ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Iniciativa za účelné a hospodárné řešení dopravy ve středních Čechách
loading

Aktuality

Chceme všichni jezdit jen do Prahy?

15. 9. 2020 (Komentář)

Autobusy i osobní vlaky ve středních Čechách jsou postupně začleňovány do systému Pražské integrované dopravy. Je to nepochybně vývoj správným směrem, který výrazně zvýšil atraktivitu veřejné dopravy i počet cestujících. Systém má však své menší nedostatky (např. čtečky elektronických kupónů v autobusech často špatně fungují, takže velká část řidičů raději nechává cestující s Lítačkou nastoupit bez kontroly a v evidenci to může vypadat, že spoj je málo využívaný…) a jeden velký nedostatek: naprosté minimum spojů směřuje jinam než do Prahy, nebo do příslušného okresního města. Chybí spojení mezi okresy.

Pokud se chcete dostat z (téměř jakéhokoliv) místa v okrese Benešov na (téměř jakékoliv) místo v sousedním okrese Příbram, Pražská integrovaná doprava obvykle nenabídne rychlejší (a často vůbec jakékoliv jiné) spojení než přes Prahu, což může znamenat i stokilometrovou cestu mezi dvěma obcemi, které jsou odděleny jen údolím Vltavy. Vlastně jediná linka PID, která hranici těchto okresů překračuje, je železnice Olbramovice-Sedlčany. Ze Sedlčan jezdí dostatek spojů do Příbrami pouze v pracovní dny (jindy jen dva denně) a mimo rámec PID (po silnici I. třídy s poměrně hustým provozem – nelze tedy říci, že by poptávka nebyla). Na trase mezi Neveklovem (Benešovsko) a Novým Knínem (Příbramsko) pak nejezdí po mostě přes Vltavu vůbec žádný linkový autobus. Při pohledu na mapu logicky očekáváme, že přímá cesta z Benešovska na Příbramsko by měla být méně náročná než přes Prahu, kde je doprava přetížená na všech frontách. Proč zde tedy není dostatečná nabídka autobusových spojů? 

Není divu, že veřejná doprava v Praze se obrovsky zatraktivnila a objektivně si na nabídku spojení na území Prahy sotva lze stěžovat. Problém jsou spíše neudržitelně nízké ceny celoročních jízdenek (kupónů), nově navíc s extrémními slevami pro cestující už od 60 let. Na tento luxus doplácejí Pražanům také návštěvníci z „venkova“, kteří používají spíše výrazně dražší jednotlivé jízdenky. Navíc v blízké době hrozí podfinancování a úpadek kvality či nabídky spojů. Zde se pak nabízí otázka, zda zlepšení integrované dopravy nebylo dosaženo jen s vypětím všech sil a zda bude současná podoba dlouhodobě udržitelná.

Právě přílišná centralizace integrované dopravy je příklad, jak je do Prahy zbytečně zatahováno velké množství cestujících, kteří by tam ani jet nemuseli. Není tedy divu, že jsou v Praze přeplněné nejen silnice, ale i metro a tramvajové tratě (často zaznívají i názory, že je vyčerpána i kapacita přepravy na hlavních železnicích, což není tak docela pravda, protože aspoň u klasických souprav lze bez problémů zvýšit počet vozů). Jedním z důsledků této situace jsou i návrhy na stavbu dalších kapacitních komunikací, včetně dálnice D3. Ani ta by však provozu v Praze a na Pražském okruhu neodlehčila, spíš naopak.

I v dopravě platí, že nabídka vytváří poptávku. Opravdu nevím, co by se stalo, kdyby byly některé autobusové linky, ukončené v malých vesnicích, aspoň nepatrně prodlouženy tak, aby byl možný aspoň přestup na spoj i do sousedního okresního města (třeba by některé spoje mohly být i sloučeny, což by náklady spíše snížilo). I pro delší cesty by takové spojení konkurovalo cestě přes Prahu přinejmenším nižší cenou a už proto by si příznivce našlo. 

Václav Procházka
 

Jsou železnice z Prahy do jižních Čech přetížené? A proč?

14. 9. 2020 (Komentář)

Železniční doprava je základní alternativou k dálkové dopravě po silnicích. Železnice mimo tranzitní koridory se však dlouhodobě nechávají chátrat, aby pak mohl přijít nějaký "expert" a říci: "Podívejte, vždyť tím vlakem nikdo nejezdí", a prosazovat další omezení provozu. Naopak některé spoje v Praze a okolí bývají přeplněné, podobně jako silnice. To vše spolu souvisí více, než se může na první pohled zdát. Příčinu neutěšeného stavu hledejme ve strategii Ministerstva dopravy.

