ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Aktuality

aktuality

Obce spolupracující s Alternativou středočeské D3 se shodují na upřednostnění místních řešení před výstavbou středočeské D3. Spoléhat se na plánovanou dálnici je nejisté

11. 2. 2023 (Tisková zpráva)

Praha, 10.2. 2023 společná tisková zpráva Alternativy středočeské D3 a spojených obcí

Představitelé obcí Posázaví, Benešovska a Voticka se sešli v Benešově k jednání o dopravních problémech území dotčeném záměrem středočeské dálnice D3. Obce znepokojuje, že je upřednostňována středočeská dálnice D3, která poslouží převážně tranzitu, zatímco stavby, které mají pomoci místním (např. SV obchvatu Benešova, zahloubení silnice I/3, obchvat Miličína) se opět zpožďují. 

Schůzky 25. ledna se zúčastnilo přes 20 zástupců z 13 obcí i zástupci Odboru dopravy Středočeského kraje. Činnost organizace Alternativa středočeské D3 a spolupracujících obcí představil předseda spolku Roman Andres, schvalovací proces záměru středočeské dálnice D3 a jeho alternativy A0+ komentoval Michal Bernard, právní zástupce obcí a spolků, kterým současně vysvětlil, jak mohou hájit své zájmy ve správních řízeních. Odborná část setkání
byla věnována udržitelné dopravě a územnímu rozvoji v blízkosti dálnic. Prezentace expertů jsou dostupné na stránkách Alternativy středočeské D3 (https://www.alternativad3.cz/archive/13/stredoceska-d3-v-kontextu-udrzitelneho-rozvoje.pdf a https://www.alternativad3.cz/archive/13/koridor-d8-rozvoj-vs-dalnice.pdf). V následující debatě vystoupili starostové a zastupitelé Benešova, Jesenice, Netvořic, Olbramovic, Týnce nad Sázavou, Jílového aj.

Místostarosta města Jesenice u Prahy Vladimír Koblasa k tomu uvádí: „Stát se chystá utratit přes 60 miliard za řešení, které není nezbytné, ničemu příliš nepomůže, a naopak ještě více zkomplikuje dopravu na jižním okraji Prahy a otevře rozsáhlé území developerům.“

Michal Bernard, právní zástupce obcí a spolků říká: „Ministerstvo dopravy nepředložilo důkazy o jasné ekonomické a dopravní výhodnosti této mimořádně vysoké investice. Při tom nikde a nikým není zaručeno vyřešení problémů na silnici I/3 v případě existence dálnice.“

Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3 setkání komentuje: „Některé obce si uvědomují, že nejsou podřízenou organizací Ministerstva dopravy, že jsou autonomní, mají svoje problémy a zájmy, kompetence a odpovědnost. Je legitimní, že je budou uplatňovat bez ohledu na zájmy ministerstva či určité politické strany. Mohou i odmítnout záměr středočeské dálnice  D3, pokud si nejsou jisté dostatečnými zárukami a výhodami, které jim přinese."

Řešení A0+ je podle Alternativy středočeské D3 nezbytné uskutečnit bez ohledu na to, zda někdy bude SD3 a kudy povede. „S Alternativou středočeské D3 mohou vést dialog všechny obce, které řeší místní dopravu, a rádi vejdeme v jednání i s obcemi, které nesdílejí naše protidálniční stanovisko,“ doplňuje Andres.

Příprava středočeské D3 naráží na odpor části obcí a veřejnosti a její příprava se potýká s vážnými technickými a organizačními problémy. Záměr nemůže pokročit k územnímu řízení, jelikož nemá vypořádané předchozí fáze schvalovacího procesu – výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a vliv na ŽP a zdraví obyvatel (EIA). Odpůrci stavby vytýkají ministerstvu dopravy, že propaguje nákladnou stavbu dálnice, a přitom selhává v případě řešení neutěšené situace na silnici I/3 u Benešova a Miličína. Část dotčených obcí pochybuje, že se středočeskou D3 podaří vybudovat v avizovaném termínu, s avizovaným rozpočtem, a že dálnice skutečně zlepší situaci zejm. na páteřní komunikaci Benešovska – silnici I/3, jak tvrdí její investor. Naopak je zcela jisté, že zhorší situaci na D0 a radiálách do Prahy, kam přivede novou  dopravní zátěž.

