ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Iniciativa za účelné a hospodárné řešení dopravy ve středních Čechách
loading

Aktuality

Jermanová 4. v anketě Ropák 2019

30. 6. 2020 (Komentář)

Pěkné 4. místo obsadila hejtmanka Středočeského kraje Jermanová v anketě Ropák 2019.

A to za dlouhodobou snahu urychlovat přípravu středočeské trasy dálnice D3 z Prahy do Nové Hospody délky kolem 59 km za cca 62 miliard korun, která se má od roku 2025 začít stavět přes rekreačně a přírodně cenné území Posázaví, Neveklovska a Českého Meránu, ačkoliv trasa probíhá geologicky komplikovaným a navíc poddolovaným územím na Jílovsku, ovlivní krajinný ráz a povrchové a podzemní vody a škodlivě zasahuje do biotopů více než 65 zvláště chráněných druhů organismů (řízení z důvodu silného rizika tzv. systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, včetně hejtmanky, na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí z února 2019 probíhá na Krajském úřadě Plzeňského kraje), takže je naopak nutná pečlivá a vysoce odborná příprava, přičemž probíhá i politický tlak na asi desítku obcí dotčených dálnicí, které mají proti její trase výhrady; rychlé a kvalitní spojení Prahy a jižních Čech může přitom zajistit dálnice D4 kolem Příbrami a Písku, modernizace silnice I/3 z Mirošovic na jih k Meznu s výstavbou třetích pruhů, obchvatů a mimoúrovňových křižovatek a se zastřešením trasy mezi Benešovem a zámeckým parkem v Konopišti a také modernizace železničního koridoru na České Budějovice. Gratulujeme. Více o anketě zde: https://eurozpravy.cz/domaci/ekologie-a-zemedelstvi/ropakem-roku-2019-je-ministryne-dostalova-zelenou-perlu-ma-babis.266ad492/

Zpravodaj č. 23 právě vyšel

21. 6. 2020 (Komentář)

Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,

v poslední době (ač zatížené dopady koronavirové krize) jsme museli čelit mnoha snahám státní správy i prodálniční lobby využít zmíněné mimořádné situace. Věříme, že jsme s nimi neztratili tempo a hlídáme dál jejich kroky. Uvítáme v tom od Vás jakoukoliv pomoc a děkujeme všem, kteří různými způsoby v poslední době přispěli! Zpravodaj zde: https://mailchi.mp/fa21b512d7aa/alternativa-stedoesk-d3-zpravodaj-23?e=4b74864642

Rozšíření těžby v lomu Ouštice: další projekt přidružený k SD3 proti lidem a krajině.

19. 6. 2020 (Komentář)

V minulém roce jsme Vás informovali o kauze rozšiřování činnosti lomu u Lešan v souvislosti s přípravou SD3. Nyní jsme podobný případ zaznamenali u Ouštic.

Jak souvisí lomy s výstavbou dálnice D3? Krajský úřad Středočeského kraje vydal na konci května 2020 (bohužel nepřekvapivě) souhlasné závazné stanovisko k EIA záměru Zahloubení a těžba v lokalitě Ouštice, včetně možnosti zavážení. O veřejném projednávání EIA, které proběhlo v únoru, jsme dozvěděli na poslední chvíli. I díky AD3 se podařilo, že na toto projednání dorazilo cca 60 obyvatel. Což je na neveklovské poměry nevídané číslo. Byli jsem upozorněni, že půjde o "divadlo", což se také stalo. Bylo nám sděleno, že těžařská společnost postupuje ve všech oblastech v souladu se zákonem. Ke ztrátě vody v přilehlých vesnicích TEORETICKY dojít nemůže. Chráněné druhy tam jsou v podstatě díky existenci lomu. Odčerpávání obrovského množství podzemní vody a následné vypouštění do potoka prý zase prospěje fauně v potoku. Báňský úřad na základě podnětu spolku Česká 458, z.s. rozhodl v dubnu 2020 o zastavení těžby v lomu Ouštice, z důvodu překročení povoleného limitu. Byl však proveden extrémně rozsáhlý odstřel a expedice pokračuje dále. Obec Neveklov plánuje další kroky a my jen doufáme, že se postaví za zájmy obyvatel a ochrání životní prostředí i pro další generace. Obec souhlasila se zahloubením, nikoliv však zavážením. Stanovisko krajského úřadu však zavážení povoluje. My se tedy můžeme jen dohadovat - za jakým účelem? Další informace naleznete na stránkách spolku: www.ceska458.cz

Vyfoť hada

7. 4. 2020 (Komentář)

Vážení příznivci Alternativy středočeské D3, prosíme Vás o pomoc se získáváním informací z terénu. Ve schvalovacím procesu středočeské D3 jde nyní o schvalování výjimek z ochrany přírody. Máme důkazy o tom, že investor dálnice nemá své podklady aktuální a obsahují mnoho vad. Rádi bychom proto úřadu, který ve věci rozhoduje doložili co nejpřesnější údaje o výskytu živočichů v předmětném území.

Pomůžete nám?

U některých druhů obratlovců je průzkum velmi specifický, například u ryb se většinou provádí pomocí odlovu agregátem a je záležitostí odborně fundovaných a vybavených expertů. U jiných skupin (například obojživelníci a plazi) je často nález dílem náhody a ten kdo se častěji pohybuje v daném prostoru (třeba při sběru hub) má větší šanci něco najít, než všemožně vybavený odborník-zoolog. Také nálezy třeba letních kolonií netopýrů na půdách kostelů často bývají dílem náhody. Že jde o netopýra pozná každý, pozdější určení druhu už není zas takový problém.

