ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďme výhodnější řešení dopravy na jih od Prahy!
Náš hlas
loading

Archiv

Odborné posudky

Připomínky k Oznámení záměru D3 - vody
Připomínky k Oznámení záměru D3 - vody
Připomínky k Oznámení záměru D3 0301-0303 Praha-Václavovice, změny v úseku MÚK Jílové-MÚK Hostěradice - vody.
Vyjádření k aktualizované DUR 2022
Vyjádření k aktualizované DUR 2022
Posudek k dokumentaci DUR 2022
Posudek hydrologie SD3
Posudek hydrologie SD3
Stanovisko k žádosti o prodloužení stanoviska k dokumentaci záměru „Dálnice D3-Středočeská“, zpracované kolektivem pracovníků společností PRAGOPROJEKT Praha, a.s. a SUDOP a.s. pod vedením Ing. Ondřeje Čapka v srpnu 2010.
Posudek k prodloužení EIA
Posudek k prodloužení EIA
Odborný posudek ke Stanoviskům k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí k záměru Dálnice D3 Středočeská
Znalecký posudek pro zhodnocení geotechnických poměrů
Znalecký posudek pro zhodnocení geotechnických poměrů
Znalecký posudek pro zhodnocení geotechnických poměrů v trase projektované Dálnice D3 v úseku0301 a 0302

Tiskové zprávy

10. 2. 2023 Obce spolupracující s Alternativou středočeské D3 se shodují na upřednostnění místních řešení před výstavbou středočeské D3
10. 2. 2023 Obce spolupracující s Alternativou středočeské D3 se shodují na upřednostnění místních řešení před výstavbou středočeské D3
Představitelé obcí Posázaví, Benešovska a Voticka se sešli v Benešově k jednání o dopravních problémech území dotčeném záměrem středočeské dálnice D3.
18. 1. 2023 Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) jedná ve věci středočeské dálnice D3 s představiteli obcí za zavřenými dveřmi
18. 1. 2023 Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) jedná ve věci středočeské dálnice D3 s představiteli obcí za zavřenými dveřmi
Reakce Alternativy středočeské D3 na činnost ministra dopravy. Jednání ministra se starosty obcí za účasti dalších představitelů resortu dopravy proběhne v režii Ministerstva dopravy bez účasti veřejnosti a spolků ve čtvrtek 19.1. v Jílovém u Prahy v budově Regionálního muzea ve 12 - 14 hod. Alternativa středočeské D3, která koordinuje činnost obcí a spolků nesouhlasících se záměrem dálnice, se k události vyjádří v tiskové zprávě ráno v den konání schůzky.
10. 1. 2023 Ministerstvo životního dalo za pravdu odvolání odpůrců a ruší povolení ve věci středočeské dálnice D3
10. 1. 2023 Ministerstvo životního dalo za pravdu odvolání odpůrců a ruší povolení ve věci středočeské dálnice D3
Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, který udělil výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (dále ZCHDŽ) plánované středočeské dálnice D3 (dále SD3) v úseku 0301-0303 (Praha – Václavice). Jedná se o druhé zrušené rozhodnutí v této trase a schvalovací proces dálnice tak nemůže pokročit k územnímu řízení.
19. 12. 2022 - AD3 reaguje na  reaguje na podání žádosti o územní rozhodnutí
19. 12. 2022 - AD3 reaguje na reaguje na podání žádosti o územní rozhodnutí
Ředitelství silnic a dálnic (dále ŘSD) podalo 30. listopadu další žádost o vydání územního rozhodnutí středočeské dálnice D3 (dále SD3). Alternativa středočeské D3 (dále AD3) upozorňuje na skutečnost, že ani sedm let od podání první žádosti nebyly odstraněny nedostatky projektové dokumentace, ani zastaralost podkladových dat.
26. 9. 2022 - Posudek hydrogeologa komplikuje schvalovací proces středočeské dálnice D3
26. 9. 2022 - Posudek hydrogeologa komplikuje schvalovací proces středočeské dálnice D3
Odborný posudek zaměřený na dopad uvažované dálnice na podzemní vody v jejím okolí uvádí podstatné důvody, proč by nemělo dojít k automatickému prodloužení platnosti zastaralé EIA. Posudek dále prokazuje i nesoulad projektu s aktuální legislativou ČR, mezinárodními závazky na ochranu vod i vnitroresortními předpisy ministerstva dopravy.