KONTAKT:
Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3: 732906107
Michal Bernard, právní zástupce obcí a spolků: 773991250
Vladimír Koblasa, místostarosta Jesenice: 702 194 555

POZNÁMKY PRO EDITORY:
Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje 11 obcí Posázaví, Benešovska a Voticka, které nesouhlasí s realizací problematického projektu středočeské dálnice D3. Namísto něj prosazuje řešení A 0+. Svou činností pokrývá organizace celých 60 km dlouhé území v koridoru středočeské D3 s spolupracuje při tom kromě svých petentů i s dalšími obcemi, experty a soudními znalci.

1. hlavní fáze schvalovacího procesu přehledně: https://www.alternativad3.cz/schvalovaci-proces/1/144
2. hlavní problémy středočeské D3 v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/hrozby-pro-okoli/1/134
3. alternativní řešení A 0+ v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/alternativni-reseni-0-/1/136
4. otázky na Ministerstvo dopravy ohledně středočeské dálnice D3 a dalších staveb
 v dotčeném území:

  1. Jaká je šance úspěšně postavit 60 km dálnice s mosty a tunely, když si stát dosud neporadil s mnohem méně náročnými obchvaty obcí a chybí peníze i na opravy chodníků?
  2. Odhadované náklady na stavbu SD3 byly dle MD v roce 2015 necelých 60 miliard korun. V Národním investičním plánu (2019) na ní bylo vyčleněno 62 miliard Kč. Kolik je to nyní po sedmi letech inflace, zdražování surovin a energií? Bylo provedeno nezávislé a aktuální posouzení ekonomické efektivity na základě současných cen? Pokud ano, zveřejněte ho.
  3. Obchvat Olbramovic velice pomohl dopravě i bezpečnosti na I/3 a ulevil místním. Čekalo se na něj 30 let, za což nese vinu stát. Plánované stavby SV obchvatu Benešova + zahloubení silnice I/3 se aktuálně opět zpožďují, přitom na rozdíl od dálnice mimo jakoukoliv pochybnost tyto stavby mohou vyřešit zdejší problémy. Neměly by mít tyto stavby společně s obchvatem Miličína přednost před dálnicí?
  4. ŘSD podalo po šesti letech znovu žádost o umístění stavby středočeské D3, dokumentace DÚR ale trpí opět fatálními nedostatky, a především nejsou vypořádány předchozí stupně schvalovacího procesu (EIA, výjimky ZCHD). Aktuálně však utrácíte nemalé peníze na podrobné geologické průzkumy potřebné až pro stavební povolení a za výkupy pozemků, které jsou zcela předčasné a pro vlastníky nevýhodné. Připravujete nákladnou průzkumnou štolu pro jílovské tunely. To je typický salámový přístup. Kdo nese zodpovědnost za takto neefektivní a zbytečně nákladnou přípravu záměru?
  5. Již dvakrát propadlo hodnocení vlivu SD3 na životní prostředí a zdraví obyvatel v okolí dálnice (EIA) a MŽP už rok váhá s dalším prodloužením platnosti. Obsahově je totiž dokumentace hrubě neaktuální, neboť je poplatná době před 12-50 lety! Nemělo by se toto dát do pořádku před tím, než bude ŘSD pokračovat ve schvalovacím procesu?
  6. Spojování SD3 s projektem vodovodu pro obce vnímají mnohé obce jako nátlak, aby strpěli stavbu dálnice a nekladli odpor. Záměr SD3 bojuje s problémy a brzdí tak i stavbu vodovodu, jehož přínos pro obce je na rozdíl od SD3 nesporný. Nebylo by vhodné kvůli urychlení přípravy vodovodu přípravu těchto dvou projektů oddělit?

