ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Aktuality

aktuality

Představitelé rezortu dopravy v čele s ministrem Havlíčkem v médiích záměrně překrucují debatu o řešení dopravy na jih od Prahy

18. 9. 2020 (Tisková zpráva)

Nepravdivě je popisován i průběh schůzky Alternativy středočeské D3 (AD3) s premiérem Babišem konané dne 2. 9. na Úřadu vlády. Ohrazujeme se proti takovému klamání veřejnosti a uvádíme na pravou míru některé skutečnosti:

Není pravda, že by „už před týdnem trval na původní trase i premiér“ na setkání s představiteli AD3 2. 9. 2020 (2), jak uvádějí některá média. Sám premiér v loňském roce při své návštěvě Jílového u Prahy nad mapami zpochybnil západní variantu dálnice D3. „Zkapacitnění I/3 je na první pohled kratší, mohlo by být levnější a už tam ta silnice je,“ namítal Andrej Babiš při debatě se zástupci ŘSD, MD a Středočeského kraje. Premiér Babiš se na schůzce se zástupci AD3 2.9. 2020 nijak nevyjadřoval k dálnici, chtěl důkladně vysvětlit jimi navrhovaná řešení neutěšené dopravní situace jižně od Prahy. 
Ministr Havlíček v médiích neustále opakuje věty odporující faktu, že 2. 9. při jednání na Úřadu vlády dostal podrobné vysvětlení kritiky a obdržel podklady od zástupců Alternativy středočeské D3. Totožné podklady obdržel též premiér a generální ředitel ŘSD na schůzce s odpůrci SD3 2. 9. 2020. Veškeré předané materiály jsou přílohou této tiskové zprávy.

Již v roce 2016 mělo ŘSD v plánu zahájit stavbu v roce 2024 (10), avšak za předpokladu, že v roce 2016 bude mít rozhodnutí o umístění stavby. To se dosud nestalo, stavební úřad územní řízení opakovaně přerušuje z důvodu chybějících podkladů ze strany ŘSD. Rok 2024, který dnes avizuje ministr Havlíček i mluvčí ŘSD, je tedy vzhledem k dosavadním komplikacím  přípravy této extrémně složité stavby naprosto nereálný (6). Příprava středočeské dálnice se stále více komplikuje, prodražuje a reálný termín uskutečnění neustále odsouvá. Aktuálně Ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí o výjimkách z ochrany živočichů (7). Na trase se vedou tři nové procesy EIA (8). Samotnému stanovisku EIA skončí platnost v roce 2022. Tyto skutečnosti pan ministr Havlíček dobře zná. Alarmující je, že klame veřejnost i starosty obcí a sází na falešné PR.

Organizace Alternativa středočeské D3 není lokální odpor v Posázaví, ani skupinka profesionálních sabotérů výstavby dálnic. 

Řešení AD3 0+ předkládané Alternativou středočeské D3 není východní trasou středočeské D3. 

Navrhované připojení zkapacitněné silnice I/3 k dálnici D1 vůbec nemusí být problematické, jak tradičně tvrdí stoupenci západní varianty SD3 a nově i ministr Havlíček. Po dokončení modernizace D1 a především dostavbě D35 se otevře severní cesta Praha-Ostrava a doprava na D1 může poklesnout o 20 – 30 procent. Po dokončení východní části Pražského okruhu (úsek D1 – Běchovice) též významně poklesne provoz na D1 do centra Prahy. AD3 0+ naopak (na rozdíl od plánované nové dálnice) z podstaty nezpůsobí nárůst dopravy. 

Dálnice by neulevila přetíženým silnicím od dopravy v dotyčném regionu. Naopak by indukovala další dopravu. 60–90 % přidané kapacity se podle expertních studií zaplní do 5 let. Pokud např. řidiči kamionu nabídne navigace zkratku přes střední Čechy po nové dálnici, určitě po ní pojede. Pokud ne, zůstane u osvědčených tras, například přes Německo. 