Právní rádce

Odpověď vlastníka pozemků na zjišťování stanoviska pro potřeby investora záměru středočeská D3 – ŘSD
Odpověď vlastníka pozemků na zjišťování stanoviska pro potřeby investora záměru středočeská D3 – ŘSD
Na žádost o vyjádření se ke stavbě D3 v dotčeném regionu odpovídám následující. Se stavbou tohoto úseku dálnice a tím pádem ani se záborem dotyčných pozemků ZÁSADNĚ NESOUHLASÍM.
Odpověď vlastníka na návrh dohody o vstupu a provádění geologických prací na pozemku
Odpověď vlastníka na návrh dohody o vstupu a provádění geologických prací na pozemku
Zákaz vstupu na pozemky vlastníka v souvislosti s výstavbou středočeské D3.
Odpověď obce na zjišťování stanoviska vlastníků pozemků pro potřeby investora záměru středočeská D3 – ŘSD
Odpověď obce na zjišťování stanoviska vlastníků pozemků pro potřeby investora záměru středočeská D3 – ŘSD
Na žádost o vyjádření se ke stavbě D3 v dotčeném regionu odpovídám následující. Se stavbou tohoto úseku dálnice a tím pádem ani se záborem dotyčných pozemků obce ZÁSADNĚ NESOUHLASÍME.
Odpověď obce na návrh dohody o vstupu a provádění geologických prací na obecní pozemky
Odpověď obce na návrh dohody o vstupu a provádění geologických prací na obecní pozemky
Zákaz vstupu na obecní pozemky v souvislosti s výstavbou středočeské D3.
Právní rádce
Právní rádce
Právní rádce k aktuální situaci pro vlastníky, obce, spolky a veřejnost.

Z tisku

České dálnice: Inženýrské firmy jsou ve střetu zájmů a dozorují vlastní práci
České dálnice: Inženýrské firmy jsou ve střetu zájmů a dozorují vlastní práci
V rukou jedné firmy. Stavbu dvou úseků dálnice D3 u Českých Budějovic má plně pod kontrolou firma Pragoprojekt. Její postavení vyvolává pochybnosti o střetu zájmů a plýtvání státními penězi.
Sázava versus dálnice
Sázava versus dálnice
Přitažlivou krajinu dolního Posázaví nedaleko Prahy začali výletníci a trampové objevovat už za první republiky. Teď má tento kus zachovalé přírody protnout dálnice D3 do Českých Budějovic. Když sem před měsícem přijel premiér Andrej Babiš (ANO), odpůrci autostrády ho vypískali.
Proti dálnici D3 lidé podepisují petici
Proti dálnici D3 lidé podepisují petici
Proti stavbě dálnice na území středních Čech se opět zvedá vlna odporu. Před pár dny se v Jesenici u Prahy konala veřejná beseda o projektu a jeho dopadech na okolí.
Doprava potřebuje peníze i systém
Doprava potřebuje peníze i systém
Krajské autobusové a vlakové linky je třeba dokonale propojit s pražskou hromadnou dopravou
Informace o průběhu a stavu pořizování nového územního plánu obce Krňany
Informace o průběhu a stavu pořizování nového územního plánu obce Krňany
V červnu 2015 byl projektantem dokončen a obci odevzdán návrh nového územního plánu správního území obce Krňany.

Výroční zprávy

Výroční zpráva AD3 2022
Výroční zpráva AD3 2022
Činnost spolku v roce 2022, hodnocení a hospodaření.
Výroční zpráva AD3 2021
Výroční zpráva AD3 2021
Činnost spolku v roce 2020, hodnocení a hospodaření.
Výroční zpráva AD3 2020
Výroční zpráva AD3 2020
Činnost spolku v roce 2020, hodnocení a hospodaření.
Výroční zpráva AD3 2019
Výroční zpráva AD3 2019
Činnost spolku v roce 2019, hodnocení a hospodaření.

Trasa

Západní vs. východní varianta
Západní vs. východní varianta
D3 - přivaděč Benešov
D3 - přivaděč Benešov
D3 - 0305 Voračice - Mezno
D3 - 0305 Voračice - Mezno
D3 - 0304 Václavice - Voračice
D3 - 0304 Václavice - Voračice
D3 - 0303 - Hostěradice - Václavice
D3 - 0303 - Hostěradice - Václavice

Ostatní dokumenty

Hluk - dopis vládě
Hluk - dopis vládě
Nařízením vlády č. 433/2022, které má začít platit od 1. července 2023. Tímto nařízením vítězí dopravní stavby a zájmy developerů nad ochranou zdraví lidí před hlukem po celé České republice.
ZVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ NAŘÍZENÍM VLÁDY
ZVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ NAŘÍZENÍM VLÁDY
Dle nového nařízení vlády č. 433/2022 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, („nařízení“), ze dne 7. prosince 2022, dochází s účinností od 1. 7. 2023 k výraznému navýšení přípustných hygienických limitů hluku z dopravních staveb.
Situační zpráva o přípravě Silnice I/3 Benešov a souvisejících staveb
Situační zpráva o přípravě Silnice I/3 Benešov a souvisejících staveb
Situační zpráva o přípravě Silnice I/3 Benešov a souvisejících staveb
Koridor D8 - rozvoj vs. dálnice
Koridor D8 - rozvoj vs. dálnice
Prezentace
Středočeská D3 v kontextu udržitelného rozvoje
Středočeská D3 v kontextu udržitelného rozvoje
Prezentace