zavřít

Aktuality

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo platnost zastaralé EIA pro záměr středočeské D3
22. 3. 2024
Prodloužení, které může být v rozporu se zákonem…
Krajský soud rozhodl o udělení výjimek z ochrany přírody na části trasy středočeské D3
17. 10. 2023
Reakce Alternativy středočeské D3 na matoucí…
Dostavbu dálniční sítě způsobem „za každou cenu“ je nutné změnit
21. 7. 2023
Ministerstvo dopravy protežuje záměr středočeské…
Alternativa středočeské D3 reaguje na netransparentní postup Ministerstva dopravy otázkami
19. 1. 2023
Jednání ministra dopravy se starosty obcí za…
Posudek hydrogeologa komplikuje schvalovací proces středočeské dálnice D3
27. 9. 2022
Odborný posudek zaměřený na dopad uvažované…
Příprava klíčové stavby zlepšující bezpečnost a průjezdnost silnice I/3 u Benešova selhává
9. 6. 2022
Jaká je pak šance úspěšně postavit 60 km dálnice…
Odborný posudek prokazuje absenci prověření středočeské D3 z hlediska dopadu na klima
20. 5. 2022
Posudek prokazuje nesoulad projektu s aktuální…
Salámová metoda? Hra na jistotu.
27. 4. 2022
Kromě prodloužení zastaralého stanoviska EIA chce…
Ředitelství silnic a dálnic chce pro dálnici D3 prodloužit zastaralé stanovisko EIA
5. 4. 2022
ŘSD žádá pro středočeský úsek dálnice D3 o…
Znalecký posudek prokazuje geotechnická rizika projektu středočeské D3
12. 1. 2022
Nově zpracovaný znalecký posudek ve věci…
Platnost stanoviska EIA u středočeské D3 v roce 2022 podruhé vyprší
29. 11. 2021
Stanovisko EIA, které v roce 2011 schválilo…
Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4
10. 6. 2021
Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy…
ODS do předvolebního klání vytahuje kartu středočeské D3
23. 4. 2021
Martin Kupka a Martin Kuba (oba ODS) chtějí…
AD3 a Hnutí Duha podaly stížnost na mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Rýdla
11. 3. 2021
Hra na baviče a dopravního experta tiskového…
Žádosti občanů hází úřad do spamu
28. 9. 2020
Téměř stovka občanů a Alternativa středočeské D3,…
Vyděšený Kuba
21. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na vystoupení…
Spor o středočeskou dálnici D3 není soutěž petic, ale hodnot
18. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na článek „ODS…
Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy
2. 9. 2020
11 obcí, 1500 občanů a 6 spolků podepsaných pod…
Hejtmanka Jermanová (ANO) ve střetu zájmů
1. 9. 2020
Středočeská dálnice D3, protežovaná hejtmankou…
Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?
29. 8. 2020
Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve…
Je Dopravní politika ČR pouhým cárem papíru?
24. 8. 2020
Praha, 23. 8. 2020 - Iniciativa Alternativa…
Ředitelství silnic a dálnic plánuje pražský okruh u Jesenice rozšířit na osm pruhů
30. 6. 2020
Jesenice, 30. 6. 2020, tisková zpráva Alternativy…
Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
18. 3. 2020
Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v…
Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!
21. 7. 2019
Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je…
Ministerstvo dopravy propaguje kontroverzní dálnici na úkor místních lidí
17. 7. 2019
Ministerstvo dopravy proti lidem v regionu. Na…
Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.
26. 5. 2019
Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda…
Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů
28. 8. 2018
Jen málokdo nezná Posázaví, tradiční rekreační…
Válka o vodu v ČR začíná! Které ministerstvo bude na straně lidí?
18. 7. 2018
Žluté trávníky, vyprahlé zahrady, mrtvé lesy,…
Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská
22. 2. 2018
Dne 21. února 2018 se na silnici I/3 u Bystřice…
Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
24. 4. 2017
Spolek pro výstavbu D3 a R4 svolal na dnešek do…
Splňte sliby v krajské dopravě, vyzývají spolky Starosty a nezávislé
25. 10. 2016
Spolky sdružené v iniciativě Alternativa…
Babišův týdeník manipuluje s krajskými volbami
23. 9. 2016
Týdeník 5plus2, jeden z titulů mediálního domu…
Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
9. 9. 2016
Na pozvání iniciativy Alternativa středočeské D3…
Dálnice D3 dopravní problémy středních Čech neřeší, shodli se občané v debatě
14. 6. 2016
Region jihu středních Čech potřebuje zlepšit…