Není pravda, že by výstavbu západní varianty středočeské D3 vyžadovaly mezinárodní závazky ČR. Je to čistě na rozhodnutí ČR. Transevropská silnice E55 může docela klidně na vybraných úsecích zůstat bez přízviska „dálnice“. Stačí do příslušných dokumentů nahlédnout.         

Řešení AD3 0+ nemá nahradit dálnici, ale vyřešit stávající dopravní problémy. Bezpečnost a průjezdnost na silnici I/3 dosud nebyla uspokojivě vyřešena, jak tvrdí např. hejtmanka Středočeského kraje Jermanová (10). 

Dne 3. 8. 2020 na ČT24 řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl (5):  „(na středočeské D3) tady je velmi, ale skutečně velmi sofistikovaný odpor (…), ale pozor: ten odpor je skutečně jenom jedinců, organizované skupinky, nikoliv lidí, kterých se to týká (…), ti lidé se to naučili na jiných stavbách (…)“.
Ve skutečnosti více než 11 obcí sjednocených pod peticí AD3 upozorňuje na chybnou strategii Ministerstva dopravy realizovat projekt středočeské D3 (pochází z 80. let 20. století, následně resuscitován vládami ODS a ČSSD) v současné době a za každou cenu. Tato snaha je m.j. v příkrém rozporu s aktuálními vrcholnými strategickými dokumenty resortu dopravy: 

 • Dopravní politikou ČR, pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 (3),
 • Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (4). 

Na vady projektu západní varianty středočeské D3, jakož i související hrozby plynoucí pro obce upozorňuje odborná revize projektu, kterou nechala zpracovat Alternativa středočeské D3, z.s.. Ministerstvo dopravy i ŘSD bohužel dlouhodobě kritizují v médiích nesouhlas obcí a odpůrce prezentují jako „potížisty“.

Zhruba 60 km nové dálnice za neúnosných 62 mld. Kč by podle kritiků dopravu v území příliš nezlepšilo a způsobilo by naopak nové problémy, zejména zahlcení regionu další dopravou, otevření hodnotné krajiny Posázaví, Neveklovska a České Sibiře developerům nebo ohrožení vodních zdrojů. Odpor sjednocených obcí proti dostavbě projektu dálnice z 80. let minulého století sílí. 

Michal Bernard, právní zástupce spolku, k tomu řekl: „Představitelé MD i ŘSD dlouhá léta praktikovali strategii „salámové metody“ výstavby, a trasování dálnic cestou nejmenšího očekávaného odporu. Bez ohledu na potřeby a limity daného území, bez ohledu na názor místních. Dopravní a ekonomické odůvodnění bylo mnohdy prokazováno až následovně (9). To se teď obrací proti nim.“ 

Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3, vysvětluje: „Nemalou motivací k výstavbě  západní varianty středočeské je bohužel i setrvačnost resortu dopravy a strach z ostudy, kdyby se dálnice nepostavila. Moudřejší by však bylo ukázat vůli ke kompromisu. Potřebujeme moderní řešení dopravy. Tím rozhodně není 30 let starý rizikový projekt dálnice v území mimo koridory, zdroje a cíle dálkové dopravy.“

Kontakty:
PhDr. Roman Andres, Alternativa středočeské D3, z. s., tel. 732 906 107
JUDr. Michal Bernard, Ph.D., Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s. r. o., tel: 773 991 250

POZNÁMKY PRO EDITORY:
V jaké fázi schvalovacího procesu se aktuálně nachází západní varianta středočeské D3? Zvýrazněné body ještě neproběhly:

 1. zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR)
 2. posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) + posudek MŽP
 3. dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
 4. řízení o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů
 5. územní řízení (vč. závazných stanovisek a vyjádření VŠECH dotčených subjektů)
 6. dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 7. stavební řízení 
 8. majetkoprávní vypořádání, vyvlastňování
 9. zadávací řízení na zhotovitele stavby

