ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Chci vědět více

Právní rádce

Odpověď vlastníka pozemků na zjišťování stanoviska pro potřeby investora záměru středočeská D3 – ŘSD
Odpověď vlastníka pozemků na zjišťování stanoviska pro potřeby investora záměru středočeská D3 – ŘSD
Na žádost o vyjádření se ke stavbě D3 v dotčeném regionu odpovídám následující. Se stavbou tohoto úseku dálnice a tím pádem ani se záborem dotyčných pozemků ZÁSADNĚ NESOUHLASÍM.
Odpověď vlastníka na návrh dohody o vstupu a provádění geologických prací na pozemku
Odpověď vlastníka na návrh dohody o vstupu a provádění geologických prací na pozemku
Zákaz vstupu na pozemky vlastníka v souvislosti s výstavbou středočeské D3.
Odpověď obce na zjišťování stanoviska vlastníků pozemků pro potřeby investora záměru středočeská D3 – ŘSD
Odpověď obce na zjišťování stanoviska vlastníků pozemků pro potřeby investora záměru středočeská D3 – ŘSD
Na žádost o vyjádření se ke stavbě D3 v dotčeném regionu odpovídám následující. Se stavbou tohoto úseku dálnice a tím pádem ani se záborem dotyčných pozemků obce ZÁSADNĚ NESOUHLASÍME.
Odpověď obce na návrh dohody o vstupu a provádění geologických prací na obecní pozemky
Odpověď obce na návrh dohody o vstupu a provádění geologických prací na obecní pozemky
Zákaz vstupu na obecní pozemky v souvislosti s výstavbou středočeské D3.
Právní rádce
Právní rádce
Právní rádce k aktuální situaci pro vlastníky, obce, spolky a veřejnost.

Odborné posudky

Připomínky k Oznámení záměru D3 - vody
Připomínky k Oznámení záměru D3 - vody
Připomínky k Oznámení záměru D3 0301-0303 Praha-Václavovice, změny v úseku MÚK Jílové-MÚK Hostěradice - vody.
Vyjádření k aktualizované DUR 2022
Vyjádření k aktualizované DUR 2022
Posudek k dokumentaci DUR 2022
Posudek hydrologie SD3
Posudek hydrologie SD3
Stanovisko k žádosti o prodloužení stanoviska k dokumentaci záměru „Dálnice D3-Středočeská“, zpracované kolektivem pracovníků společností PRAGOPROJEKT Praha, a.s. a SUDOP a.s. pod vedením Ing. Ondřeje Čapka v srpnu 2010.
Posudek k prodloužení EIA
Posudek k prodloužení EIA
Odborný posudek ke Stanoviskům k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí k záměru Dálnice D3 Středočeská
Znalecký posudek pro zhodnocení geotechnických poměrů
Znalecký posudek pro zhodnocení geotechnických poměrů
Znalecký posudek pro zhodnocení geotechnických poměrů v trase projektované Dálnice D3 v úseku0301 a 0302

Výroční zprávy

Výroční zpráva AD3 2023
Výroční zpráva AD3 2023
Činnost spolku v roce 2023, hodnocení a hospodaření.
Výroční zpráva AD3 2022
Výroční zpráva AD3 2022
Činnost spolku v roce 2022, hodnocení a hospodaření.
Výroční zpráva AD3 2021
Výroční zpráva AD3 2021
Činnost spolku v roce 2020, hodnocení a hospodaření.
Výroční zpráva AD3 2020
Výroční zpráva AD3 2020
Činnost spolku v roce 2020, hodnocení a hospodaření.
Výroční zpráva AD3 2019
Výroční zpráva AD3 2019
Činnost spolku v roce 2019, hodnocení a hospodaření.

Ostatní dokumenty

Složitá historie středočeské D3
Složitá historie středočeské D3
Debata ohledně středočeské D3 se v současnosti vede v rovině stavět či nestavět. Pokud se ale chceme podívat na problém současné trasy komplexně, je dobré podívat se do historie.
Výzva ministru Šalamounovi ohledně novely liniového zákona
Výzva ministru Šalamounovi ohledně novely liniového zákona
Návrh z pera Ministerstva dopravy NEMÁ žádné koncepční opodstatnění, za to má silný potenciál velmi oslabit pravomoci MMR a výrazně posílit MD v bezohledném prosazovaní dopravních staveb.
Výzva ministru Bartošovi ohledně novely liniového zákona
Výzva ministru Bartošovi ohledně novely liniového zákona
Návrh z pera Ministerstva dopravy NEMÁ žádné koncepční opodstatnění, za to má silný potenciál velmi oslabit pravomoci MMR a výrazně posílit MD v bezohledném prosazovaní dopravních staveb.
Hluk - dopis vládě
Hluk - dopis vládě
Nařízením vlády č. 433/2022, které má začít platit od 1. července 2023. Tímto nařízením vítězí dopravní stavby a zájmy developerů nad ochranou zdraví lidí před hlukem po celé České republice.
ZVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ NAŘÍZENÍM VLÁDY
ZVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ NAŘÍZENÍM VLÁDY
Dle nového nařízení vlády č. 433/2022 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, („nařízení“), ze dne 7. prosince 2022, dochází s účinností od 1. 7. 2023 k výraznému navýšení přípustných hygienických limitů hluku z dopravních staveb.

Zpravodaje Alternativy středočeské D3