ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Chci vědět více

Právní rádce

Odpověď vlastníka pozemků na zjišťování stanoviska pro potřeby investora záměru středočeská D3 – ŘSD
Odpověď vlastníka pozemků na zjišťování stanoviska pro potřeby investora záměru středočeská D3 – ŘSD
Na žádost o vyjádření se ke stavbě D3 v dotčeném regionu odpovídám následující. Se stavbou tohoto úseku dálnice a tím pádem ani se záborem dotyčných pozemků ZÁSADNĚ NESOUHLASÍM.
Odpověď vlastníka na návrh dohody o vstupu a provádění geologických prací na pozemku
Odpověď vlastníka na návrh dohody o vstupu a provádění geologických prací na pozemku
Zákaz vstupu na pozemky vlastníka v souvislosti s výstavbou středočeské D3.
Odpověď obce na zjišťování stanoviska vlastníků pozemků pro potřeby investora záměru středočeská D3 – ŘSD
Odpověď obce na zjišťování stanoviska vlastníků pozemků pro potřeby investora záměru středočeská D3 – ŘSD
Na žádost o vyjádření se ke stavbě D3 v dotčeném regionu odpovídám následující. Se stavbou tohoto úseku dálnice a tím pádem ani se záborem dotyčných pozemků obce ZÁSADNĚ NESOUHLASÍME.
Odpověď obce na návrh dohody o vstupu a provádění geologických prací na obecní pozemky
Odpověď obce na návrh dohody o vstupu a provádění geologických prací na obecní pozemky
Zákaz vstupu na obecní pozemky v souvislosti s výstavbou středočeské D3.
Právní rádce
Právní rádce
Právní rádce k aktuální situaci pro vlastníky, obce, spolky a veřejnost.

Odborné posudky

Připomínky k Oznámení záměru D3 - vody
Připomínky k Oznámení záměru D3 - vody
Připomínky k Oznámení záměru D3 0301-0303 Praha-Václavovice, změny v úseku MÚK Jílové-MÚK Hostěradice - vody.
Vyjádření k aktualizované DUR 2022
Vyjádření k aktualizované DUR 2022
Posudek k dokumentaci DUR 2022
Posudek hydrologie SD3
Posudek hydrologie SD3
Stanovisko k žádosti o prodloužení stanoviska k dokumentaci záměru „Dálnice D3-Středočeská“, zpracované kolektivem pracovníků společností PRAGOPROJEKT Praha, a.s. a SUDOP a.s. pod vedením Ing. Ondřeje Čapka v srpnu 2010.
Posudek k prodloužení EIA
Posudek k prodloužení EIA
Odborný posudek ke Stanoviskům k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí k záměru Dálnice D3 Středočeská
Znalecký posudek pro zhodnocení geotechnických poměrů
Znalecký posudek pro zhodnocení geotechnických poměrů
Znalecký posudek pro zhodnocení geotechnických poměrů v trase projektované Dálnice D3 v úseku0301 a 0302

Výroční zprávy

Výroční zpráva AD3 2023
Výroční zpráva AD3 2023
Činnost spolku v roce 2023, hodnocení a hospodaření.
Výroční zpráva AD3 2022
Výroční zpráva AD3 2022
Činnost spolku v roce 2022, hodnocení a hospodaření.
Výroční zpráva AD3 2021
Výroční zpráva AD3 2021
Činnost spolku v roce 2020, hodnocení a hospodaření.
Výroční zpráva AD3 2020
Výroční zpráva AD3 2020
Činnost spolku v roce 2020, hodnocení a hospodaření.
Výroční zpráva AD3 2019
Výroční zpráva AD3 2019
Činnost spolku v roce 2019, hodnocení a hospodaření.

Ostatní dokumenty

Výzva ministru Šalamounovi ohledně novely liniového zákona
Výzva ministru Šalamounovi ohledně novely liniového zákona
Návrh z pera Ministerstva dopravy NEMÁ žádné koncepční opodstatnění, za to má silný potenciál velmi oslabit pravomoci MMR a výrazně posílit MD v bezohledném prosazovaní dopravních staveb.
Výzva ministru Bartošovi ohledně novely liniového zákona
Výzva ministru Bartošovi ohledně novely liniového zákona
Návrh z pera Ministerstva dopravy NEMÁ žádné koncepční opodstatnění, za to má silný potenciál velmi oslabit pravomoci MMR a výrazně posílit MD v bezohledném prosazovaní dopravních staveb.
Hluk - dopis vládě
Hluk - dopis vládě
Nařízením vlády č. 433/2022, které má začít platit od 1. července 2023. Tímto nařízením vítězí dopravní stavby a zájmy developerů nad ochranou zdraví lidí před hlukem po celé České republice.
ZVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ NAŘÍZENÍM VLÁDY
ZVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ NAŘÍZENÍM VLÁDY
Dle nového nařízení vlády č. 433/2022 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, („nařízení“), ze dne 7. prosince 2022, dochází s účinností od 1. 7. 2023 k výraznému navýšení přípustných hygienických limitů hluku z dopravních staveb.
Situační zpráva o přípravě Silnice I/3 Benešov a souvisejících staveb
Situační zpráva o přípravě Silnice I/3 Benešov a souvisejících staveb
Situační zpráva o přípravě Silnice I/3 Benešov a souvisejících staveb

Zpravodaje Alternativy středočeské D3