Alternativa středočeské D3 z.s. (v textu AD3) podporuje obce Posázaví, Benešovska a Voticka před negativními dopady kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Na místo něj se snaží prosadit řešení AD3 0+, které je v souladu s principy udržitelné dopravy, státní Dopravní politikou, požadavky EU a s minimálními negativními dopady na okolí. Alternativa středočeské D3 z.s. není ekologicky zaměřené sdružení, zabývá se danou problematikou z více hledisek. Svou činností pokrývá celých 60 km dlouhé území v koridoru SD3. AD3 spolupracuje mimo svých petentů volněji i s dalšími obcemi a řadou expertů a soudních znalců. 

Západní varianta středočeské D3 (v textu SD3) pochází ze 70. let 20. století, posouzení EIA proběhlo na základě dat 1960–2010, územní a další schvalovací řízení mají probíhat až po roce 2020. S ohledem na nekvalitní přípravu projektu a průměrnou délku výstavby dálnic v ČR je možné dokončení projektu téměř jistě až po roce 2030 (12). Toto má být řešení pro budoucí potřeby ČR v době očekávaných zásadních změn (ekonomika, technologie, klima (11))?

 1. https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/doprava/babis-se-sesel-s-odpurci-stredoceske-d3-vedene-pres-sazavi-k/r~85bd877cede311ea9c800cc47ab5f122/ převzato z ČTK
 2. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3175296-uz-jedenact-obci-odmita-stredoceskou-cast-dalnice-d3-nekteri-jsou-pro-rozsireni 
 3. https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Dopravni-politika-CR-pro-obdobi-2014-2020-s-vyhled
 4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1315
 5. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/220411000370803/obsah/782059-doprava-prazsky-okruh-o-krok-blize-k-vystavbe v čase 16.40-17.40
 6. https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/dalnici-d3-u-prahy-hrozi-zpozdeni-jeji-osud-bude-mit-v-rukou-plzen-20190415.html
 7. https://www.alternativad3.cz/dalsi-problem-pro-stredoceskou-dalnici-d3-ministerstvo-zp-zrusilo-rozhodnuti-o-vyjimkach-z-ochrany-zivocichu/news/detail/1/2/56/0
 8. Na úseku MUK Jílové – MUK Hostěradice (ve fázi odvolání proti závěrům zjišťovacího řízení EIA), Odpočívka Dunávice se závěrem, že se bude plnohodnotně posuzovat, Kolektory na Pražském okruhu mezi MÚK Exit 1 D3 a MÚK Exit 82 (ve fázi zjišťovacího řízení).
 9. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248410019-zabijeni-povoleno DŮLEŽITÉ V ČASE 13.10-16.30 
 10. https://echo24.cz/a/SgPpy/jermanova-zaklekla-na-obce-pokud-nebudou-spolupracovat-na-priprave-d3-nebude-vodovodni-privadec
 11. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/emise-z-dopravy-v-cesku-rostou-temer-nejrychleji-z-cele-eu/r~83f15c24975011e9b7740cc47ab5f122/
 12. https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/dostavba-d3-zacne-v-roce-2024-tvrdi-vlada-zcela-nerealne-reaguji-odpurci-40290922 