V minulých desetiletích si někteří cestující zvykli na poloprázdné vlaky. To ale neplatí v okolí Prahy. Došlo sice ke zkapacitnění pražského železničního uzlu (otevření tzv. Nového spojení v roce 2008) a výraznému zlepšení nabídky příměstských spojů, zároveň však výrazně stoupl počet cestujících. Rychlíky mezi Benešovem a Prahou ve špičce bývají přeplněné. Není pravda, že kapacita osobní vlakové dopravy je zde vyčerpána, protože stačí zvýšit počet vagónů (obvykle jezdí jenom 4-5). 

Protože IV. železniční koridor dosud není dokončen, mezi Benešovem a Táborem se ještě nejméně rok bude jezdit v úseku Heřmaničky-Sudoměřice po jediné koleji, což samozřejmě výrazně omezuje kapacitu trati a často způsobuje zpoždění (zvlášť v kombinaci s výlukami). Kvůli tomu jsou také značně omezené osobní vlaky z Benešova do Tábora a chybí zde několik zastávek (pouze jedna navíc má být zřízena na modernizovaném úseku). Vážnější je však situace v nákladní dopravě.

Nejde jen o spojení z Prahy na jih, ale o celou železniční síť. Téměř všechny tratě kromě koridorů jsou dlouhodobě zanedbávány (často se mluví o „optimalizaci“ či „modernizaci“ tratí, která však ve skutečnosti někdy vede i ke snížení kapacity tratě, i když při současné intenzitě provozu může krátkodobě šetřit náklady). Například do Německa funguje intenzivní nákladní přeprava v podstatě jen údolím Labe přes Děčín. V ostatních případech tomu brání nedostatečná kapacita tratí (a s tím související rychlost nákladní dopravy i velmi omezená nabídka spojů přes den). 

Trať do Sedlčan patří k těm, kde neexistuje žádný pokrok snad už od doby, kdy byly parní vlaky nahrazeny motorovými. Od přeměny na pouhou turistickou atrakci ji zatím zachránilo zařazení do Pražské integrované dopravy. O poptávce po moderní dopravě v tomto úseku však nemůže být pochyb. Parkování s úmyslem přestoupit na rychlík dnes není jednoduché nejen v Benešově, ale už ani v Olbramovicích. A pokud bude kvalitní návaznost autobusů do Příbrami, výrazně se zlepší i spojení Benešov – Příbram, které se v současnosti kromě jediného přímého autobusu denně odehrává v podstatě jen přes Prahu (vůbec autobusové propojení obou sousedních okresů je velmi bídné, jako kdyby to byly nějaké dva znepřátelené státy). Možná by po modernizaci už nepůsobily tak utopicky ani úvahy o prodloužení trati a jejím napojení na Příbram.

Podobně jako alternativní silniční spojení, také alternativní vlakové spoje z Prahy do Č. Budějovic vedou přes Příbram a Písek. Z Příbrami do Prahy jedou oklikou přes Beroun (snad v dohledné budoucnosti má být časově a hlavně kapacitně nevyhovující úsek Beroun-Praha řešen novým tunelem).  
Nevýhody příliš centralizované (nejen) železniční dopravy se projevily i v době karantény kvůli koronaviru, kdy koncentrace lidí na takových místech jako pražské Hlavní nádraží jistě neprospěla. Přeplněné spoje také odrazují cestující a přispívají k tomu, že se ucpávají všechny silnice směřující do Prahy. 
Současný systém, kdy není možné téměř jakékoliv veřejné investice realizovat bez eurodotací, podporuje megalomanské projekty za desítky miliard, při nichž se dobře rozkrádají nějaké ty „drobné“. Železniční síť však umožňuje postupnou modernizaci. Je na čase s tím začít a nevymlouvat se na různé velikášské projekty (včetně vysokorychlostních tratí), které by mohly být realizovány možná někdy v daleké budoucnosti.

Václav Procházka
 

Dálnice a krajské volby

1. 9. 2020 (Komentář)

Stojíme před volbami do krajského zastupitelstva. Výběr vhodného kandidáta není jednoduchý. Sympatický kandidát mi upřímně řekl, že proti jílovské variantě dálnice D3 nepůjde, protože benešovští voliči, kterých je víc než nás, se jí nemohou dočkat.

