ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďme výhodnější řešení dopravy na jih od Prahy!
Náš hlas
loading

Schvalovací proces středočeské D3: o dálnici ještě není rozhodnuto

 1. zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR): schváleno
 2. posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) + posudek MŽP: splněno
  • EIA středočeské D3 propadla v roce 2017, následně byla v nezměněné podobě prodloužena do roku 2022
  • pro úsek Jílové-Hostěradice a odpočívka Dunávice probíhá aktuálně nová EIA z důvodu změn v projektu SD3
 3. dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR): splněno
  • podrobná dokumentace DÚR je k dispozici na obecních úřadech všech obcí dotčených záměrem SD3
  • v elektronické podobě ji naleznete ZDE
  • podle vyjádření expertů (vč. soudních znalců) trpí projektová dokumentace vážnými nedostatky
 4. řízení o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů: nesplněno
  • dálnice by zničila mnoho přírodních hodnot, vč. zákonem chráněných druhů organismů a jejich biotopů
  • původně toto řízení vedl Středočeský kraj, byl však usvědčen z podjatosti v rozhodování a Ministerstvo životního prostředí tímto řízením následně pověřilo Krajský úřad Plzeňského kraje
  • projektová dokumentace se neustále opravuje a doplňuje, jelikož trpí vážnými nedostatky
 5. územní řízení (vč. závazných stanovisek a vyjádření VŠECH dotčených subjektů): nesplněno
 6. dokumentace pro stavební povolení (DSP): nesplněno
 7. stavební řízení: nesplněno
 8. majetkoprávní vypořádání, ev. vyvlastňování: nesplněno
 9. zadávací řízení na zhotovitele stavby: nesplněno

 

Tento web používá ke správné činnosti cookies. Rozumím