ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Album: Odborné posudky

Připomínky k Oznámení záměru D3 - vody
Připomínky k Oznámení záměru D3 - vody
Připomínky k Oznámení záměru D3 0301-0303 Praha-Václavovice, změny v úseku MÚK Jílové-MÚK Hostěradice - vody.
Vyjádření k aktualizované DUR 2022
Vyjádření k aktualizované DUR 2022
Posudek k dokumentaci DUR 2022
Posudek hydrologie SD3
Posudek hydrologie SD3
Stanovisko k žádosti o prodloužení stanoviska k dokumentaci záměru „Dálnice D3-Středočeská“, zpracované kolektivem pracovníků společností PRAGOPROJEKT Praha, a.s. a SUDOP a.s. pod vedením Ing. Ondřeje Čapka v srpnu 2010.
Posudek k prodloužení EIA
Posudek k prodloužení EIA
Odborný posudek ke Stanoviskům k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí k záměru Dálnice D3 Středočeská
Znalecký posudek pro zhodnocení geotechnických poměrů
Znalecký posudek pro zhodnocení geotechnických poměrů
Znalecký posudek pro zhodnocení geotechnických poměrů v trase projektované Dálnice D3 v úseku0301 a 0302
Znalecké posouzení poddolovaného území
Znalecké posouzení poddolovaného území
Znalecké posouzení poddolovaného území v trase dálnice D3 v oblasti bývalého dobývacího prostoru Jílové u Prahy
Posouzení rozptylové studie 302
Posouzení rozptylové studie 302
Posouzení rozptylové studie pro záměr „D3 0301 - 0303 Praha - Václavice, změny v úseku MÚK Jílové - MÚK Hostěradice“
Posouzení rozptylové studie 301-303
Posouzení rozptylové studie 301-303
POSOUZENÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE NA STAVBU D3 0301-0303 PRAHA VÁCLAVICE
Posudek DUR Maršovice
Posudek DUR Maršovice
Dálnice D3, stavba 0304 Václavice - Voračice
Posudek DUR Červený Újezd
Posudek DUR Červený Újezd
Dálnice D3 stavba 0305/I Voračice - Nová Hospoda
Vyjádření entomo Kolektory D3
Vyjádření entomo Kolektory D3
Vyjádření k podkladům záměru D3 0301 Praha – Jílové: D0 – kolektory mezi MÚK Exit 1 D3 a MÚK Exit 82 Jesenice z entomologického hlediska
Posudek klima SD3
Posudek klima SD3
Posouzení a doplnění z pohledu mezinárodních a národních klimatických závazků a rámců o předpokládaných emisí skleníkových plynů
Posudek klima kolektory D3
Posudek klima kolektory D3
Posouzení a doplnění z pohledu mezinárodních a národních klimatických závazků a rámců o předpokládaných emisí skleníkových plynů
Posudek geotechnika DUR Jílovsko
Posudek geotechnika DUR Jílovsko
Geotechnické posouzení dokumentace pro územní rozhodnutí dálnice D3 0301 - 0303 Praha - Václavice
Posudek ZZŘ změnová EIA 302
Posudek ZZŘ změnová EIA 302
Posudek závěru zjišťovacího řízení pro stavbu dálnice D3 v úseku Praha - Václavice D3 301 - 303, změny v úseku MÚK Jílové - MÚK Hostěradice (Znalecký posudek)
Posudek ZCHD 301-303
Posudek ZCHD 301-303
Posouzení rozhodnutí k udělení výjimek pro stavbu dálnice D3 v úseku Praha - Václavice (znalecký posudek)
Posudek rozptylová studie 302
Posudek rozptylová studie 302
Připomínky k rozptylové studii záměru „D3 0301 - 0303 Praha - Václavice, změny v úseku MÚK Jílové – MÚK Hostěradice“
Posudek rozhodnutí ZCHD přivaděč Týnec
Posudek rozhodnutí ZCHD přivaděč Týnec
Posouzení rozhodnutí k udělení výjimek pro stavbu dálnice D3 přivaděč Týnec nad Sázavou
Posudek rozhodnutí ZCHD 305
Posudek rozhodnutí ZCHD 305
Posouzení rozhodnutí k udělení výjimek pro stavbu dálnice D3 v úseku 0305/I Voračice - Nová Hospoda
Posudek podkladů ZCHD 304
Posudek podkladů ZCHD 304
Posouzení podkladů pro vyhodnocení vlivů stavby a provozu dálnice D3 v úseku stavby 0304
Posudek podkladů ZCHD 305
Posudek podkladů ZCHD 305
Posouzení podkladů pro vyhodnocení vlivů stavby a provozu dálnice D3 v úseku 0305/I Voračice - Nová Hospoda
Posudek podkladů ZCHD 304
Posudek podkladů ZCHD 304
Posouzení podkladů pro vyhodnocení vlivů stavby a provozu dálnice D3 v úseku stavby 0304
Posudek podkladů ZCHD 302
Posudek podkladů ZCHD 302
Posouzení podkladů pro vyhodnocení vlivů stavby a provozu dálnice D3 0302 Jílové u Prahy - Hostěradice
Posudek podkladů ZCH přivaděč Týnec
Posudek podkladů ZCH přivaděč Týnec
Posouzení podkladů pro vyhodnocení vlivů stavby a provozu dálnice D3 přivaděč Týnec nad Sázavou
Posudek hluk Jílové u Prahy - D3 0301-0303
Posudek hluk Jílové u Prahy - D3 0301-0303
Posouzení dokumentu D3 0301 - 0303 Praha - Václavice hluková studie
Posudek DUR Vrchotovy Janovice
Posudek DUR Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice - stavba 0304
Posudek DUR Netvořice
Posudek DUR Netvořice
Netvořice stavba 0303
Ovzduší - zhodnocení rozhodnutí o rozkladu
Ovzduší - zhodnocení rozhodnutí o rozkladu
Zhodnocení rozhodnutí ministra životního prostředí o rozkladech spolků proti závěru zjišťovacích řízení (301 - 303)
Odborné stanovisko hluk 302
Odborné stanovisko hluk 302
Akustická studie k výstavbě středočeské části dálnice D3, úseky 0301-0303 Praha – Václavce
Biologický průzkum Praha-Mezno
Biologický průzkum Praha-Mezno
Doplňkový a revizní biologický průzkum v trase záměru středočeské části dálnice D3 (Praha - Mezno)