Ve třicátých létech dvacátého století se Němci nemohli dočkat, až vůdce obnoví slávu jejich vlasti, ve čtyřicátých létech se zas Češi nemohli dočkat, až se výrobní prostředky stanou majetkem všeho pracujícího lidu. Oba národy svou nedočkavost projevily ve volbách, se známým výsledkem. Příměr není tak nadnesený, jak by se na první pohled zdálo. Dálnice D1 i D5 (kromě nešťastného Valíku) nemají v trase žádný tunel. Pokud kdekoli na světě jsou na dálnici tunely, pak aby zabránily zbytečnému stoupání a klesání. Tři tunely na D3 u Jílového naopak vykazují maximální stoupání a klesání, přípustné pro dálnici. Výpočet investičních a provozních nákladů těchto tunelů(po celou dobu existence dálnice) ponechám odborníkům. Nemluvě o stržení pramenů Svatováclavských lázní a studní v okolí.

Kdybych byl benešovským voličem, nemohl bych se dočkat, až za zlomek nákladů na jílovské tunely, spojí pokračování dálnice D4 v rovinatém jihočeském terénu město Písek s Českými Budějovicemi, což vyřeší severojižní dálkovou trasu. A po stropě, který zakryje obchvat Benešova u Konopišťského parku, budou jezdit maminky s kočárky. Jako jílovský volič budu preferovat kandidáty, kteří při výkonu svého mandátu nepřeslechnou menšinový hlas, je-li podložen závažnými argumenty.

Otakar Šmíd

Nezahálíme, ale potřebujeme vaši pomoc

4. 8. 2020 (Komentář)

I když jsou prázdniny a dovolené v plném proudu, my nezahálíme. Momentálně probíhají tyto odborné studie, jejichž zadavatelem je Alternativa středočeské D3, a které mají odpovědět na níže uvedené otázky.

1. hluková studie: jaká je skutečná stávající hluková zátěž v dotyčném území a jak by se reálně proměnila vlivem dálnice?
2. hydrogeologická studie: jaká rizika přináší projekt SD3 pro své okolí z hlediska hydrogeologie a kde jsou jeho slabá místa?
3. klimatická studie: jak by ev. realizace SD3 ovlivnila problém změny klimatu, jak by změnila tepelný a vodní režim dotyčného území, jaká uhlíková stopa by po ní zůstala?
A v nejbližší době budeme zadávat studii na posouzení vlivu projektu na krajinný ráz: jak by ev. realizace SD3 ovlivnila krajinný ráz zdejší hodnotné krajiny?

To vše stojí peníze a tak jsme vyhlásili další finanční sbírku, která bude opět sloužit převážně na financování oponentních studií nesmyslného projektu středočeské D3. Přispějte finančním darem a pomozte nám tak uchránit unikátní krajinu Českého meranu, Voticka a dolního Posázaví. Pomozte nám prosadit lepší dopravní řešení. Nejsnadněji můžete přispět zde: https://www.darujme.cz/projekt/1203131

Jermanová 4. v anketě Ropák 2019

30. 6. 2020 (Komentář)

Pěkné 4. místo obsadila hejtmanka Středočeského kraje Jermanová v anketě Ropák 2019.

A to za dlouhodobou snahu urychlovat přípravu středočeské trasy dálnice D3 z Prahy do Nové Hospody délky kolem 59 km za cca 62 miliard korun, která se má od roku 2025 začít stavět přes rekreačně a přírodně cenné území Posázaví, Neveklovska a Českého Meránu, ačkoliv trasa probíhá geologicky komplikovaným a navíc poddolovaným územím na Jílovsku, ovlivní krajinný ráz a povrchové a podzemní vody a škodlivě zasahuje do biotopů více než 65 zvláště chráněných druhů organismů (řízení z důvodu silného rizika tzv. systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, včetně hejtmanky, na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí z února 2019 probíhá na Krajském úřadě Plzeňského kraje), takže je naopak nutná pečlivá a vysoce odborná příprava, přičemž probíhá i politický tlak na asi desítku obcí dotčených dálnicí, které mají proti její trase výhrady; rychlé a kvalitní spojení Prahy a jižních Čech může přitom zajistit dálnice D4 kolem Příbrami a Písku, modernizace silnice I/3 z Mirošovic na jih k Meznu s výstavbou třetích pruhů, obchvatů a mimoúrovňových křižovatek a se zastřešením trasy mezi Benešovem a zámeckým parkem v Konopišti a také modernizace železničního koridoru na České Budějovice. Gratulujeme. Více o anketě zde: https://eurozpravy.cz/domaci/ekologie-a-zemedelstvi/ropakem-roku-2019-je-ministryne-dostalova-zelenou-perlu-ma-babis.266ad492/

