ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďme výhodnější řešení dopravy na jih od Prahy!
Náš hlas
loading

Přispějte na naši činnost

zavřít
 

Aktuálně

Odborný posudek, který jsme nechali vypracovat, odhaluje zásadní nedostatky v DUR

25. 10. 2022 (Komentář)

Víte jak probíhá příprava projektu středočeské D3, který může mít na rozsáhlé území ČR, jeho obyvatele a státní rozpočet závažné dopady? Zapomeňte na optimistické mediální výstupy Ministerstva dopravy a ŘSD!

Další odborný posudek ukazuje, v jakém stavu je dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), kterou ŘSD rozesílá na obce a chce po nich souhlasné vyjádření. Připomínáme, že obdobně jsme postupovali už v roce 2016, kdy byla vydána první verze dokumentace, a nyní se jedná o "aktualizovanou" DUR. Citujeme z posudku: Dokumentace DUR, tak jak byla předložena, obsahuje fragmenty s fatálními chybami a nesrovnalostmi, svědčícími o absenci jakékoliv kontroly na straně jejího zhotovitele a selhání kontrolního mechanismu na straně investora stavby. Dokumentace DUR byla zpracována z části dle podkladů, které jsou v rozporu s předpisy Ministerstva dopravy ČR platnými pro pozemn…

Vymění jílovští čistý vzduch za rychlejší dopravu na pražský okruh?

6. 10. 2022 (Komentář)

Podle politické reprezentace města Jílového si většina občanů přeje dálnici v těsné blízkosti města. Že je dálnice přivede jen do zácpy už občanům nikdo neřekne. Nikdo jim také neřekne, že se kvalita ovzdučí ve městě a okolí výrazně zhorší.

To dokládají nedávná měření na dálnici D8, kdy se prokázalo, že se zplodiny a prach šíří i několik kilometrů od dálnice. Více o tom reportáž ČT, kde zejména ukázky zcela černého filtru, simulujícího plíce, stojí za zhlédnutí.

Reportáž zde 

Posudek hydrogeologa komplikuje schvalovací proces středočeské dálnice D3

27. 9. 2022 (Tisková zpráva)

Odborný posudek zaměřený na dopad uvažované dálnice na podzemní vody v jejím okolí uvádí podstatné důvody, proč by nemělo dojít k automatickému prodloužení platnosti zastaralé EIA. Posudek dále prokazuje i nesoulad projektu s aktuální legislativou ČR, mezinárodními závazky na ochranu vod i vnitroresortními předpisy ministerstva dopravy.

EIA středočeské dálnice D3 (stanovisko MŽP r. 2012) vznikla na základě podkladů z období 1960–2010. Toto rozsáhlé hodnocení, které je klíčovým nástrojem pro ochranu kvality života obyvatel a jejich životního prostředí, tak bohužel ztratilo aktuálnost.

Autorizovaný odborník pro hydrogeologii a geologické práce-sanace Ing. Pavel Benkovič, autor posudku, v něm např. zmiňuje:

„Jako základní podkladové práce byly uvedeny předběžné hydrogeologické průzkumy částí trasy D3 z let 1995, 1996 a 2007, tj. i nejnovější použitá zpráva je v současné době již 15 let stará.“

„Probíhající klimatická změna má a do budoucna bude mít rovněž významný dopad na vodní režim jak…

Příprava klíčové stavby zlepšující bezpečnost a průjezdnost silnice I/3 u Benešova selhává

9. 6. 2022 (Tisková zpráva)

Jaká je pak šance úspěšně postavit 60 km dálnice s mosty a tunely? Reakce Alternativy středočeské D3 na selhání ŘSD při přípravě zahloubení silnice I/3 u Konopiště.

Článek zde: https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/tunel-u-konopiste-v-nedohlednu-kraj-zamitl-zadost-rsd-o-umisteni-stavb-20220602.html. Oproti harmonogramu ŘSD z roku 2016 nabralo vyřešení situace na přetížené silnici I/3 u Benešova již čtyři roky zpoždění a dále se opožďuje. Podle Krajského úřadu Středočeského kraje předložená žádost ŘSD neměla předepsané náležitosti stavebního zákona a neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby.

Alternativa středočeské D3 požádala generálního ředitele ŘSD Radka Mátla v dopise o kritické prověření práce dotyčného útvaru ŘSD s cílem…

Odborný posudek prokazuje absenci prověření středočeské D3 z hlediska dopadu na klima

20. 5. 2022 (Tisková zpráva)

Posudek prokazuje nesoulad projektu s aktuální legislativou a absenci prověření záměru z hlediska klimatického dopadu. Je to i závažná překážka k prodloužení platnosti zastaralého stanoviska EIA. Realizovat projekt v rozporu s politikou na ochranu klimatu může být pro ČR značně škodlivé nejen z hlediska environmentální a ekonomické udržitelnosti.

Zhotovitel znaleckého posudku ASITIS s.r.o. v posudku např. zmiňuje: „Mezi nejzásadnějšími nedostatky je plánování dopravních kapacit pro rok 2030, namísto roku 2080-2130, absence uchopení témat elektromobility, zadržení a retence vody pro potřebu zvládání sucha, obdobně jako reflexe změněných klimatických podmínek a opatření zajišťujících obnovení odolnosti narušených ekosystémů na změny klimatu, či plánování odolnosti infrastruktury na nové hydrometeorologické extrémy, které se stávají realitou.“

Naprosto zásadní je prověření záměru z hlediska klimatického dopadu dle technického pokynu Evropské komise, což se zatím nestalo. Nedodržení zákona o ř…