zavřít

Aktuality

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo platnost zastaralé EIA pro záměr středočeské D3
22. 3. 2024
Prodloužení, které může být v rozporu se zákonem…
Krajský soud rozhodl o udělení výjimek z ochrany přírody na části trasy středočeské D3
17. 10. 2023
Reakce Alternativy středočeské D3 na matoucí…
Dostavbu dálniční sítě způsobem „za každou cenu“ je nutné změnit
21. 7. 2023
Ministerstvo dopravy protežuje záměr středočeské…
Alternativa středočeské D3 reaguje na netransparentní postup Ministerstva dopravy otázkami
19. 1. 2023
Jednání ministra dopravy se starosty obcí za…
Posudek hydrogeologa komplikuje schvalovací proces středočeské dálnice D3
27. 9. 2022
Odborný posudek zaměřený na dopad uvažované…
Příprava klíčové stavby zlepšující bezpečnost a průjezdnost silnice I/3 u Benešova selhává
9. 6. 2022
Jaká je pak šance úspěšně postavit 60 km dálnice…
Odborný posudek prokazuje absenci prověření středočeské D3 z hlediska dopadu na klima
20. 5. 2022
Posudek prokazuje nesoulad projektu s aktuální…
Salámová metoda? Hra na jistotu.
27. 4. 2022
Kromě prodloužení zastaralého stanoviska EIA chce…
Ředitelství silnic a dálnic chce pro dálnici D3 prodloužit zastaralé stanovisko EIA
5. 4. 2022
ŘSD žádá pro středočeský úsek dálnice D3 o…
Znalecký posudek prokazuje geotechnická rizika projektu středočeské D3
12. 1. 2022
Nově zpracovaný znalecký posudek ve věci…
Platnost stanoviska EIA u středočeské D3 v roce 2022 podruhé vyprší
29. 11. 2021
Stanovisko EIA, které v roce 2011 schválilo…
Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4
10. 6. 2021
Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy…
ODS do předvolebního klání vytahuje kartu středočeské D3
23. 4. 2021
Martin Kupka a Martin Kuba (oba ODS) chtějí…
AD3 a Hnutí Duha podaly stížnost na mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Rýdla
11. 3. 2021
Hra na baviče a dopravního experta tiskového…
Žádosti občanů hází úřad do spamu
28. 9. 2020
Téměř stovka občanů a Alternativa středočeské D3,…
Vyděšený Kuba
21. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na vystoupení…
Spor o středočeskou dálnici D3 není soutěž petic, ale hodnot
18. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na článek „ODS…
Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy
2. 9. 2020
11 obcí, 1500 občanů a 6 spolků podepsaných pod…
Hejtmanka Jermanová (ANO) ve střetu zájmů
1. 9. 2020
Středočeská dálnice D3, protežovaná hejtmankou…
Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?
29. 8. 2020
Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve…
Je Dopravní politika ČR pouhým cárem papíru?
24. 8. 2020
Praha, 23. 8. 2020 - Iniciativa Alternativa…
Ředitelství silnic a dálnic plánuje pražský okruh u Jesenice rozšířit na osm pruhů
30. 6. 2020
Jesenice, 30. 6. 2020, tisková zpráva Alternativy…
Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
18. 3. 2020
Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v…
Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!
21. 7. 2019
Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je…
Ministerstvo dopravy propaguje kontroverzní dálnici na úkor místních lidí
17. 7. 2019
Ministerstvo dopravy proti lidem v regionu. Na…
Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.
26. 5. 2019
Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda…
Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů
28. 8. 2018
Jen málokdo nezná Posázaví, tradiční rekreační…
Válka o vodu v ČR začíná! Které ministerstvo bude na straně lidí?
18. 7. 2018
Žluté trávníky, vyprahlé zahrady, mrtvé lesy,…
Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská
22. 2. 2018
Dne 21. února 2018 se na silnici I/3 u Bystřice…
Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
24. 4. 2017
Spolek pro výstavbu D3 a R4 svolal na dnešek do…
Splňte sliby v krajské dopravě, vyzývají spolky Starosty a nezávislé
25. 10. 2016
Spolky sdružené v iniciativě Alternativa…
Babišův týdeník manipuluje s krajskými volbami
23. 9. 2016
Týdeník 5plus2, jeden z titulů mediálního domu…
Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
9. 9. 2016
Na pozvání iniciativy Alternativa středočeské D3…
Dálnice D3 dopravní problémy středních Čech neřeší, shodli se občané v debatě
14. 6. 2016
Region jihu středních Čech potřebuje zlepšit…