ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďme výhodnější řešení dopravy na jih od Prahy!
Náš hlas
loading

Chci pomoci - jak?

Kontaktujte nás na e-mailu info@alternativad3.cz  nebo telefonu +420 732 906 107

O dálnici ještě není rozhodnuto. Navzdory nejrůznějším zkazkám je SD3 v podstatě stále jen záměrem Ministerstva dopravy, resp. Ředitelství silnic a dálnic a s ním spojené stavební lobby.

CO MŮŽE KAŽDÝ UDĚLAT  proti škodlivému projektu SD3 a pro alternativní řešení A0+?

Podepsat petici, přečíst si Právního rádce AD3 a dále, jste-li

 • obec: vydat nesouhlasné stanovisko k dálnici rozhodnutím zastupitelstva, odmítnout SD3 ve všech správních řízeních i při jednání s investorem, hájit obecní pozemky a další hodnoty veřejného prostoru před zničením dálnicí, informovat na svých stránkách a vývěskách o činnosti AD3, podpořit AD3 finančně či jinak. Přečtěte si Souhrn AD3 pro obce (PDF);
 • zastupitel: hájit zájmy svých voličů a jejich životního prostoru prosazováním odmítavého stanoviska obce k  SD3, uspořádat s pomocí AD3 veřejnou besedu, dohlížet na postup vedení obce a transparentnost jednání o dálnici, komunikovat s AD3 a podporovat debatu o SD3 a její alternativě ve své obci;
 • vlastník nemovitostí dotčených SD3: neposkytnout souhlas s jakýmkoli využitím svého majetku ve prospěch stavby dálnice, šířit informace AD3, využít všech příležitostí podávat námitky a negativní stanovisko k dálnici, apelovat na zastupitele a vedení své obce, aby dálnici odmítli a podpořili alternativu;
 • veřejnost a spolky: apelovat na zastupitele a vedení své obce, aby dálnici odmítli a podpořili alternativu, sdílet informace AD3 na webu a zejména petici, nabídnout AD3 svoji pomoc, poslat peněžní dar na transparentní účet AD3.
 • ODMÍTNĚTE ŠPATNÝ PROJEKT západní varianty středočeské D3 a požadujte přednostně řešení místních dopravních problémů obcí;
 • PODEPIŠTE PETICI na těchto webových stránkách či v papírové podobě na akcích;
 • ŠIŘTE INFORMACE, informační leták Alternativy středočeské D3, adresy webových stránek a našeho profilu na Facebooku;
 • VYZVĚTE PŘEDSTAVITELE SVÉ OBCE, ať odmítnou SD3 a podpoří alternativní řešení ve všech odpovídajících správních řízeních; 
 • VOLTE POLITICKÉ PŘEDSTAVITELE A STRANY, které vás ochrání před SD3;
 • NEPODLEHNĚTE NÁTLAKU propagátorů dálnice, neprodávejte pozemky v trase západního koridoru aj.;
 • ZORGANIZUJTE SBĚR PODPISŮ (obdoba naší internetové petice), vytiskněte si Prohlášení AD3 a vyplněné zašlete na adresu Alternativy středočeské D3;
 • PODPOŘTE TUTO INICIATIVU jakýmkoliv finančním příspěvkem na transparentní účet č. 2600996955/2010 (Fio banka).