Chceme všichni jezdit jen do Prahy?
15. 9. 2020
Autobusy i osobní vlaky ve středních Čechách jsou…
Jsou železnice z Prahy do jižních Čech přetížené? A proč?
14. 9. 2020
Železniční doprava je základní alternativou k…
Dálnice a krajské volby
1. 9. 2020
Stojíme před volbami do krajského zastupitelstva.…
Nezahálíme, ale potřebujeme vaši pomoc
4. 8. 2020
I když jsou prázdniny a dovolené v plném proudu,…
Jermanová 4. v anketě Ropák 2019
30. 6. 2020
Pěkné 4. místo obsadila hejtmanka Středočeského…
Vyhlásili jsme novou sbírku na odborné posudky. Pomozte nám.
24. 6. 2020
Ještě jednou děkujeme všem dárcům ze sbírky…
Zpravodaj č. 23 právě vyšel
21. 6. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,
Vyfoť hada
7. 4. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Nový Zpravodaj AD3 č. 22
3. 4. 2020
Přečtěte si poslední vydání našeho Zpravodaje
O nás bez nás?
31. 3. 2020
Již jednou se o nás v historii takto jednalo.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 3
30. 3. 2020
Právě vyšel!
Výroční zpráva AD3 za rok 2019
29. 3. 2020
Alternativa středočeské D3 z.s. vydala svou…
Světový den vody
25. 3. 2020
Dvacátý druhý březen je Světový den vody. Slaví…
Co je to vlastně veřejný zájem?
22. 12. 2019
Je to kouzelné slůvko, něco jako abrakadabra,…
Nevědomost je největší nepřítel aneb reportáž z akce Informační stánek ŘSD v Jílovém u Prahy
30. 10. 2019
V pondělí 21. 10. 2019 se na náměstí v Jílovém u…
Středočeská D3: výhledy a možnosti
25. 12. 2018
Argumentem pro západní variantu D3 je pomoc…
Plánovaná dálnice má jít přes území plné munice
13. 12. 2018
Západní varianta dálnice D3, prosazovaná…
Pohádky pro dospělé z resortu dopravy
10. 12. 2018
Ministerstvo dopravy prosazuje předraženou…
Tisem se brání před staviteli D3
10. 12. 2018
Středočeský kraj zrušil stavební uzávěru na…
Obce se brání projektu D3 – příklad Šebáňovic
7. 12. 2018
Šebáňovice jsou malá vesnice, část městyse…
Malý český horor
1. 12. 2018
Občas mne situace donutí, abych si dal do pořádku…
Suché zákony proti mokré vodě aneb anabáze jedné stavební uzávěry
10. 11. 2018
Dnes a téměř denodenně čteme v tisku, vidíme na…
Reakce na článek „Dálnice ano či ne“, otištěný v Jílovských novinách V/2018.
1. 6. 2018
V uvedeném článku se objevila zavádějící či…
Středočeská D3 jako politikum, lobby a arogance
10. 2. 2018
Jak se v Čechách plánují dálnice v době, kdy se v…
Prodloužení platnosti EIA k záměru středočeské dálnice D3 snadno a rychle
1. 7. 2017
Dne 2. června 2017 vydalo ministerstvo životního…
Co se (NE)ví o plánované dálnici D3 u Maršovic
22. 3. 2017
Vzhledem k dosud převažujícím zprávám o…
Problémy s vodou se stavbou středočeské dálnice D3 nekončí, ale začínají!
1. 3. 2017
Stručná reakce na komentář České televize ze dne…
Jak (NE)má vypadat doopravdy dobrá doprava na jih od Prahy? I
21. 1. 2017
Západní varianta středočeské dálnice D3 má pro…
Císařovy nové šaty
22. 12. 2016
Ta Andersenova pohádka mě zaujala už v dětství a…
ANO, pane ministře...
25. 8. 2016
Život a zdraví tisíců lidí v obcích ležících na…