ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading
 

CO MŮŽE KAŽDÝ UDĚLAT  proti škodlivému projektu SD3 a pro alternativní řešení A0+?

DARUJTE PRAVIDELNĚ NA ČINNOST ALTERNATIVY STŘEDOČESKÉ D3 na transparentní účet č. 2600996955/2010 (Fio banka) nebo prostřednictvím Darujme.cz.

PODEPIŠTE PETICI a dále, jste-li

  • obec: vydat nesouhlasné stanovisko k dálnici rozhodnutím zastupitelstva, odmítnout SD3 ve všech správních řízeních i při jednání s investorem, hájit obecní pozemky a další hodnoty veřejného prostoru před zničením dálnicí, informovat na svých stránkách a vývěskách o činnosti AD3, podpořit AD3 finančně či jinak. Přečtěte si Souhrn AD3 pro obce (PDF);
  • zastupitel: hájit zájmy svých voličů a jejich životního prostoru prosazováním odmítavého stanoviska obce k  SD3, uspořádat s pomocí AD3 veřejnou besedu, dohlížet na postup vedení obce a transparentnost jednání o dálnici, komunikovat s AD3 a podporovat debatu o SD3 a její alternativě ve své obci;
  • vlastník nemovitostí dotčených SD3: neposkytnout souhlas s jakýmkoli využitím svého majetku ve prospěch stavby dálnice, šířit informace AD3, využít všech příležitostí podávat námitky a negativní stanovisko k dálnici, apelovat na zastupitele a vedení své obce, aby dálnici odmítli a podpořili alternativu;
  • veřejnost a spolky: apelovat na zastupitele a vedení své obce, aby dálnici odmítli a podpořili alternativu, sdílet informace AD3 na webu a zejména petici, nabídnout AD3 svoji pomoc, poslat peněžní dar na transparentní účet AD3.

ŠIŘTE ADRESU ALTERNATIVAD3.CZ + SDÍLEJTE A PIŠTE KOMENTÁŘE K PROFILU AD3 NA FACEBOOKU

NEPODLEHNĚTE NÁTLAKU propagátorů dálnice, neprodávejte pozemky v trase západního koridoru;

NABÍDNĚTE SVOJI POMOCKONTAKTUJTE NÁS;

VYZVĚTE PŘEDSTAVITELE SVÉ OBCE, ať odmítnou SD3 a podpoří alternativní řešení ve všech odpovídajících správních řízeních;