
Šebáňovice jsou malá vesnice, část městyse…
Malý český horor
1. 12. 2018
Občas mne situace donutí, abych si dal do pořádku…
Suché zákony proti mokré vodě aneb anabáze jedné stavební uzávěry
10. 11. 2018
Dnes a téměř denodenně čteme v tisku, vidíme na…
Reakce na článek „Dálnice ano či ne“, otištěný v Jílovských novinách V/2018.
1. 6. 2018
V uvedeném článku se objevila zavádějící či…
Středočeská D3 jako politikum, lobby a arogance
10. 2. 2018
Jak se v Čechách plánují dálnice v době, kdy se v…
Prodloužení platnosti EIA k záměru středočeské dálnice D3 snadno a rychle
1. 7. 2017
Dne 2. června 2017 vydalo ministerstvo životního…
Co se (NE)ví o plánované dálnici D3 u Maršovic
22. 3. 2017
Vzhledem k dosud převažujícím zprávám o…
Problémy s vodou se stavbou středočeské dálnice D3 nekončí, ale začínají!
1. 3. 2017
Stručná reakce na komentář České televize ze dne…
Jak (NE)má vypadat doopravdy dobrá doprava na jih od Prahy? I
21. 1. 2017
Západní varianta středočeské dálnice D3 má pro…
Císařovy nové šaty
22. 12. 2016
Ta Andersenova pohádka mě zaujala už v dětství a…
ANO, pane ministře...
25. 8. 2016
Život a zdraví tisíců lidí v obcích ležících na…
Tento web používá ke správné činnosti cookies. Rozumím