Jak na to?

Důležité je nález dokumentovat a to v dnešní době digitálních kamer a mobilních foťáků je poměrně jednoduché. I když není fotka úplně nejkvalitnější, dá se často s jistotou říci, že se jedná o ten nebo ten druh. Zejména fotograficky doložených lokalit hadů je poměrně málo.

Co nám máte poslat do konce dubna 2020?

Pošlete nám na adresu info@alternativad3.cz  fotografii volně žijících živočichů (mimo lidí a běžné lovné zvěře), datum pořízení fotografie a obec (katastr obce). Pro zaznamenaní do databáze potřebujeme ještě přesné místo nálezu. Souřadnice GPS získáte tak, že místo vyznačíte do mapy na webu mapy.cz. Postupuje se takto:

  1. Zadejte adresu www.mapy.cz
  2. Do políčka hledání (logo zelené lupy) zadejte katastr obce. Pokud si nejste jisti, zadejte nejbližší obec
  3. Vyzvětšujte si mapu pomocí symbolů (+ -) do vhodné velikosti (nejlépe 1 :2500) Najeďte kurzorem myši na lokalitu (místo, kde jste hada vyfotili) a klikněte pravým tlačítkem myši.
  4. V zobrazené nabídce zvolíte položku "Co je zde?" a kliknete levým tlačítkem myši. Následně se vpravo zobrazí tabulka, kde je možné si získané GPS souřadnice zkopírovat pro následné zaslání.

Děkujeme, Vaše Alternativa

Nový Zpravodaj AD3 č. 22

3. 4. 2020 (Komentář)

Přečtěte si poslední vydání našeho Zpravodaje

Alternativa středočeské D3 spustila nové webové stránky * Výroční zpráva AD3 za rok 2019 je na světě * Billboard Alternativy středočeské D3 na podporu místních zlepšení dopravy na Voticku * U odpočívky Dunávice se bude opakovat EIA * Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu? * Stát se propadá do dluhů, avšak ŘSD letos dostane rekordní množství peněz. Zvláštní? * Dopravní žurnál babky kořenářky č. 3 právě vyšel. Více zde: https://us11.campaign-archive.com/?e=&u=8ba58ec70f49fbb4dc89386a1&id=88d1b92a11

Jermanová 4. v anketě Ropák 2019
30. 6. 2020
Pěkné 4. místo obsadila hejtmanka Středočeského…
Zpravodaj č. 23 právě vyšel
21. 6. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,
Vyfoť hada
7. 4. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Nový Zpravodaj AD3 č. 22
3. 4. 2020
Přečtěte si poslední vydání našeho Zpravodaje
O nás bez nás?
31. 3. 2020
Již jednou se o nás v historii takto jednalo.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 3
30. 3. 2020
Právě vyšel!
Výroční zpráva AD3 za rok 2019
29. 3. 2020
Alternativa středočeské D3 z.s. vydala svou…
Světový den vody
25. 3. 2020
Dvacátý druhý březen je Světový den vody. Slaví…
Co je to vlastně veřejný zájem?
22. 12. 2019
Je to kouzelné slůvko, něco jako abrakadabra,…
Nevědomost je největší nepřítel aneb reportáž z akce Informační stánek ŘSD v Jílovém u Prahy
30. 10. 2019
V pondělí 21. 10. 2019 se na náměstí v Jílovém u…
Středočeská D3: výhledy a možnosti
25. 12. 2018
Argumentem pro západní variantu D3 je pomoc…
Plánovaná dálnice má jít přes území plné munice
13. 12. 2018
Západní varianta dálnice D3, prosazovaná…
Pohádky pro dospělé z resortu dopravy
10. 12. 2018
Ministerstvo dopravy prosazuje předraženou…
Tisem se brání před staviteli D3
10. 12. 2018
Středočeský kraj zrušil stavební uzávěru na…
Obce se brání projektu D3 – příklad Šebáňovic
7. 12. 2018
Šebáňovice jsou malá vesnice, část městyse…
Malý český horor
1. 12. 2018
Občas mne situace donutí, abych si dal do pořádku…
Suché zákony proti mokré vodě aneb anabáze jedné stavební uzávěry
10. 11. 2018
Dnes a téměř denodenně čteme v tisku, vidíme na…
Reakce na článek „Dálnice ano či ne“, otištěný v Jílovských novinách V/2018.
1. 6. 2018
V uvedeném článku se objevila zavádějící či…
Středočeská D3 jako politikum, lobby a arogance
10. 2. 2018
Jak se v Čechách plánují dálnice v době, kdy se v…
Prodloužení platnosti EIA k záměru středočeské dálnice D3 snadno a rychle
1. 7. 2017
Dne 2. června 2017 vydalo ministerstvo životního…
Co se (NE)ví o plánované dálnici D3 u Maršovic
22. 3. 2017
Vzhledem k dosud převažujícím zprávám o…
Problémy s vodou se stavbou středočeské dálnice D3 nekončí, ale začínají!
1. 3. 2017
Stručná reakce na komentář České televize ze dne…
Jak (NE)má vypadat doopravdy dobrá doprava na jih od Prahy? I
21. 1. 2017
Západní varianta středočeské dálnice D3 má pro…
Císařovy nové šaty
22. 12. 2016
Ta Andersenova pohádka mě zaujala už v dětství a…
ANO, pane ministře...
25. 8. 2016
Život a zdraví tisíců lidí v obcích ležících na…